montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اَثارى كه در روايات براى قيام موعود آخرالزمان برشمرده شده است. [1]

1.ثروتها به صورت مساوي تقسيم ميشود هنگامى كه به واسطه ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء دنيا پر از عدالت شود، ثروت هاى جهان به طور مساوى تقسيم خواهند شد چنان چه امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: وقتى قائم ما اهل بيت قيام كند، ثروت را به طور مساوى تقسيم مي كند

2.عدالت را در ميان مردم پياده مى نمايد. [2]

3.رضايت و خشنودي همگاني است. رسول اكرم صلی الله علیه و آله و سلم مى فرمايند: ساكنان آسمان، مردم زمين، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهيان درياها همه و همه- از او خشنود خواهند شد. [3]

4.فقروبينوايي ريشه کن خواهد شد در پرتو عدالت حضرت بقية الله علیه السلام،عموم مردم بى نياز خواهند شد. چنان چه در حديث اَمده است: زمانى براى مردم پيش مى اَيدكه انسان صدقات از طلا را با خود برمى دارد تا ؛آَن ها را در راه خدا انفاق كند، ولى نيازمندى را پيدا نمي كند كه اين صدقه را قبول نمايد.

5. همه مردم در امنيت به سر خواهندبرد چنان چه اميرالمؤمنين علیه السلام مى فرمايند: دشمنى از دل ها زدوده مى شود درندگان و چهارپايان با يكديگر سازش مي كنند، يک زن طبقى بر سر گذارده از عراق تا شام (از شرق تا غرب) تنها سفر مي كند، همه جا قدم بر سرزمين سبز وخرم مي گذارد .

در حالى كه درند هاي او را نمى آزارد ودچار ترس و وحشت نمى شود. [4]

6. برکات آسماني نازل ميشود چنان چه در حديث اَمده است: زمين چيزى از بذرهاى خود را نگه نمى دارد، جز اينكه آن را بيرون مى فرستد و آَسمان چيزى از باران رحمتش را نگه نمى دارد جز اينكه سيل آسا بر بندگان خود فرو مى ريزد. [5]

7.همگي در رفاه به سر مي برند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: امت من در زمان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آَن چنان متنعم مى شوندكه هرگز چنين بهره مند نشد ه اند. [6]

8.زمين گنجهاي پنهان خود را آشکار مي کند پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم در اين زمينه مى فرمايد:در آن زمان چهارپايان در امان هستند و درندگان با هم سازش مي كنند. زمين پاره هاى جگرش گنج هاى پنهان و با ارزش خود را بيرون مى ريزد... پاره هاى جگر زمين ستون هايى از طلا و نقره است. [7]

9. دام هاو چهارپايان زياد ميشوند وچنان كه در روايتى ازپيامبر گرامى اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آَمده است: مهدى ارواحنا له الفداء خارج مى شود، خداوند باران رحمتش را مى فرستد، زمين گياهش را مى روياند، و دام در جهان زياد مى شود. او ثروت را به طور مساوى تقسيم مي کند وامت اسلام بزرگ و شكوهمند مي گردد. [8]

10. رفع مزاحمت ها وايجاد آسايش براي عموم مردم است چنان چه امام محمد باقر علیه السلام مى فرمايند: مهدى ارواحنا له الفداء راه هاى اصلى را توسعه مى دهد، بالكن هايى را كه به خارج جاده ها آَمده و از ديگران سلب آزادى كرده است و ناودان هايى راكه به كوچه ها مى ريزد، از بين مى برد. [9]

11.پرده هاي ظلمت کنار ميرود امام صادق علیه السلام در اين باره مى فرمايند: وقتى قائم ما قيام كند، زمين به نور پروردگارش نورانى مى شود، و مردم از نور خورشيد بى نياز مى شوند و شب و روز يكى مى شوند وتاريكى از بين مى رود.

12.ايجاد برابري و مساوات بين انسانها چنان چه امام محمد باقر علیه السلام مى فرمايند: هنگامى كه قائم ما قيام كند، دوران برابرى و برادرى فرا مى رسد. در آَن زمان يک مسلمان آن چه نياز داشته باشد، از جيب برادر مسلمانش برمى دارد و او مانع نمى شود.شادمانى جهان از ظهور

از روايات فهميده مى شود كه قيام حضرت مهدى ارواحنا له الفداء موجب خرسندى اهل زمين و آسمان و حتى مردگان مى شود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مى فرمايند: همه اهل آسمان وزمين، پرندگان، حيوانات درنده وماهيان دريا، از ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء شاد و خرسند مى شوند. [10] حضرت على علیه السلام مى فرمايند: هنگامى كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ظهور مى كند، نام مباركش بر سرزبان ها خواهد بود ووجود مردم سرشار از عشق به مهدى است، به گونه اى كه جز نام او، هيچ نامى در ياد وزبان آنان نيست وبا درستى او روح خود را سيراب مى کنند [11]

حضرت رضا درباره گشايش پس از ظهور مى فرمايند: در آن هنگام گشايشى بر مردم مى رسد، به طورى كه مردگان آرزوى زندگى دوباره مى كنند. [12]

امام صادق علیه السلام نيز درباره پس از ظهور حضرت مى فرمايند: هيچ مؤمنى در قبر نمى ماند، مگر آنكه آن شادى و سرور در قبرش وارد مى شود به گونه اى كه مردگان به ديدار يكديگر مى روند وظهور حضرتش را به همديگر تبريك مى گويند. [13]
[1] برگرفته از نشريه موعود شماره 2 1، ص 78. عقد الدرر ص40 الحاوى للفتاوى ج 2ص 82 صحيح البخاري جلد 2ص 136.

[2] بشارة الاسلام ص 236.

[3] المستدرك علي الصحيحين، ج 4ص 514.

[4] إعلام الوري، ص433.

[5] المستدرک علي الصحيحين ج4ص514.

[6] تاريخ مابعد الظهور ص 774.

[7] ارشاد مفيد، ص 365.

[8] المحجة فيما نزل فى القائم الحجة، ص 185.

[9] بحارالانوار ج 52 ص 372.

[10] عقدالدرر ص 84 البيان ص 118.

[11] الحاوي للفتاوي ، ج2 ص 168حقاق الحق، ج 13 ص 324.

[12] غیبة طوسى ص 268.

[13] اثبات الهداة ج3 ص530.


آثار ظهور


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته