montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

پزشکان قرن معاصر و دانشمندان بیولوژیست (زیست شناس) بعد از دهها سال تجربه و آزمایش و سپری کردن عمری طولانی در کنج آزمایشگاه، به این نتیجه رسیده اند که همه بافت های مهم بدن انسان از عمر جاوید برخوردار است و اگر عاملی پیش نیاید که رشته عمر آنها را بگسلد، برای همیشه زنده خواهند ماند!
امروز از نظر پزشکان و زیست شناسان امکان عمر بسیار طولانی برای انسان در شرائط مناسب، قطعی و تردید ناپذیر شده است. و از نظر آنها مسلم شده که اگر به نسوج و بافت های اولیه بدن انسان غذای لازم برسد و شرایط زیست فراهم باشد و عوارض خارجی رشته آن را قطع نکند، این بافت ها برای همیشه زنده و پاینده خواهند بود. از این رهگذر هیچ مانعی ندارد که در شرایط مساعد افرادی هزاران سال زندگی کنند، چنانکه در قرن های اخیر شاهد افراد بسیاری بوده ایم که بیش از 200 سال زندگی کرده اند و برخی از آنها از مرز 250 سال نیز گذشته اند. اگر مشیت خدا نیز به آن ضمیمه شود، دیگر بافت های بدنش از طرف هیچ عارضه ای تهدید نخواهد شد و رشته عمرش هرگز گسسته نخواهد گردید و عمرهای چند هزار ساله برای او پیش پا افتاده به شمار خواهد آمد.
دانشمندان زیست شناس پس از یک عمر مطالعه در مسائل «بیولوژی» به این نتیجه رسیده اند که: جای شگفت است که انسان می میرد، در حالی که بافت ها و سلول های بدن او برای مدت نامحدودی قابل زندگی است!!!
بیولوژیست ها معتقدند که زندگی دلیل نمی خواهد، مرگ دلیل می خواهد!
آنها معتقدند که در امکان هر موجود زنده است که تا مدت درازی زنده بماند، چنانکه در سر تا سر جهان آمار مرگ و میر اطفال کاهش فراوان یافته است. بیولوژیست ها معتقدند اگر انسانی تحت مراقبت صحیح پزشکان و در شرایط مساعد طبق برنامه بهداشتی زندگی کند تا مدت بسیار طولانی می تواند با طراوت جوانی زنده بماند.
بدیهی است که تعجب مردم از طول عمر حضرت مهدی ارواحنا له الفداء به این جهت است که افراد دیگری در عصر ما به چنین عمر طولانی دسترسی ندارند، و اگر در عصر ما نیز چون روزگار باستان در هر منطقه ای ده ها نفر از عمر چندین هزار ساله برخوردار بودند، دیگر کسی دچار شگفت نمی شد.
اگر بگوییم طول عمر حضرت مهدی ارواحنا له الفداء خرق عادت است، معنایش این نیست که محال است، بلکه معنایش اینست که در عصر ما تعداد افرادی که به چنین عمری برسند بسیار کم است، از این رهگذر خرق عادت به شمار می آید. هنگامی که صفحات تاریخ از اسامی و شرح زندگی دراز عمرها پُر است، چرا در مورد حضرت مهدی ارواحنا له الفداء دچار شک و تردید می شویم؟!
دانشمندان زیست شناس عمر طولانی را نه بر خلاف عقل می دانند و نه برخلاف نوامیس طبیعت. آنها می گویند: آنچه بر خلاف طبیعت است مرگ است که رشته زندگی را می گسلد. این ما هستیم که نمی دانیم چگونه باید بر موانع خارجی پیروز شویم؟! اما حضرت مهدی ارواحنا له الفداء به خواست خدا این توفیق را پیدا کرده است، که عمر مقدرش را به طور کامل استیفاء کند. این توفیق به خواست خدا و به یاری خداست که در قرآن کریم قدرت بیکران خود را در زمینه آفرینش بشر ستوده است1.
پر واضح است که رعایت اصول بهداشتی، زندگی را گوارا نموده، جسم را تندرستی، و روح را نشاط می بخشد و تأثیر آن در طول عمر جای تردید نیست. چنانکه رعایت آن اصول در عصر ما بسیاری از بیماری ها را ریشه کن ساخته و مقداری از بیماری ها را مهار نموده، و میانگین عمر انسان را تا دو برابر قرن نوزدهم افزایش داده است.
نتیجه طبیعی این مطلب، اینست که اگر انسانی از همه اصول بهداشتی آگاه باشد و دقیقاً آنها را به کار ببندد و قدرت آن را داشته باشد که از هوای سالم تنفس کند و هر کجا که محیط زیست آلوده است از آنجا دوری گزیند، عمر بسیار طولانی توأم با طراوت جوانی خواهد داشت.
از سوی دیگر طعام ساده نیز (چون مواد گیاهی و لبنیات) که در اثنای گوارش مواد زائدی از خود به جای نمی گذارد، اگر انسان به آنها مداومت داشته باشد و در مصرف آنها از افراط و تفریط دوری گزیند، تأثیر بسیار مطلوبی در درازی عمر و پایداری جوانی خواهد داشت. و اگر هوای سالم، استراحت کامل و تلاش متناسب، و تن تندرست نیز با آن همراه باشد، تأثیرش چند برابر خواهد شد. چنانکه در مورد دراز عمرهای خوزستان ایران و قفقاز شوروی، عوامل یاد شده به اثبات رسیده است.
1-مرسلات: 23

منبع: روزگار رهایی-کامل سلیمان
طول عمر از دیدگاه زیست شناسی


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته