www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اهداف خصوصي براي ملاقات ها فراوان است ، ولي مي توان به برخي از اين اهداف اشاره نمود:
1-هدايت شخص وامانده در راه و ملحق كردن او به قافله .
2-ياري دادن يكي از دو طرف مباحثه كه بر طريق حقّ بوده به جهت مصلحتي كه اقتضا كرده است .
3-حلّ برخي از مسائل كه بر علما دشوار مي شود ، همان گونه كه مقدّس اردبيلي براي حل مسائل دشوار خدمت حضرت مشرّف مي شد .
4-خبر دادن از برخي مسائل سياسي مهم زمان قبل از آنكه به وقوع بپيوندد ، به جهت حفظ مصالح شيعيان .
5-بالا بردن سطح علمي و معيشتي شيعيان .
6-مساعدت مالي به شيعيان گرفتار .
7-شفاي مريضاني كه زمين گير شده و پزشكان آنها را جواب كرده اند .
8-تعليم ادعيه و اذكار به جماعتي از مردم ، همانند تعليم دعاي فرج .
9-تحريص بر لاوت ادعيه به جهت رفع گرفتاريها .
وديگر اهداف خاص .

امام زمان چه اهداف خاصّي از ملاقات با امام زمان داشته است؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته