www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

روایات در این زمینه بر دو دسته اند :
الف . روایاتی که دلالت دارند بر اینکه مدت بقای حکومت حضرت ، ده سال یا کمتر است . این قول مشهور بین علما بوده ، غالب روایاتش در مصادر اهل سنّت یافت می شود .
ب . برخی روایات دیگر دلالت دارد بر اینکه مدت حکومت حضرت بیش از ده سال است .
روایاتی از نوع اول
1- ابو داوود به سندش از ابو سعید خدری از رسول خدا (ص) نقل کرده که فرمود:
« مهدی از من است ... و هفت سال حکومت خواهد کرد » .
2- ترمذی به سند خوداز ابو سعید خدری از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده که فرمود :
« همانا در میان امّتم مهدی است که خروج خواهد کد و در مدت پنج یا هفت یا نه سال حکوت خواهد نمود » .
روایاتی از نوع دوّم :
1- قندوزی حنفی از حذیفه بن یمان نقل کرده که رسول خدا (ص) فرمود : « مهدی مردی از اولاد من است ... بیست سال حکومت خواهد نمود » .
2- سیوطی به سندش از امام علی (ع) نقل کرده که فرمود:« مهدی در مدّت سی یا چهل سال متولّی امر مردم خواهد شد » .
3- شیخ طوسی به سندش از جابر از امام باقر (ع) در حدیثی نقل می کند که به حضرت عرض کردم : چه مدت قیام حضرت در جهان طول خواهد کشید ؟ حضرت فرمود : « نوزده سال » .
4- و نیز به سندش از ابن ابی یعفور نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود : حکومت قائم از ما نوزده سال و چند ماه خواهد بود » .
5- و نیز از عبد الکریم خثعمی نقل می کند که به امام صادق (ع) عرض کردم : مدت حکومت قائم (ع) چه مقدار است ؟ حضرت فرمود : هفت سال ، خداوند روزها و شبها را طولانی خواهد کرد به حدّی که یک سال از سال های او به مقدار ده سال از سال های شما است . لذا مدت حکومت آن حضرت هفتاد سال از سال های شما خواهد بود » .
و نیز به سندش از ابی الجارود از امام باقر (ع) نقل کرده که فرمود: « همانا قائم سیصد و نه سال حکومت خواهد نمود همان گونه که اهل کهف در غارشان درنگ کردند ، زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد ، آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد » .

مفاد روایات در مورد مدت حکومت حضرت مهدی (ع) چیست ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته