www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

آری ، زیرا مقتضی موجود و مانع در این زمینه مفقود است :
الف. امّا وجود مقتضی رؤیت این است که در عصر غیبت کبرا مصلحت بر آن است که هر چند مدّتی حضرت خودش را به برخی از مردم و بزرگانی که سخنشان مورد قبول است ، نشان دهد تا مردم به وجود او اطمینان پیدا کرده و طولانی شدن غیبت ، سبب انکار وجود حضرت نگردد ، زیرا تنها دلیل و برهان –خصوصاً برای عوام مردم – موجب اطمینان و یقین به وجود امام زمان (ع) نیست . و لذا بزرگان دستور می دهند که قصۀ تشرف های بزرگان به خدمت امام زمان (ع) را برای مردم بازگو کنید که این به نوبۀ خود مردم را دلگرم کرده و به آنها روحیه و امید می دهد ، و بر اعتقادشان نسبت به وجود حضرت می افزاید ، زیرا قوی ترین دلیل بر امکان شیئ، وقوع آن است .
ب. و نسبت به موانع ، هیچ مانع و محذور شرعی و عقلی در تشرّف به ملاقات حضرت نیست، در مباحث بعد به برخی موانع می پردازیم .

آیا تشرف به لقای امام زمان (ع) در عصر غیبت کبرا ممکن است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته