www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی برای استدلال بر عدم امکان رؤیت در عصر غیبت کبرا به روایات خاصی تمسک کرده اند از جمله آنکه در روایت آمده است : « ولکن حجت مردم را می شناسد ولی آنان او را نمی شناسند» . و نیز در روایتی آمده است :« او مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند» .
پاسخ:
1-نفی در این گونه روایات نسبت به عموم مردم است و لذا منافاتی با رؤیت و معرفت برخی از افراد ممتاز ندارد .
2-روایت دوّم در مورد حج است و لذا عمومیّت ندارد.
3-مقصود از عدم رؤیت در روایت دوم به قرینه « لا یعرفونه » که در روایت اوّل آمده ، نشناختن است ، خصوصاً آنکه در روایت، حضرت مهدی (ع) به حضرت یوسف تشبیه شده است که مردم او را می دیدند ولی نمی شناختند .

مطابق برخی از روایات ، حضرت مهدی (ع) در عصر غیبت شناخته نمی شود ، پس آیا رؤیت ممکن نیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته