montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

علت جذابیت قیام فرستادگان الهی برای توده ها

اين را هيچ دقت کرده ايد، انبياي بزرگ هر کدامشان که آمدند در موقعي برانگيخته شدند که روحيه مردم براي تحول آماده بود. مثلاً در مورد زمان حضرت موسي قرآن مي گويد:
«يذبحون ابناء کم و يستحيون نساء کم و في ذلکم بلاء من ربکم عظيم» [1]
با بدترين وضع بني اسرائيل زير دست فراعنه زندگي مي کردند، پسرهاي آنان را مي کشتند، دخترهاي آنان را باقي مي گذاشتند، ذلت، تيره روزي، گرفتاري، محروميت، بدبختي در حد اعلا بود، وقتي که حضرت موسي مبعوث شد، آيا منشأ تحول حضرت موسي اقتصاد بود؟ نه، منشأ تحول فرهنگ بود؟ آن هم نه، اين ها زمان مي خواهد. پس تحول مصر در زمان حضرت موسي چگونه شد؟ همين بحث خودبه خود. آيا تحول خود به خود بي حساب بود؟ نه، روحيه مردم آماده بود. موسي درست نيشتر زد خون پريد و مطلب عملي شد.
دوره پيغمبر اسلام را بررسي کنيد، واقعاً اين پيشرفت بهت آوري که مسلمان ها در دنيا کردند، آيا همه اش در قدرت نظامي مسلمان ها بود؟ اگر چه مسلمان ها در سربازي قوي، با ايمان، فداکار و از خود گذشته بودند، ولي اصلاً با تعداد دشمنان که در کتاب ها نوشته اند، قابل مقايسه نبودند.
در جنگ يرموک تمام مورخين مي نويسند: عدد سربازان امپراطوري روم نهصد و شصت هزار نفر بود، يعني از يک ميليون چهل هزار نفر کم، اما تمام عدد سرباز و افسر مسلمان ها چهل هزار نفر بود، آيا مگر چهل هزار نفر مي تواند نهصد و شصت هزار نفر را از نظر نظامي شکست دهد؟ حالا هر چه هم خوب باشند. ارتش آن روز غير از ارتش امروز بود، امروز يک بمب اتم مي تواند عده زيادي را نابود کند، ولي جنگ آن روز با نيزه و شمشير بود، کلاه خود بود. جنگ تن به تن بود پس چرا موفق شدند؟ بر اساس جامعه شناسي همين تحول خود به خود، يک مرتبه دولت روم را شکست داد. به خاطر تحول خود به خود که در ميان مردم روم ايجاد شده بود.
اين تحول چرا در روميان ايجاد شد؟ چون مردم روم از حکومت خودشان ناراضي بودند. راه نجات مي خواستند مسلمان ها آمدند، خود به خود اين تحول دست داد. اين حقيقت تاريخي را مي گويم تا درک کنيد واقعيت چه گونه بود؟
در کتاب هاي تاريخ مي نويسند: رومي ها با مسلمان ها در جنگ «يرموک» جنگيدند، اما روز اول با شکست مواجه شدند، روز دوم شکست خوردند. روز سوم شکست خوردند، ماه دوم هم شکست خوردند، رومي ها خيلي بد جنگ کردند، يک روز آقاي «ماهان» فرمانده کل قواي روم تمام فرماندهان و افسران قسمت ها را در يک سراپرده بزرگ جمع کرد و «ماهان» شروع کرد به قدم زدن، گفت: آبروي روم را برديد! حيثيت ما را درهم شکستيد! اين چگونه جنگي است؟!
اين چه رسوایي است؟ مسلمان ها با تعدد کمي که دارند چرا بر ارتش پر جمعيت شما غلبه مي کنند؟ چرا اين قدر بدبختيد؟ همين طور که حرف مي زد، دم در يک پيش خدمت وزارت جنگ از در خيمه وارد شد.
- گفت: قربان عرضي دارم.
- برو بيرون چه مي خواهي.
- گفت: راجع به همين مطلب عرضي دارم، بيرون نمي روم.
- راجع به کدام مطلب؟
- راجع به همين شکست!
- گفت: چه مي خواهي بگویي؟
- پيش خدمت گفت: آقاي فرمانده کل قوا، قطعاً، امپراطوري روم بايد شکست بخورد و بايد مسلمان ها غالب و پيروز شوند!
- گفت: چرا؟
- گفت: براي اينکه نارضایي، ناراحتي، در اعماق جان تمام مردم راه پيدا کرده است.
- گفت: به چه دليل؟
- گفت: به دليل بلایي که بر سر خود من درآمد.
- گفت: چه بلایي بر تو وارد شد؟
گفت آن وقتي که من پيش خدمت وزارت جنگ نبودم، زن داشتم و يک بچه دوازده ساله، صد تا گوسفند هم داشتم، با آن گوسفندها زندگي مي کرديم. يک روزي بچه من گوسفندها را نزديک خانه به چراگاه برده بود، زن من هم آنجا در اطاقش ناظر بود، يکي از افسراني که الآن زير اين چادر ايستاده با سربازانش از آنجا عبور مي کرد، گوسفندهاي مرا ديد، دستور داد: برويد پنج تا از گوسفندها را بگذاريد براي صاحبش، بقيه را بگيريد بياوريد، تا رفتند گوسفندهاي مرا بگيرند بچه دوازده ساله من جيغ زد، داد زد، گريه کرد، گفت: چرا گوسفندها را مي بريد؟ براي چه مي بريد؟ افسر شما گفت: سر بچه را ببريد! سر بچه مرا بريدند! زن من ديد بچه اش را کشتند، دويد مويه کنان و موي کنان، عربده زنان، واي بچه ام. با زن من عمل منافي با عفت کردند و تمام گوسفندها را هم بردند، من به خاک سياه نشستم آمدم اين شغل را گرفتم. اين مملکت نمي شود بماند، بايد در مقابل مسلمان ها شکست بخورد.
تا اين حرف را زد «ماهان» فرمانده کل قوا گفت: کدام است آن افسر معرفي کن؟ گفت: نه، معرفي نمي کنم، زيرا به او کاري نخواهيد داشت و من را به عنوان مفتري تعقيب مي کنيد و يک بلاي تازه به سر من مي آوريد، اين را گفت و زد به گريه و خارج شد. ماهان گفت: اين چه وضعي است و با عصبانيت خيمه را ترک کرد و رفت. نصف شب همان افسر کسي را مأمور کرد سر پيش خدمت را بريدند، صبح آمدند به ماهان گفتند: پيش خدمت کشته شد براي اينکه مبادا سري را فاش کند. بعد هم رومي ها شکست خوردند و از بين رفتند، زيرا ممکن نبود بمانند.
تحول و دگرگوني که جامعه شناسان مي گويند، غير از تحول اقتصادي و غير از تحول فرهنگي است. اگر روحيه جامعه براي دگرگوني آماده شد، با تحول خود به خود تمام مردم آن تحول را استقبال مي کنند.
سخن ما درباره امام عصر اين است که شرایط تحول خود به خود در دنيا پيدا مي شود، روحيه مردم براي پذيرش حکومت امام عصر آماده مي گردد به تمام معناي کلمه.
قبل از ظهور امام عصر عليه السلام تحول خود به خود چگونه شکل مي گيرد؟ براي روشن شدن پاسخ اين سؤال به اخبار رجوع کنيد. در روايات عدد کشتارهاي قبل از قيام امام عصر را مي گويد، اين کشتارهاي زياد مربوط به قبل از حکومت امام عصر است، نه در زمان آن حضرت. مي فرمايد:
«لا يکون هذا الامر حتي يذهب ثليا الناس»
قيام امام عصر نمي شود، تا وقتي که دو ثلث بشر کشته شود.
راوي عرض مي کند.
«اذا ذهب ثلثا الناس فمن يبقي؟»
وقتي دو ثلث بشر برود ديگر کي مي ماند
«فقال: اما ترضون ان تکونوا في الثلث الباقي؟» [2]
امام عليه السلام به صحابي اش فرمود: شما دلتان نمي خواهد جزء ثلث باقي مانده باشيد؟

نه من مي توانم تصور کنم آن روزي را که دو ثلث بشر نابود شود و نه شما مي توانيد تصور کنيد، بشري که دو ثلثش رفته و يک ثلثش باقي مانده چه حالي دارد؟ عصباني، ناراحت، کارش لعن و نفرين است، اصلاً من نمي توانم فکر کنم اگر دو ثلث بشر کشته شود جامعه چه حالتي خواهد داشت؟!
اولاً آن روزي که امام صادق عليه السلام مي فرمايد: دو ثلث بشر نابود مي شود، دوران نيزه و شمشير بود، با نيزه و شمشير نمي شود دو ثلث بشر را کشت، تا شروع کنند بکشتن، نسل هاي بعد بزرگ مي شوند و خلاء را پر مي کنند، پس نمي شود دو ثلث بشر را کشت. اين يک پيشگویي است که نسبت به وسایل جنگي جديد فرموده اند.
اما حالا مي توانيم بفهميم يعني چه!
الآن موشک هاي قاره پيماي شوروي با کلاهک اتمي سه پيکانه و پنج پيکانه سراسر امريکا را هدف گيري کرده و روي سکوها حاضر است. چهار تا براي «کاليفرنيا» سه تا براي واشنگتن، دو تا براي نيويورک، پنج تا براي نيوزدي، همه را هدف گرفته با زاويه هاي معين حاضر است.
در آمريکا هم روي سکوها، موشک ها با کلاهک هاي اتمي سراسر اتحاد جماهير شوروي را هدف گرفته و حاضر! چين کمونيست هم که به نام شخص ثالث! وارده شده آن هم هر دو هدف را گرفته و حاضر!
خدا نکند جنگ بشود، همين قدر فرمانده امضاء کرد که موشک ها شليک بشود، کليدها تک تک، زده مي شود آنها از اين طرف، اين ها از آن طرف، اون از اين طرف، اگر هشت صبح شليک آغاز شود ساعت يازده دو ثلث بشر خاکستر خواهد شد!
حالا مي فهميم دو ثلث بشر چه گونه نابود مي شود، هشت صبح فرمان صادر مي شود، ساعت يازده دوازه دو ثلث بشر نابود شده چه خبر است؟ واي از آن اخباري که مي رسد. مردمي که باقي مانده اند؟ براي باقي مانده ها، تمام فرانسه رفت، تمام انگلستان رفت، تمام سوئد رفت، تمام نروژ رفت، تمام دانمارک نابود شد، تمام آلمان ويران شد، تمام!
نمي دانيم چه خبر است؟ اصلا نمي شود فهميد! چه قدر باقي مي ماند يک ثلث، اين يک ثلث چه حالي دارند؟ اين يک ثلث روحيه اي دارند که جامعه شناسي مي گويد: تحول خودبه خود، همه عصباني، تمام ناراحت، از چي؟ از تکنيک، از صنعت، از موشک، از اتم، از هيدروژن، نفرين بر موشک، نفرين بر اتم، جان بشر را گرفت ريشه بشر را کند منشاء تمام بدبختي ها شد.
اين مردم به جان آمده از دست تکنيک مادي بر اثر فشار شديد در آن جنگي که امام مي گويد: «دو ثلث بشر مي رود» يک مرتبه تمام دل ها به سوي ماوراء طبيعت و به سوي خدا متوجه مي شود، همه مي گويند: اي خدا! آيا يک نجات دهنده نيست؟ آيا يکي نيست بلا را ببرد، بدبختي را ببرد؟ آدمکشي را ببرد، جنايت را ببرد، اي الله! فرجي کن، همه کارد به استخوان شان رسيده، روحيه مردم آماده است براي چه؟ براي يک انقلاب ايماني و براي قبول يک حکومت آسماني، يک مرتبه در آن موقعي که روحيه دنيا آماده است، روايت مي گويد: منادي حق ندا مي دهد تمام مردم مي شنوند مي گويد:
«الا يا اهل العالم قد ظهر مهدي آل محمد فاتبعوه» [3]
مي گويد: مردم! رهبر الهي، پيشواي آسماني، نجات دهنده بشر، نابود کننده بيدادگري و ظلم و ستم، ظهور کرده، مردم! بيایيد از اوامرش اطاعت کنيد، مبادا سرپيچي کنيد که گمراه مي شويد. همه استقبال مي کنند. جان ها همه به لب آمده، انقلاب خود به خود، بايد در دنيا پيدا شود. انقلاب خود به خود يعني روحيه مردم براي پذيرش يک امر روحاني و الهي آماده مي شود.

پی نوشت:
1- بقره، آيه 49
2- بحار الانوار، ج 52، ص 113
3- اکمال الدين
نویسنده: محمد تقي فلسفي
علت جذابیت قیام فرستادگان الهی برای توده ها


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته