montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

تأثير هاليوود در فرهنگ سازي مهدویت (2)
منجیان هالیوود
سربازان مسيح!
يكي از اصول مشترك بين تمام اديان الهي و اساطير باستاني و اقوام مختلف، مبحث منجي موعود و آخر الزمان مي‌باشد؛ همان كسي كه شيعيان او را مهدي، مسيحيان او را عيسي، يهوديان او را ماشيح، زرتشتيان او را سوشيانت و اقوام ديگر او را با نام هاي ديگر مي‌خوانند. تمامي منتظران ظهور به مرحله‌اي معتقدند كه يك ضد منجي كه عصارة تمام شرارت هاست و تمامي نيروهاي شيطاني را به همراه دارد، مهمترين مانع منجي موعود است. در نبرد نهايي ميان اين نور و ظلمت كه جنگي بسيار بزرگ و خونين است، منجي موعود به همراه يارانش به كمك امدادهاي الهي بر لشكريان شيطان پيروز مي‌شوند.
سربازان و ياران منجي، انسان هايي با ايمان و نيرومند هستند كه خود را از قبل براي چنين روزي آماده كرده ‌اند.
آمريكا، نماينده خدا !
كشيش پت رابرتسون (pat robertson) از رهبران صهيونسيم مسيحي مي‌گويد:
«اكنون آمريكا نماينده خداست در روي زمين، براي ظهور مسيح»
آري به اعتقاد آنان، رهبران آمريكا پيامبران معصومي هستند كه به دنياي پر از گناه فرستاده شده اند تا جهان را به سر منزل مقصود برسانند.
جرج بوش اول روز 6 مارس 1992 در نشست مشترك سنا و مجلس نمايندگان كنگره آمريكا (كه بي شباهت به سخنراني جرج بوش دوم در 20 مارس 2001 نبود)، خطابة معروفي ايراد كرد كه ضمن آن سياست نظم نوين جهاني را اعلام كرد؛ سياستي كه طبق آن نمي‌توان پذيرفت گوشه‌ اي از كره زمين از اصول آمريكايي در مورد آزادي هاي فردي و حكومت دموكراتيك معاف باشد.
در اين نظم نوين جهاني، به قول فوكوياما، تئوري پرداز پايان تاريخ، اسلام درياي فاشيستي است براي شناي تروريست ها!
و يا به قول توماس فردمن، تحليل گر سياسي آمريكايي، اسلام بزرگترين دشمن غرب است، و جنگ با اين دشمن تنها با ارتش ممكن نيست بلكه بايد در مدارس، كليساها، مساجد و معابد به رويارويي با آن پرداخت.
هم اكنون سيل محصولات فرهنگي غرب براي تحقق بخشيدن به آرمان فوق، راهي بازارهاي كشورهاي مسلمان شده، محصولاتي كه پس از استفاده از آنها، شخص از هويت و فرهنگ خود دلزده مي‌شود، آمريكا را به عنوان امپراطور صالح دنياي جديد مي ‌پذيرد و او را عصاره نيروهاي خير عالم تصور مي‌كند.
يكي از اين محصولات فرهنگي كه بسيار نيز تأثير گذار است بازي هاي رايانه ‌اي هستند كه بيش از همه سرمايه ‌هاي اجتماعي جهان اسلام را هدف گرفته ‌اند. در اين بازي ها، آمريكا مدينه فاضله و آرمان شهر مهر، رفاه، صلح و امنيت معرفي مي‌شود و نظام فرهنگي آن تنها سيستمي معرفي مي‌شود كه جهان را از خطرات گوناگون حفظ مي‌كند.
تفكّر حاكم بر اين بازي ها نشأت گرفته از منجيان متنوع آخر الزمان است كه هر كدام داراي ويژگي هاي منحصر به فرد خود مي ‌باشند. ما در اين مقاله به برخي از انواع آن اشاره مي‌كنيم:
آخر الزمان تكنولوژيك
در آخر الزمان تكنولوژيكي، ربات ها و ساخته ‌هاي دست بشر به مرحله‌ اي از تكامل و هوش مي‌رسند كه عليه انسان ها دست به شورش زده و قصد نابودي نسل بشر را دارند. انسان ها كه توانايي مبارزه با آنها را ندارند، در اين زمان با كمك يك منجي شجاع كه داراي قدرت عشق و ايمان است (خصيصه‌اي كه ماشين ها از آن بي بهره اند) به مبارزه بر مي‌خيزند و پس از نبردهاي طولاني و سخت، نسل بشر را نجات مي‌دهند.
مثلاً شما در بازي ماتريكس، به يك گروه از آرمان شهري به نام زايان بر مي‌خوريد كه وظيفه نجات جهان از دست انسان نما‌ها را بر عهده مي‌گيرند و در حين بازي با شجاعت بي نظير خود، جهان را از دست ماشين هاي ديو صفت نجات مي‌دهند.
آخر الزمان طبيعي
طبيعت سر به شورش برمي دارد و بشر را با حربه هايي مانند زلزله، گرد باد، طوفان، آتشفشان، سيل و... تهديد مي‌كند و يا دخالت هاي بي جاي انسان در ساختارهاي ژنتيك باعث پيدايش غول ها و حيوانات ناشناخته عظيم الجثه اي مي‌شود.
به عنوان مثال در بازي جزيرة سايه‌ ها، شما براي نجات بشريت از دست «آلن» و «اوبد» كه پدر دانشمند خود را كشته ‌اند و قصد دارند به وسيله تحقيقات ژنتيكي او بر جهان مسلط شده و دنيا را با نتايج شگفت انگيز آن تحقيقات نابود سازند، وارد جزيرة سايه‌ها مي‌شويد.
آخر الزمان تخيّلي
در آخر الزمان تخيلي، موجودات ناشناخته فضايي، زمين و نسل بشريت را به مخاطره انداخته و اين بار يك منجي بسيار دانا با قدرت ماوراء طبيعي، به مبارزه با اين موجودات مي‌پردازد.
در بازي سامِ ماجراجو، شما به عنوان يك منجي در نقش سام استون ظاهر مي‌شويد. سام به خاطر شجاعت فوق العاده اش در مبارزه با اين موجودات به قهرماني تبديل شده، به كمك ماشين زمان به گذشته بر مي‌گردد تا جنگ بر عليه اين ياغيان را به نفع بشريت تمام كند.
آخر الزمان اسطوره اي
در آخر الزمان اسطوره‌ اي، يك ضد منجي از دل افسانه‌ها و اسطوره ‌هاي باستاني، پا به دنياي ما گذاشته و قصد نابودي بشر را دارد كه در اين حال با ظهور يك منجي آگاه به دنياي اين اسطوره هاي مجهز به جادو و سحر مبارزه شكل مي‌گيرد.
يكي ديگر از ايده ‌هاي حاكم بر بازي هاي رايانه ‌اي جنگ هسته ‌اي است كه از آن با عنوان آرماگدون(armageddon) يا نبرد نهايي حق عليه باطل ياد مي‌شود. در اين مبارزه، استفاده از سلاح اتمي غير قابل اجتناب است و ظهور حضرت مسيح بدون وقوع اين حادثه ممكن نخواهد بود. در بازي هاي مختلف به اين پديده پرداخته شده است.
به عنوان مثال شما در بازي مأمور مخفي 2، در نقش كيت آرچر، يك جاسوس خبره ظاهر مي‌شويد كه مي‌بايد از وقوع جنگ هسته‌ اي و نابودي نسل بشر توسط تروريست ها جلوگيري كنيد.
آخر الزمان ديني
در اين ميان، آخر الزمان ديني مورد توجه خاص قرار گرفته است. در اين آخرالزمان، انسان هاي شيطان صفت در قالب گروه هاي تروريستي قصد به دست گرفتن قدرت و نابودي تمامي عناصر پاك و خدايي را دارند و شما به عنوان منجي در نقش جاسوس خبره و با ايمان و يا سربازان ماهر و معتقد (عمدتاً سربازاني از ارتش آمريكا و انگليس) به عنوان پليس صلح جهاني ظاهر شده و به مبارزه با دشمنان بشريت مي‌پردازيد؛ خواه اين دشمن قبلاً در زمين به جنايت پرداخته و شما مجدداً به مبارزه با آن مي‌پردازيد و خواه دشمناني كه در آينده پا به عرصه جهان خواهند گذاشت.
در اين بازي‌ها، نظام غرب به عنوان منجي و مخالفين آنان، به عنوان تروريست‌ها و وحشت آفرينان معرفي مي‌گردند؛ نظير:
در بازي اسلحة مرگبار، شما در نقش يك گروه ضد تروريستي، بايد 11 ماموريت مختلف و پر هيجان را پشت سر بگذاريد و در طي عمليات علاوه بر ناكام گذاشتن تروريست ها در فعاليت هايشان اسناد و مدارك مختلفي جمع آوري كنيد و به برنامه ‌هاي آينده تروريست ها پي ببريد و در ضمن بايد گروگان ها را نجات دهيد هر گونه خطايي باعث به خطر افتادن جان گروگان ها مي‌شود.
در بازي گروه ضربت، در سال 2008 بايد به مبارزه با ميهن پرستان افراطي مسكو برويد. قصد آنها تأسيس مجدد امپراطوري اتحاد جماهير شوروي است. تاجيكستان، اوكراين، بلاروس و ديگر كشورهاي استقلال يافته يكي پس از ديگري در شُرُف پيوستن به اين امپراطوري هستند، شما كماندوهاي دلاوري هستيد كه خود را گروه ضربت مي‌ناميد.
و در بازي معروف بازگشت به قلعه ولفن اشتاين مجدداً به مبارزه با نازي ‌ها مي‌رويد.
در اين بازي تعدادي از فرماندهان ارشد اس. اس از جمله هيملر (فرمانده كل نيروهاي اس.اس) قصد دارند تا با توسل به تكنولوژي پيشرفته و استفاده از قدرت‌هاي مافوق طبيعي به جنگ عليه بشريت بيايند و شما در نقش مأموراني از ستاد ضد اطلاعات ارتش بايد از اجراي اهداف فوق جلوگيري كنيد و جهان را از نابودي نجات دهيد.
و يا در بازي «call of duty»، شما در نقش سربازان انگليسي، آمريكايي و روسي آموزش مي‌بينيد و براي مبارزه با آلماني ها به منطقه اعزام مي‌شويد و پس از طي كردن مراحل مختلف، وارد برلين پايتخت آلمان شده و بايد پرچم آزادي‌ را بالاي ساختمان ها به اهتزاز در آوريد.
علاوه بر بازي هاي ذكر شده كه به دشمنان بشريت در گذشته يا آينده پرداخت شده است، غرب سعي دارد، سياست هاي تجاوزگرانه كنوني خود را در عرصه «بين الملل» توجيه كند؛ شعارهايي همچون مبارزه با تروريسم بين المللي، مبارزه با گروه هاي تروريستي همچون القاعده و يا مبارزه با ديكتاتورهاي جهان همچون صدام و...
اين روند پس از 11 سپتامبر با شتاب بيشتري پيگيري شد.
بعنوان مثال در بازي نيروي دلتا (DELTA FORCE) شما به عنوان يك گروه ضد تروريستي مأمور مي‌شويد تا با تروريست ها در هر كجاي دنيا كه از سوي آمريكا معرفي مي‌شوند، مبارزه كنيد در قسمتي از اين بازي شما وقتي وارد اردوگاه تروريست ها مي‌شويد، تصوير شيخ ياسين، رهبر حماس (كه چندي پيش به دست دولت تروريستي اسراييل به شهادت رسيد) را بر ديوار مي‌بينيد.
از بازي هاي ديگري كه در اين زمينه مي‌توان به آن اشاره كرد بازي «جنگ ژنرال ها» و «طوفان صحرا» مي‌باشد.
در جنگ ژنرال ها (GENERALS)، شما به عنوان سربازان آمريكايي مأموريت مبارزه و سركوب تروريست ها و دشمنان بشريت را داريد شما به عراق براي مبارزه با رژيم صدام رفته يا به افغانستان (مزار شريف) براي مبارزه با گروه القاعده مي‌رويد. نكات جالب توجهي در اين بازي به چشم مي‌خورد؛ مثلاً در ابتداي بازي فيلمي پخش مي‌شود كه هواپيما و هلي كوپتر‌هاي آمريكايي در حال گشت زني، توسط دشمن مورد حمله قرار مي‌گيرند و سقوط مي‌كنند، پس از آن شما وظيفه داريد متجاوزان را سركوب كنيد اين بازي نشان مي‌دهد كه هيچگاه آمريكا اولين گلوله را شليك نمي‌كند و فقط براي دفاع از خود دست به تجاوز و حمله مي‌زند.
همچنين در عمليات تروريست ‌ها به هر نحو ممكن از نمادها و سمبل هاي اسلامي استفاده شده و به كسي كه اين بازي را انجام مي‌دهد، القا مي‌شود كه اسلام علت اين خشونت ‌ها است: در عراق نيروهاي صدام در جلوي مسجد استقرار دارند و در مزار شريف مناره‌هاي مسجد ديده مي‌شود.
با مطالب عنوان شده ديگر نمي‌توان به بازي هاي رايانه ‌اي تنها به عنوان ابزار جذاب براي تفريح و سرگرمي كودكان نگاه كرد بلكه بايد به آنها از ديد دشمنان تفكر اسلامي نگريست و در مقابل با توليد جانشين هاي مناسب براي اينگونه بازيها با توجه به منابع ارزشمند و عميق مذهبي و ملي به مبارزه با اين تجاوز پرداخت. بايد توليدات فرهنگي و تفريحي ما با نگاه به ارزش هاي ملي فرهنگي و مذهبي، عرضه شده و در دست كودكان و نوجوانان مسلمان قرار گيرند.
آيا زمان آن نرسيده تا با منابع غني ملي، باستاني ايران، بازي هايي همچون رستم و سهراب توليد شوند؟ يا با نگاهي به 8 سال دفاع مقدس، بازي هايي با محتوي عمليات ها براي زنده نگه داشتن تاريخ جنگ، بازي هايي همچون حماسه خرمشهر و... توليد شوند. يا بازي‌ هايي با موضوع انتفاضه براي بيان جنايت هاي رژيم غاصب صهيونيستي و فداكاري هاي مسلمانان توليد و به بازار عرضه شوند.

نویسنده: مهدي حق وردي طاقانکي

تأثير هاليوود در فرهنگ سازي مهدویت 2


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته