montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دانيال‏ عليه السلام از بنى اسرائيل مدتى غايب بود، و در چاهى بزرگ او را با شيرى درنده زندانى كرده بودند تا آن شير او را طعمه خود سازد، پس خداوند تعالى او را حفظ كرد و به يكى از پيغمبران بنى اسرائيل دستور داد كه غذا و آبش را ببرد، و گرفتارى پيروان و شيعيانش شديد شد. قائم‏ ارواحنا له الفداء از نظر ما غايب مانده و با غيبتش گرفتارى ما بسيار شده و چنان ‏كه قبلاً آورديم، دشمنان آن حضرت قصد كشتنش را داشتند ولى خداوند او را حفظ و حراست فرمود.

شباهت به دانيال


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته