montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

غفلت در بُعد اقتصادی
غفلت از تو در همۀ ابعاد زندگی ما وجود دارد. در بعُد اقتصادی، برای خواهش ها و اهداف خود، هر چه خواستیم و توانستیم، هزینه کردیم و چه بسا به بیت المال نیز دست درازی کردیم، ولی برای اهداف تو و رفع موانع ظهورت و تبلیغ و شناساندن تو به مردم جهان سهمی را در اموال خود در نظر نگرفتیم. بعضی از ما حتی حق واجب الهی تو را که در اموالمان به عنوان خمس وجود داشت، از تو دریغ کردیم و با مال حرام و غصبی و بدون اجازه از تو آن را برای خود و خانواده مان صرف کردیم و به تو و نیز سادات فقیر ظلم کردیم. با این که این پیام تو به ما رسیده بود که:
«لعنه الله و الملائکه و الناس اجمعین علی من استحل من (مالنا) * لعنت خدا و فرشتگان و همۀ مردم بر کسی که از مال ما، درهمی را بدون اجازۀ ما بخورد.» [1]
همچنین فرمودید:
«و من اکل من اموالنا شیئاً فانما یاکل فی بطنه ناراً و سیصلی سعیرا * هر کس چیزی از اموال ما را بخورد، پس همانا شکم و درون خود را از آتش پر نموده است و به زودی در آتش افکنده خواهد شد.» [2]
ولی ما به این لعنت توجهی نداشتیم و نداریم و از خشم تو که خشم خداست نترسیدیم و حق مسلم تو را که باید در راه خودت و برای معرفی تو صرف می شد، از تو دریغ کردیم. چه رسد به اینکه بخواهیم از مال خود برای تبلیغ تو صرف کنیم. با این که می دانستیم، خشم و لعنتی که در کلام توست، به این دلیل است که اگر همۀ مردمی که به اموال آن ها خمس تعلق می گیرد، خمس مال خود را پرداخته بودند، این همه فقیر و گرفتار در جامعه پیدا نمی شد و این همه جهل نسبت به دین وجود نداشت و بازار تبلیغ دین رونق بیشتری داشت، ولی باز با قساوت و بی حیایی در خمس تصرف کردیم.
آشتی با امام عصر-محمدشجاعی
[1] وسایل الشیعه، ج 9، ص 541
[2] بحارالانوار، ج 53، ص 182
غفلت در بُعد اقتصادی


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته