www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق قواعد عمومی ، حدّ زمان لازم برای حکومت عدل جهانی توحیدی امام زمان (ع) باید وقت وسیعی باشد که بتواند اهداف عالی خلقت بشر در این دنیا در آن مدّت زمان تحقق یابد . این مطلب را با مقدما تی کوتاه تقریر می کنیم :
الف . هدف از خلقت ایجاد عبودیّت خالص در سطح کلّ جامعه است ، عبودیت در سطح وسیعش به نحو استغراقی نه بدلی . خداوند متعال می فرماید : { وَ ما خَلَقتَ الجِنَّ وَ الإنسَ إلّا لِیَعبُدوُن } ؛ « من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند . »
ب. حضرت مهدی (ع) با برپایی حکومت جهانی اش در پیاده نمودن این هدف سهم عظیمی دارد .
ج . پیاده کردن این هدف عظیم احتیاج به زمان کافی دارد ؛ زیرا اصل بر عدم معجزه است .
نتیجه : بقای امام و حکومت او در مدت کافی برای تطبیق هدف عالی خلقت انسان ضروری است ؛ زیرا هدف خلقت بشر بر دو نوع است :
1- هدف کلّی : برای مجموعۀ بشر که در نهایت باید به نحو عام استغراقی ، تمام بشر به کمال برسند .
2-هدف مقطعی : که برای بشر در هر برهۀ زمانی متصوّر است و آن به نحوعام بدلی برای برخی از افراد بشر تحقق یافته است .

مقتضای قاعده عمومی ، حدّ زمان لازم برای حکومت عدل توحیدی امام زمان(ع) چیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته