montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دعا براى سلامتى و فرج حضرتيكى از وظايف منتظران، دعا كردن براى سلامتى حضرت مهدى ارواحنا له الفداء است .

دعا كردن براى سلامتى حضرت آثار و بركات فراوانى دارد كه عبارتند از:

1- دعا نشانگر علاقه و محبت مسلمانان به ايشان است . اگر چه دوستى تمام ائمه معصومين علیه السلام بخشى از ايمان و شرط قبولى اعمال است، در عين حال دعا كردن در حق امام زمان ارواحنا له الفداء موجب ازدياد محبت آن حضرت در دل و در نتيجه موجب تقويت ايمان مى گردد.

2- دعا اظهار تجديد عهد و پيمان با آن حضرت است و محتواى پيمان با آن حضرت را ديندارى، شريعت محورى و تصميم قلبى بر اطاعت امر امام زمان ارواحنا له الفداء و يارى رساندن او با نثار جان و مال تشكيل می دهد. تجديد بيعت با آن حضرت كارى است كه بعد از هر نماز از نمازهاى پنجگانه يا در هر روز و يا در هر جمعه انجام آن مستحب است. هر روز بعد از نماز صبح، دعاهايى كه مربوط به وجود مبارك امام عصر ارواحنا له الفداء است خوانده شود، بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود.

دعاى شريف اللهم بلغ مولاى صاحب الزمان صلوات الله علیه عن جمیع المؤمنین... و نيز دعاى عهد شاهدى براى اين سخن است.
3- دعا سبب زنده نگه داشتن ياد امام غايب در دل منتظران مى گردد. ياد امام زمان ارواحنا له الفداء توجه به ارزش هاى دين و اصول اخلاقى را در دل ها زنده مى كند و غفلت از ياد امام، يكى از دلايل عمده پژمردگى و سستى ارزش هاى الهى و انسانى در جوامع اسلامى است.

4- كسى كه سلامتى امام زمانش برایش مهم است، مسلماً آزردن آن حضرت برايش سخت است؟ در نتیجه دعا براى سلامتى آن حضرت، انسان را به انجام كارهايى وامى دارد كه موجب خشنودى آن حضرت و درنتیجه سبب رسيدن به مقام رضوان الهى مى گردد.
5- دعا بسيار موثر است و موجب فرج آن حضرت و نيز فرج و گشايش در زندگى مؤمنان مى شود.

6- دعا موجب قرب الهى است. امام مهدى ارواحنا له الفداء در خصوص زيارت آل يس مى فرمايند: هرگاه خواستيد به وسيله ما به خداوند و به ما توجه كنيد، اين زيارت را كه از جانب خداوند انشا شده است، بخوانيد. اين زیارت كه از جهات مختلف محتوايى عميق دارد، بسيار مورد تأكيد و سفارش قرار گرفته است . اين زيارت از ابتدا تا انتها، دعا براى سلامتى، تندرستى و بهورزى امام زمان ارواحنا له الفداء است .

در دعاى بعد از اين زيارت نيز معانى بلندى نهفته است؟ مانند: خدايا امام زمان ارواحنا له الفداء را از شر هر متجارز وسركشى و از شر همه خلق خود پناه ده و او را از حوادث يوميه، از پيش رو و از پشت سر و از طرف چپ، حفظ و نگهدارى كن و از اين كه آسيب و گزندى به او برسد، جلوگيرى كن و در خصوص او، رسولت و خاندان رسولت را حفظ نما و به دست مباركش عدل و داد را پديدار نما اللهم اعذه من شركل باغ و طاغ و من شر جمیع خلقک و احفظه من بین یدیه و من خلقه و عن یمینه و عن شماله و احرسه و امنعهمن ان یوصل الیه بسوء واحفظ فیه رسولک وآل رسولک و اظهر به العدل . ....

نيز دعا كردن براى سلامتى و فرج آن حضرت، اطاعت از امر خداوند و نيز اهل بيت پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم است؟ و هركه خدا و رسولش را اطاعت كند و خداترس و پرهيزكار باشد، چنين كسى به فوز و سعادت خواهد رسيد[1].

آخرين نكته اين است كه هر چند طبق وعده الهى حضرت زنده و باقى هستند، تا زمانى كه پرچم توحيد و عدل را در همه جهان به اهتزاز در آورند، ولى بالاخره بشر هستند و در معرض آفات جسمانى و بلاهاى طبيعى و ممكن است مريض شوند و دچار كسالت گردند و از اين نظر دعاى ما براى سلامتى حضرت و حفظ ايشان از اين آفات و حوادث، بدون شك در سلامتى وجود آن عريز عالم وجود و آخرين در صدف امامت و ولايت، مؤثر و مفيد است و بهترين ادعيه براى سلامتى حضرت، دعاى معروف اللهم كن لولیك الفرج... است.

دعا براى فرج امام زمان ارواحنا له الفداء نه تنها منافاتى با حكمت هاى غيبت ندارد بلكه خود مى تواند از زمره همين حكمت ها به شمار آید .

دعا براى فرج امام زمان ارواحنا له الفداء به عنوان يك وظيفه و تكليف در عصر غيبت، در روايات بسيارى مورد تأكيد قرار گرفته است. پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم و برخى از امامان بزرگوار علیه السلام، به چنين دعا كردنى امر فرموده اند و حضرت ولى عصر ارواحنا له الفداء نيز نه تنها شيعيان خود را به دعاكردن براى تعجيل فرج فرمان داده اند، بلكه كثرت دعا را از آنان خواسته اند. [2]

به راستى وقتى امام زمان ارواحنا له الفداء مى فرمايد: براى نزديك شدن فرج بسيار دعا كنيد.

آيا مى توان آن را بى خاصيت خواند؟ در تعبير زيبايى از ناحيه امام زمان ارواحنا له الفداء كه در ذيل فرمان براى تعجيل فرج وارد شده، كثرت دعا به خودى خود فرج و گشايش شيعيان به شمار آمده است: اکثرو الدعا الفرج فان ذلک فرجکم. [3]

اين فرمان نشان مى دهد كه خواسته هاى شيعه چشم انتظار فرج، در سایه دعا براى فرج قابل دسترسى است .آن چه را كه او درپى ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء مى تواند بيابد، توسط دعاهاى خويش نيز مى تواند به دست آورد .

به عبارت ديگر امنيت ايمان، رشد انديشه، آرامش روحى، كمالات معنوى و بهره هاى بى پايان دوران پس از ظهور را به عنايت الهى مى تواند در همين دوره غيبت با اتكا به دعا براى ظهور كسب نمايد و اين امر با توجه به قدرت و مشيت خداوند قابل انكار نيست، زيرا او خود فرمود:قل ما یعبا بکم ربی لو دعاوکم، [4] بگو اگر دعاى شما نباشد، پروردگار من به شما عنايتى نمى فرمايد. با توجه به دلالت همين آيه شريفه است كه مى توان گفت: عنايت و رحمت و فضل خداوند كه نامحدود و بى انتها نيز مى تواند باشد، به مدد دعا و خواستن از او دست يافتنى است؟ اگر چه دوران غيبت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء باشد. در برخى روايات، دعا براى فرج وسيله اى براى نجات از هلاکت به شمار آمده است، چنانكه حضرت امام حسن عسكرى علیه السلام مى فرمايد: به خدا فرزندم مهدى را غيبتى است كه در آن هيچ كس از هلاکت نجات نمى يابد، مگر كسى كه خداى عزوجل او را بر اعتقاد نسبت به امامتش ثابت قدم بدارد و او را نسبت به دعا براى تعجيل فرجش توفيق عنايت فرمايد. [5]

بى ترديد شرايط سخت دوران غیبت به گونه اى است كه جز با اعتقاد محكم نسبت به امامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء نمى توان بر اطاعت و تبعيت او باقى ماند و جز با دعا براى نزديكى فرج نمى توان روح اميد را در دل زنده نگه داشت و در برابر دشوارى هاى غيبت مقاومت نمود.

از ديدگاه قرآن و روايات دعا، پشتوانه اى براى زندگى و عاملى براى حركت و پويايى در مسير خواسته هاى الهى، و وسيله اى براى هم جهت ساختن نيازها و خواسته هاى بشرى با اراده و مشيت خداوند است.

با چنين نگرشى، دعا براى فرج، خود نوعى تلاش در راستاى موانع ظهور به شمار مى رود و دعا كننده منتظر با شناختى كه از حكمت هاى غیبت دارد، به نوعى خودش را در مسير از بين بردن عوامل طولانى شدن آن، به تكاپو وا مى دارد.

دعاكننده براى فرج چون مى داندكه یكى از عوامل غیبت آماده نبودن شرايط براى حكومت جهانى آن بزرگوار است، مى كوشد تا در حد توان خويش در ايجاد چنين زمينه اى مؤثر باشد و زمانى كه تحقق آن را از عهده خويش و امثال خويش خارج مى یابد، به رحمت واسعه خداوند اميدوار مى ماند.

و چنين است عكس العمل او در برابر خوف امام زمان ارواحنا له الفداء ، ازكشته شدن كه به عنوان عملى ديگر در پیدایش و استمرار غیبت به شمار مى آید. دعا كننده براى فرج تا آن جا كه مى تواند با شناساندن امام زمان ارواحنا له الفداء ، و ايجاد محبوبيت نسبت به او و برانگيزاندن شوق نسبت به قيام و جلوه هاى ظهور آن بزرگوار در بين مردم، مى كوشد تا به ميزان توانايى خود اين عامل را كم تأثير سازد، چنانكه نسبت به هر عامل ديگر نيز چنين جهت گيرى و تلاشى در مورد او صادق است و اين خود والاترين و تعيين كننده ترين خاصيت براى دعا فرج است.

تأثير دعا در تغيير دادن تقديرات و قضاى الهى غير قابل انكار است، چنانكه در روايات پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: زياد دعاكن، زيرا دعا قضاى الهى را باز مى گرداند. [6]

دعا بلاى الهى را برمى گرداند. [7]

تقدير الهى را چيزى جز دعا تغيير نمى دهد. [8]

با توجه به چنين رواياتى، شيعه منتظر در عين تسليم به خواست خدا، با دعاى خویش نسبت به تعجيل فرج، از آفريدگار خویش مى خواهد كه در تقدير و قضاى خويش نسبت به ظهور آن عدالت موعود تغييرى ايجاد فرمايد و به لطف و عنايت خود بلاى غیبت امام زمان ارواحنا له الفداء ،را مرتفع گرداند [9]

كثرت دعا براى فرج امام عصر ارواحنا له الفداء ،حداقل اين آثار را دارد:

الف) زدودن غفلت و بى توجهى نسبت به ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء

ب) دور ماندن از آثار و عواقب اين بى توجهى و غفلت

ج)انس با مسأله ظهور و فرج امام عصر ارواحنا له الفداء

د) انس و عادت نسبت به ذكر و یاد خود آن حضرت و برخوردارى از آثار و بركات آن

ه) آمادگى روحى براى درك ظهور

و) زياد شدن علاقه و محبت انسان به مولا و امام زمانش

ز) آمادگى براى گام برداشتن عملى در راه بندگى حضرت حق و تقرب به سوى او و ولی اعظم او.

[1] نور 52.

[2] كمال الدین ، ج 2،ص 485.

[3] همان.

[4] سور ه فرقان 77.

[5] كمال الدین ج 2، ص 384.

[6] نهج الفصاحة ص84 حديث446.

[7] همان،ص332 حديث 1590.

[8] همان، ص 124 حديث 624.

[9] نشريه موعود شمار 14، ص 58.


دعا براى سلامتى و فرج حضرت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته