montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

گاهی اشخاصی با تفسیر و توجیه غلط آیات و روایات، مردم را دل سرد و ناامید کرده، آن ها را از هر حرکت مثبت و مؤثری که می توانند در راه ظهور حضرت و برطرف شدن موانع آن بردارند، باز می دارند، این نیز برخلاف حقیقت و خواست و دستور حضرت است. حضرت از ما خواسته اند که در نظام درونی به خودسازی و تزکیه نفس بپردازیم و نیز تا توان داریم به ساختن دیگران کمک کنیم و هم از ما خواسته اند که برای ظهورش او را یاری کنیم و سعی در برطرف کردن موانع نماییم و حتی از سهل انگاری، سستی و تنبلی و نیز غفلت از او و اهداف و انتظاراتش شکایت فرموده است. دینداری چنین اشخاص نادان و بیمار و حتی دعوت آن ها به دینداری، بدون ملاحظه تنهایی، اضطرار و انتظارات حضرت از شیعیان و دوستانش است. آن ها چشمان بی فروغ خود را به روی این همه فساد و جنایتی که دشمنان حضرت و آیین او، در سطح جهان و به خصوص درباره مسلمین و شیعیان اعمال می کنند، بسته اند و یا ادعای دوستی حضرت، منجی عالم را فراموش کرده اند و مردم را از نزدیک شدن به او برای رفع این همه ظلم و تباهی باز می دارند.
چنین اشخاصی هیچ تفسیری از این همه آیات و روایات درباره مسئوولیت دنیایی و اخروی مردم در قبال امام زمانشان ندارند. نه خود جوابی دارند و نه می گذارند مردم خود را برای پاسخگویی در محکمۀ عدل الهی نسبت به مسئولیتی که دارند، آماده کنند.
نظریه سخیف و احمقانه «جدایی دین از سیاست» نیز «جدایی دین از دنیا» از مظاهر و ترواش های فکرهای علیل و فاسد چنین اشخاصی است که بعضاً در لباس دین و استادی حوزه و دانشگاه به خورد ساده دِلان ناآگاه می دهند تا به این وسیله ضعف ایمان، بی مسئوولیتی در برابر امام زمان ارواحنا له الفداء و نیز بی دردی نسبت به وضعیت اسفبار دین و دنیایی بندگان خدا را توجیه کنند.

آشتی با امام عصر-محمدشجاعی
ایجاد نا امیدی و بی مسئوولیتی نسبت به حضرت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته