montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

پیامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم می فرماید:
«نشانه های ظهور چون دانه های یک تسبیح و یا یک گردن بند است که رشته اتصالش بگسلد و دانه های آن یکی به دنبال دیگری فرو ریزد.» [1]
اگر دنیای معاصر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهیم درست همانند گردن بندی است که رشته اش گسسته، و دانه هایش یکی پس از دیگری فرو می ریزد، هر روز فتنه ای به دنبال فتنه ای، حادثه ای به دنبال حادثه ای، فاجعه ای به دنبال فاجعه ای به وقوع می پیوندد!
آتش یک فتنه نیفسرده، فتنه ای دیگر شعله ور می شود، فاجعه ای خاتمه نیافته، فاجعه ای دیگر به وقوع می پیوندد، جهان همانند انبار باروتی است که هر لحظه بیم آن می رود که منفجر شود و جهانی را به خاکستر بنشاند. فتیله آن را رژیم غاصب و اشغالگر قدس در خاورمیانه آتش زده و هر لحظه امکان انفجار و اشعال دارد. که طبق روایات با وقوع نشانه های دیگر از خسف و صیحه بی ارتباط نیست:
«آبادی بیت المقدس خرابی مدینه را به دنبال دارد و خرابی مدینه نبرد بی امان را به دنبال دارد و به دنبال آن قسطنطنیه (استانبول) فتح می شود و فتح قسطنطنیه خروج دجال را به دنبال دارد.» [2]
پیش از آنکه نگارنده به نوشتن این سطور بپردازد آبادی بیت المقدس به دست رژیم اشغالگر آغاز شده است. صهیونیسم بین المللی پس از آنکه احترام مسجد اقصی (قبله اول مسلمانان) و کلیسای قیامت (کلیسای مورد توجه مسیحیان در بیت المقدس» را از بین بردند به تعمیر و آبادانی بیت المقدس پرداختند، آبادی بیت المقدس خرابی مدینه را به دست سپاه سفیانی به دنبال دارد و آنگاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل (بین سپاه حضرت بقیه الله ارواحنا له الفداء و سپاه سفیانی) آغاز می شود و در منطقه قرقیسیا و طبریه (در فلسطین) ستمگران به دست آن حضرت به هلاکت می رسند و آنگاه استانبول به دست سپاه اسلام فتح می شود و سپس دیگر نشانه ها به ترتیب، همانند دانه های تسبیح با نظمی که معصومی علیه السلام بیان فرموده اند، واقع می شود.
«بواسیر، مرگ ناگهانی و جذام فراوان می شود.» [3]
«منتظر نشانه های پیاپی به سان دانه های تسبیح باشید، که نخستین آنها صاعقه های آسمانی است.» [4]
در اینجا کلمه «صواعق» به کار رفته، که جمع «صاعقه» است و «صاعقه» در لغت به دو معنی است: 1- صاعقه آسمانی 2- مرگ ناگهانی، و در حدیث فوق هر دو معنی صحیح است، ولی حدیث دیگری از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در مورد نشانه های آخرالزمان وارد شده که در آن واژه «صواعق» به معنای مرگ ناگهانی به کار رفته است: «به هنگام نزدیکی قیامت (و یا ساعت ظهور) مرگ ناگهانی فراوان می شود، تا حدی که مردم به هنگام دیدار یکدیگر می پرسند: امروز چه کسی در نزد شما به مرگ ناگهانی مرد؟ می گویند: فلانی!» امروز مرگ ناگهانی بسیار رائج شده، هر روز گروهی از آشنایان با سکته قلبی و مغزی به صورت ناگهانی جان می سپارند، و هر روز عده ای از خویشان و دوستان و هموطنان با انفجار، ترور، بمباران و دیگر حوادث و سوانح به صورت ناگهانی جان خود را از دست می دهند.
صاعقه های آسمانی نیز توسعه یافته، به صورت موشک های زمین به زمین، زمین به هوا و هوا به زمین و هدایت شونده و جز آنها نیز درآمده است، که هر روز عده زیادی از مردم بی سلاح و بی دفاع، توسط آنها به خاک و خون کشیده می شوند، تا غریزه سلطه جوئی و توسعه طلبی زمامداران ستم پیشه اشباع گردد.
«هنگامی که سنت را ترک کنید، بدعت ظاهر می شود، در چنین زمانی منتظر بادهای سرخ، خسف، مسخ و غلبه دشمن باشید، و آنگاه به شما یاری نخواهد شد.» [5]
در این رابطه حدیث جامعتری در بخش شانزدهم نقل کردیم و امروز قسمتی از آنها ظاهر شده، به خصوص غلبه دشمن که دشمنان خون آشام اسرائیل و دو ابر قدرت شرق و غرب، هر کدام به قسمتی از ممالک اسلامی تسلط یافته اند. بدعتها ظاهر شده، شریعت محمد صلي الله عليه و آله و سلم به دست فراموشی سپرده شده، ربا به صورت اضعاف مضاعف در میان امت رواج یافته، روابط نامشروع در میان خانواده های مسلمان علنی شده، در باشگاه ها، دانشگاه ها، کازیونها و دیگر مراکز هنری و فرهنگی معمول شده است. و دشمن صهیونیستی بر همه مسلمانان جهان مشکل بزرگی را فراهم آورده است.
امیرمؤمنان عليه السلام می فرماید:
«در پیشقدم حضرت قائم ارواحنا له الفداء مرگ سرخ و مرگ سفید است، و ملخهائی سرخ فام به رنگ خون در فصل ملخ و در بیرون از فصل آن. اما مرگ سرخ، کشت و کشتار است. و اما مرگ سفید، طاعون است.» [6]
تاکنون کشت و کشتار در سراسر جهان بسیار فراوان واقع شده، و شاید به دنبال آنها جنگ جهانی سوم واقع شود که همه چیز را زیر و رو کند و به دنبال آن طاعونی فراگیر، که دو سوم جمعیت جهان را نابود کند، چنانکه در روایات آمده است، دیگر کسی رهائی پیدا نکند، جز آنکه خدای تبارک و تعالی اراده فرماید.
«ملخهائی ظاهر می شود در فصل خود و در خارج از فصل خود، بر زراعت و غلات هجوم می برد و موجب کمی محصول می شود.» [7]
«گرسنگی مزمن و مرگ سرخ شایع می شود». [8]
«برای فرج ما نشانه هائی است، نخستین آنها محاصره کوفه به وسیله نگهبانها و کانالهاست.» [9]
«برای ظهور او ده علامت است:
1- گشودن زاویه های کوچه های کوفه (توسعه معابر و باز کردن کوچه های بن بست).
2- تعطیل شدن مساجد
3- بسته شدن راه حج
4- خسف (زیر آوار رفتن) و قذف (بمباران) در خراسان
5- طلوع ستاره دنباله دار
6- تراکم ستارگان
7- فتنه و فساد
8- سرگردانی و سردرگمی
9- کشت وکشتار
10- غارت و چپاول
از هر نشانه ای تا نشانه ای دیگر شگفتیهاست. چون نشانه ها تحقق یافت، قائم ما قیام می کند، خوشا به حال اهل ولایت ما که در راه ما کشته می شوند و به سبب ما کنار زده می شوند، آنها گنجهای خدای تبارک و تعالی در روی زمین هستند، آنها در روز قیامت از «فزع اکبر» در امان هستند و برای آنها باکی نیست.» [10]
در تمام شهرها برنامه توسعه معابر و خیابان کشی به خاطر باز کردن کوچه های بن بست تحقق یافته، مساجد بسیاری به حال تعطیل درآمده است، چندین زلزله در استان خراسان در چند سال اخیر واقع شده است که امیدواریم از شر بارشهای عذاب آسمانی در امان باشیم، چه بارشهای عذاب به صورت صاعقه و امثال آن، و چه بارشهای عذاب به صورت موشکها و بمباران ها و توپهای سبک و سنگین، که در تخریب از عذاب های آسمانی کمتر نیستند.
این نکته ناگفته نماند که نشانه های یاد شده در این حدیث یک سلسله رویدادهای مشخص و معینی است که در زمان های مشخص به وقوع می پیوندد، مانند زلزله طبس در خراسان، و مانند زندان، تبعید و شکنجه علمای دینی به جرم دعوت به حق و روی در روئی با رژیم های ستمگر.
«شهر زوراء (بغداد) در اثر شورشها و فتنه ها ویران می شود، شهر واسط (در عراق) در اثر طغیان آب خراب می گردد، مردم آذربایجان به وسیله طاعون هلاک می شوند، مردم موصل (در عراق) از گرسنگی و گرانی می میرند، شهر حلب (در سوریه) در زیر صاعقه ها (توپها) از بین می رود، شهر دمشق (شام) در اثر شدت کشت و کشتار ویران می شود، و اما بیت المقدس (اورشلیم) به احترام نشانه های پیامبران در امان است.» [11]
در این روایت بیش از هر چیزی صاعقه هائی که از آسمان فرو می ریزد جلب توجه می کند، که ممکن است صاعقه آسمانی باشد و ممکن است توپ و موشک و دیگر بمباران های آسمانی منظور باشد.
زوراء که به احتمال قوی «بغداد» است، در آستانه فرو رفتن در کام حوادث است، شهر واسط در تیررس دجله است و هر لحظه طغیان آب می تواند شهر واسط را در زیر امواج خود بپوشاند، شیوع طاعون در آذربایجان با یک اشاره قهرآمیز حضرت احدیث می تواند همه امیدها و آرزوها را در زیر خاک مدفون سازد، قحطی و گرانی و گرسنگی پس از وقوع این حوادث در دمشق و موصل و حلب بسیار طبیعی به نظر می رسد، به خصوص بعد از رودروئی سوریه با رژیم اشغالگر اسرائیل، و سقوط لبنان در دامن آمریکای جهانخوار.
امام صادق عليه السلام می فرماید:
پیشوای ششم جهان تشیع در ضمن تفسیر آیه شریفه: [ولنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر]: «پیش از کیفر بزرگ، با کیفر کوچک آنها را کیفر خواهیم داد» [12]، فرمود:
«کیفر کوچک قحطی، خشکسالی و گرانی قیمت هاست در آستانه ظهور قائم ارواحنا له الفداءبه شمشیر، و کیفر بزرگ شمشیر بران حضرت مهدی ارواحنا له الفداءدر آخرالزمان است.» [13]
«از نشانه های ظهور او نزدیک شدن زمان است.» [14]
شاید منظور از نزدیک شدن زمان، گذشت سریع آن باشد که انسان در اثر تراکم مشاغل و کثرت مسئولیت های زندگی و فرو رفتن در ناملایمات هرگز احساس نمی کند که روزها، هفته ها و ماهها چگونه می گذرد. و یا منظور از نزدیک شدن زمان، طی شدن کارهای طویل المده در زمان کوتاه، که در اثر اختراع وسائل حمل و نقل مدرن، انسان می تواند نهار را در لندن صرف کرده، شام را در ژاپن موعود باشد، و بدین سان مسافت چند ماهه را در چند ساعت طی کند، که این هم مفهوم دیگری از نزدیک شدن زمان است.
«نخستین نشانه صاعقه هاست، سپس باد زد، آنگاه باد مداوم، سپس بانگ آسمانی که گروه فراوانی با آن صیحه از بین می روند.» [15]
این صیحه آسمانی که موجب کشته شدن گروه فراوانی از مردم خواهد بود، شاید خود موجب انفجارهائی در انبارهای اسلحه و مهمات باشد، و بدین وسیله مناطقی را زیرورو کند و بانگ دلخراش آن در تمام جهان بپیچد.
«آب دریاچه طبریه (در فلسطین) می خشکدف درختهای خرما از میوه دادن باز می ایستد، آب چشمه «زعر» در طرف قبیله شام کاهش فراوان می یابد.» [16]
«رودخانه ها خشک می شود و قحطی و گرانی سه سال سایه سنگینش را می گستراند.» [17]
دریاچه طبریه به دلیل در برداشتن مقدار زیادی پتاسیم و دیگر مواد شیمیائی، مورد توجه رژیم اشغالگر اسرائیل می باشد و هر روز هزاران لیتر از آب آن به مراکز آزمایشگاهی حمل می شود طبعاً چیزی نخواهد گذشت که آب آن خواهد خشکید.
«مردم مصر را دشمن خارجی از آب و خاک خودشان بیرون نمی کند، بلکه همین رود نیل آنها را از دیار خود بیرون می کند، آب آن کلاً می خشکد و حتی یک قطره هم نمی ماند و بستر آن به صورتی تلی از شن در می آید!». [18]
خشک شدن آن یا به وسیله یک حادثه آسمانی اتفاق می افتد، و یا در اثر اصابت یک بمب اتمی و یا ئیدروژنی به سرچشمه آن. که کلاً آب آن خشک می شود، یا در زیر پوسته زمین مخفی می شود و از جای دیگر می جوشد، و یا از مسیر خود منحرف می شود و دیگر کشور مصر را سیراب نمی کند و به جای آب، تلهای شن در بستر آن خودنمائی می کند!. چنانکه رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم در این رابطه می فرماید:
«ویرانی مصر در اثر خشک شدن نیل خواهد بود.» [19]
آنگاه امام صادق عليه السلام می افزاید:
«در آن زمان سالها دگرگون می شود، اول صبح حکومتی به قدرت می رسد و تا آخر روز کشت و کشتار می شود و سقوط می کند.» [20]
دگرگونی سالها یا به معنای اختلاف فاحش سالها از نظر قحطی و فراوانی است، و یا در اثر تحولات عجیبی است که در جهان به وقوع می پیوندد و چهره جهان را دگرگون می سازد، چون انقلابها، شورشها، کودتاها، جنگلها و آتش بسها و دیگر تحولات موثر در اوضاع جهانی.
«زمامداری چند ساله از بین می رود و زمامداری چند ماهه و چند روزه معمول می گردد. گفته شد: آیا این وضع مدت زیادی طول می کشد؟ فرمود: نه.» [21]
«فرات طغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد می شود. و پلی در بغداد در مقابل کرخ زده می شود.» [22]
این طغیان فرات طبعاً یک طغیان فوق العاده ایست که تاکنون روی نداده است ولی این پل که در حدیث شریف اشاره شده در منطقه کرخ زده شده است.
«در سال فتح و پیروزی، فرات طغیان می کند و به کوچه های کوفه وارد می شود». [23]
«در پیشقدم ظهور قائم ارواحنا له الفداءسال فراوانی و پربارانی است ولی میوه ها روی درخت فاسد می شوند، خرما در روی نخل تباه می شود، در وقع این نشانه ها تردید نداشته باشید.» [24]
«در سالی که مهدی ارواحنا له الفداءظهور می کند بیست و چهار باران رحمت می بارد که اثر و برکت آن در همه جا به چشم می خورد.» [25]
«این نشانه ها با 24 باران پایان می یابد که خداوند به وسیله آنها زمین مرده را زنده می سازد، یکی از آنها در ماه جمادی الثانیه می بارد و دیگری در ماه رجب که ده روز تمام طول می کشد و اثر آن همه جا دیده می شود و برکت آن در همه جا ظاهر می گردد.» [26]
و اینست مصداق آیه شریفه: «اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها»: «بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می سازد.» [27]
معنی آیه شریفه اینست که: «خداوند زمین را به وسیله قائم آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم اصلاح می کند، پس از آنکه به وسیله ستم های مردمان تباه شده باشد. ما نشانه های قائم آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم را برای شما بیان کرده ایم اگر تعقل نمائید.» [28]
«چون ظهور او نزدیک شود مردم از بارانی در ماه جمادی الثانی و 10 روز از رجب (مجموعاً چهل روز) برخوردار می شوند که هرگز در تاریخ آفرینش نظیر آن دیده نشده است. خداوند با این باران گوشت و پوست مؤمنان را در داخل قبرهایشان می رویاند، گوئی با چشم خود می بینم که از طرف جهینه (قبیله ای در حوالی مدینه) در حالیکه خاک را از سر و صورتشان پاک می کنند می آیند.» [29]
شاید برخی از تحصیل کرده ها این حدیث را خرافه بپندارند ولی جای شگفت نیست، که آنها همه مسائل ماوراء الطبیعه را خرافه می پندارند. ان شاء الله به زودی شاهد تحقق آن خواهیم بود که در انتظار بارش رحمت نشسته ایم. نوید باران رحمت مقارن ظهور در ضمن بشارت های سایر ادیان نیز رسیده است که در بخش های بعدی متن انجیل را در این زمینه نقل خواهیم کرد.
«و می بینی که در تمام جهان آبادیها تبدیل به ویرانی می شود.» [30]
خرابی و ویرانی در همه جا ظاهر شده، چنانکه در خاورمیانه می بینم و از کشورهای دور می شنویم.
امام هادی عليه السلام می فرماید:
«هنگامی که آب در روی زمین روان شد منتظر فرا رسیدن فرج می شوند.» [31]
منظور از روان شدن آب بر روی زمین، طغیان آب فرات و روان شدن آن در کوچه های کوفه است، که رنگین شدن زمین را با خون ستمگران به دنبال دارد.

روزگار رهایی-کامل سلیمان
[1] بشاره الاسلام صفحه 33 و الملاحم والفتن صفحه 102
[2] البیان و التبیین جلد 3 صفحه 32
[3] بحارالانوار جلد 52 صفحه 269، بشاره الاسلام صفحه 24 و الزام الناصب صفحه 178
[4] الملاحم و الفتن صفحه 102
[5] بشاره الاسلام صفحه 22
[6] غیبت نعمانی صفحه 148، اعلام الوری صفحه 427، غیبت شیخ طوسی صفحه 267، المهدی صفحه 188، بشاره الاسلام صفحه 50، الزام الناصب صفحه 184 و الامام المهدی صفحه 218
[7] الزام الناصب صفحه 185
[8] ینابیع الموده، جلد 3 صفحه 110 و بشاره الاسلام صفحه 78
[9] الزام الناصب صفحه 176 و بشاره الاسلام صفحه 58 و 273
[10] بشاره الاسلام صفحه 58 و 273، الزام الناصب صفحه 27، بحارالانوار جلد 52 صفحه 268 و جلد 53 صفحه 82 و الامام المهدی صفحه 221
[11] الزام الناصب صفحه 176 و بشاره الاسلام صفحه 58
[12] سجده: 21
[13] منتخب الاثر صفحه 303، بحارالانوار جلد 51 صفحه 59 و جلد 53 صفحه 56 و بشاره الاسلام صفحه 57
[14] مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 530
[15] الملاحم والفتن صفحه 102
[16] بشاره الاسلام صفحه 191، و الزام الناصب صفحه 261
[17] بشاره الاسلام صفحه 57 و 191
[18] الملاحم والفتن صفحه 146
[19] بشاره الاسلام صفحه 28
[20] بحارالانوار جلد 52 صفحه 112 و بشاره الاسلام صفحه 150
[21] غیبت شیخ طوسی صفحه 271، بحارالانوار جلد 52 صفحه 210، بشاره الاسلام صفحه 123 و الامام المهدی صفحه 230
[22] المحجه البیضاء جلد 4 صفحه 343، الامام المهدی صفحه 234، الزام الناصب صفحه 185، المهدی صفحه 196، ارشاد مفید صفحه 336، الملاحم و الفتن صفحه 164، بحارالانوار جلد 53 صفحه 85 و بشاره الاسلام صفحه 176
[23] ارشاد مفید صفحه 340، غیبت شیخ طوسی صفحه 274، اعلام الوری صفحه 429، المهدی صفحه 194، الزام الناصب صفحه 178، بشاره الاسلام صفحه 125 و الامام المهدی صفحه 234
[24] ارشاد مفید صفحه 340، غیبت شیخ طوسی صفحه 372، بحارالانوار جلد 52 صفحه 214 و اعلام الوری صفحه 428
[25] المحجه البیضاء جلد 1 صفحه 343، ارشاد مفید صفحه 339، منتخب الاثر صفحه 443، غیبت شیخ طوسی صفحه 269، بحارالانوار جلد 52 صفحه 212، اعلام الوری صفحه 429، المهدی صفحه 197، الزام الناصب صفحه 184، و الامام المهدی صفحه 228
[26] الملاحم و الفتن صفحه 164، بشاره الاسلام صفحه 176، الزام الناصب صفحه 185 و الزام المهدی صفحه 234
[27] حدید: 17
[28] بحارالانوار جلد 51 صفحه 53
[29] ارشاد مفید صفحه 342، اعلام الوری صفحه 432، بحارالانوار جلد 52 صفحه 337 و جلد 53 صفحه 90، الزام الناصب صفحه 188 و بشاره الاسلام صفحه 194
[30] الزام الناصب صفحه 183
[31] اختصاص مفید صفحه 102


دلایل و فلسفه غیبت امام زمان (عج)- قسمت سوم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته