www.montazar.net

montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مطابق برخی ادله ، حکومت حضرت مهدی (ع) بر کلّ کرۀ زمین است زیرا:
1- هدف از خلقت ، مطابق برخی از آیات ، رسیدن کلّ بشر به عبودیت کامل در تمام زمینه هاست .
2- در برخی از آیات آمده است که حکومت حضرت تمام کره زمین را فرا خواهد گرفت .
3-مطابق برخی روایات که به حدّ تواتر رسیده ، حضرت مهدی (ع) تمام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد .
4-در برخی از روایات حکومت مهدی (ع) تشبیه به حکومت ذولقرنین در گستردگی آن شده است .
5- همچنین در برخی روایات آمده است حضرت تمام مناطق روی زمین را فتح خواهد کرد .

نعمانی به سندش از ابی حمزه ثمالی نقل کرده که از امام باقر (ع) شنیدم ، فرمود : « ... خداوند برای او – قائم آل محمّد علیهم السلام – روم و چین و ترک و دیلم و سند و هند و کابل شاه و خزر ... را فتح خواهد کرد ... » .
6- مطابق برخی از روایات همۀ مردم روی زمین موحّد شده و زمین آباد خواهد شد .
وسعت حکومت حضرت مهدی (ع) ، چه مقدار است ؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته