www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برخی می گویند:قرار است شیعیان درعصر غیبت با ندیدن امامشان امتحان شوند و این با ادّعای ملاقات در این عصر منافات دارد .
پاسخ: امتحان شیعه به لحاظ عموم افراد جامعۀ شیعی است و لذا منافاتی با ملاقات برخی از بزرگان و اهل تقوا به جهت مصالح خاص ندارد .

آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به ملاقات منافاتی ندارد؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته