montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

نام: حسین بن روح
کنیه: ابو القاسم
القاب:
*نوبختی: از طرف مادری نوبختی بوده است.
*قمی: تکلّم وی به زبان آبه (از نواحی قم) بوده است.
نفوذ و موقعیّت ویژه1:
از بستگان نزدیک «ابو عبدالله حسین بن علی نوبختی» وزیر ابن رائق بوده است. بنابراین به خاطر انتساب به خاندان نوبختی، در دربار عبّاسی موقعیّت و نفوذ فوق العاده ای داشت و به جهت مقام، احترام و جلالتی که نزد آنان داشت، کمک های مالی نیز از ناحیه ی آنها به ایشان می رسید.
دوران قبل از نیابت:
به واسطه ی مقام دینی که در میان شیعیان بغداد داشت، از اشتهار خاصّی برخوردار بود. وکیل نایب دوم بود و در انتقال اوامر، تعلیمات و اخبار پنهانی بین نایب دوم و بزرگان شیعه، نقش واسطه را ایفا می نمود2.
آغاز نیابت3:
بعد از وفات محمّد بن عثمان، به عنوان نایب سوم امام غایب به «دارالنیّابه» بغداد آمد و رسماً جلوس کرد. ایشان با همکاری 10 وکیل در بغداد و با وکلای سایر بلاد اسلامی کار خویش را در سمت نیابت امام زمان ارواحنا له الفداء شروع نمود.
صندوقچه ی امانت4:
طبق وصیّت محمّد بن عثمان، خادم وی «ذکاء» در اوایل نیابت حسین بن روح به همراه عصای حضرت امام عسگری علیه السلام (عصایی که هنگام وکیل نمودن عثمان بن سعید در دست داشت)، طومارهای حاوی دعاها و قنوت ائمه علیهم السلام و صندوقچه ای که خاتم ها و انگشترهای ائمه علیهم السلام در آن بود، به خدمت ایشان رسید و این اشیاء را تسلیم ایشان نمود.
عوامل جانشینی بر نیابت:
وفاداری، هوشیاری، صبر و بردباری و در یک کلام «اخلاص» از عوامل جانشینی ایشان بود5. در تأیید این مطلب ابوسهل نوبختی می گوید: اگر ابوالقاسم (حسین بن روح) امام را در زیر جامه ی خود پنهان داشته باشد، اگر دشمنان بدن او را قطعه قطعه کنند تا او را نشان دهد، هرگز چنین نخواهد کرد6. این نشانگر اراده ی او در مخفی کردن مسائل مربوط به امام غائب و درجه ی ایمان او در مقابل شکنجه ی دشمن و نیز استقامت او در برابر مصائب و ناملایمات می باشد7.
اوّلین توقیع8 امام زمان ارواحنا له الفداء:
ما او (حسین بن روح) را می شناسیم. خداوند همه ی خوبی ها و رضای خود را به او بشناساند و او را با توفیقات خود سعادتمند گرداند. او کاملاً مورد وثوق و اطمینان ماست. او در نزد ما مقام و جایگاهی دارد که او را مسرور می گرداند. خداوند احسان و نیکی خود را درباره ی او افزون کند9.
دوران سفارت:
دوران سفارت وی با دو خلیفه ی عبّاسی (مقتدر و راضی) مصادف شد10. با به قدرت رسیدن ابوالحسن، علی بن محمّد، معروف به «ابن فرات» به عنوان وزیر «مقتدر» تا حدودی شیعیان آزادی داشتند و با توجه به نفوذ ویژه در بین دربار عبّاسی، سفارت وی تا حدودی بین شیعیان به صورت آشکارا مطرح شد11.
فعالیّت های سفیر سوم12:
بر طبق گواهی مورّخین و محدّثین، خردمندترین شخص زمان خویش در نزد دوست و دشمن بود. با شناخت کاملی که بر اوضاع سیاسی، اجتماعی زمان خویش داشت، طبق مقتضای زمان عمل می نمود و در معاشرت با مخالفین به تقیّه عمل می کرد که بدین وسیله قلوب بیشتر مخالفین را به طرف خود جلب می نمود. به طوری که وقتی به او خبر رسید، یکی از خادمانش معاویه را لعنت کرده و به وی ناسزا گفته، دستور عزل او را صادر کرد.
زندانی شدن حسین بن روح13:
با بر کنار شدن آل فرات و فرمان وزیر جدید مبنی بر حبس و مصادره ی اموال آل فرات و بستگان ایشان، حسین بن روح را به بهانه ی طلب مالی در حبس انداختند و ایشان از سال 312 تا 317 ه. ق. به مدت 5 سال در زندان ماند. البته پس از رهایی از زندان باز در بغداد به همان عزّت و احترام سابق به اداره ی امور شیعیان مشغول شد.
مدّت نیابت14:
در آخر جمادی الاولی سال 305 ه. ق. منصب نیابت را از طرف امام زمان ارواحنا له الفداء عهده دار گردید و تا سال 326 ه. ق. به مدّت 21 سال واسطه ی بین امام و شیعیان بود.
وفات :
در 18 شعبان سال 326 ه.ق. وفات یافت.
مدفن15:
طبق نقل شیخ طوسی در سمت غربی بغداد، در «نوبختیه» در دروازه ای که از آنجا به «درب آجر»16 می روند واقع شده است.

1-برگرفته از پژوهشی پیرامون زندگانی نوّاب خاص امام زمان اروحنا له الفداء، علی غفارزاده.
2- امام مهدی از ولادت تا ظهور، سیّد محمّد کاظم قزوینی، ص 232.
3- برگرفته از پژوهشی پیرامون زندگانی نوّاب خاص امام زمان اروحنا له الفداء، علی غفارزاده.
4-همان، ص253.
5-همان، ص 248.
6-آخرین امید، داود الهامی، ص 101.
7-پژوهشی پیرامون زندگانی نوّاب خاص امام زمان اروحنا له الفداء، علی غفارزاده، ص 249.
8-این توقیع در روز یکشنبه، شش شب از ماه شوّال گذشته، در سال 305 ه.ق. رسیده بود.
9- الغیبه، شیخ طوسی، ص 372، حدیث 344.
10- روزگار رهایی، ترجمه علی اکبر مهدی پور، ج 1، ص 301.
11- تاریخ عصر غیبت، پور سید آقایی، جبّاری، عاشوری، حکیم، ص 296.
12- الغیبه، شیخ طوسی، صص 384 و 385، حدیث 348.
13-آخرین امید، داود الهامی، ص 102.
14-پژوهشی پیرامون زندگانی نوّاب خاص امام زمان اروحنا له الفداء، علی غفارزاده، ص 233.
15-پژوهشی پیرامون زندگانی نوّاب خاص امام زمان اروحنا له الفداء، علی غفارزاده، ص 276.
16- درب آجر از محله های «نهر طابق» بغداد است.
حسین بن روح


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته
 Could not add IP : Data too long for column 'user_agent' at row 1