montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در برخي از روايات به طور مشخص از تعدادي از زنان كه هر كدام در مقعطي از تاريخ نقش مهم و تعيين كننده ‌اي در گسترش و تحكيم دين حق داشته‌ اند، به عنوان رجعت‌كنندگان ياد شده است كه از آن جمله مي‌توان به «صيانه» همسر «جزقيل»، پسر عموي فرعون و گنجينه ‌دار وي كه در برخي روايات آمده است ( مؤمن آل فرعون همين فرد بوده) اشاره کرد.
آيا در قيام و انقلاب جهاني امام مهدي(ع) زنان نقشي دارند و آيا زنان مي‌توانند جزء ياران امام عصر(ع) باشند در پاسخ اين سوال، نكاني را يادآور مي ‌شويم:
1. تفاوت نكردن زن و مرد در ياري امام عصر(ع)
همة روايات، ادعيه و زيارت ‌هايي كه در آنها از موضوع ‌هايي چون ويژگي ‌هاي ياران امام عصر(عج)، چگونگي دست‌ يابي به مقام ياري و نصرت آن امام، تمناي حضور در زمرة ياري ‌كنندگان حضرت، درخواست زنده شدن دوباره در زمان ظهور و يافتن توفيق درك آن زمان و ... سخن به ميان آمده است، بي هيچ تفاوتي مردان و زنان را در بر مي‌گيرد و هركس بتواند ويژگي ‌ها و خصايصي را كه براي يافتن به مقام ‌هاي ياد شده، ضروري است دارا شود، مي ‌تواند به اين مقام ‌ها برسد. به بيان ديگر چنان‌ كه در رسيدن به مراتب عالي كمال انسان جنسيت دخلي ندارد و همة انسان‌ ها به شرط داشتن ايمان، انجام عمل صالح و مراقبت بر اوامر الهي مي ‌توانند به اين مراتب دست يابند [1]، در دست يافتن به مقام ياري و نصرت امام عصر(ع) نيز جنسيت مطرح نيست و مهم عمل به وظايف و تكاليفي است كه منتظران واقعي براي رسيدن به اين مقام بايد آنها را انجام دهند. [2]
توجه به بخشي از دعاي عهد كه همة شيعيان، اعم از زن و مرد مأمور به خواندن آن شده ‌اند، نكته ياد شده را روشن مي ‌سازد:
بارخدايا! من در بامداد اين روز و تمام دوران زندگانيم، عهد و پيمان و بيعتي را كه از آن حضرت بر گردن دارم با او تجديد مي‌ كنم؛ كه هرگز از آن عهد و پيمان برنگردم و بر آن پايدار بمانم. بارخدايا! مرا از ياران و هواداران و مدافعان آن حضرت و شتابندگان در پي انجام خواسته‌ هاي او و اطاعت كنندگان از اوامر و نواهي او و حمايت‌كنندگان از وجود او و پيشي گيرندگان به سوي خواسته‌ هاي او و شهيد شدگان در حضور او قرار ده. [3]
2. حضور تعدادي از زنان در ياران خاص امام زمان(ع)
بر اساس پاره‌ اي از روايات تعدادی از ياران قائم(ع) را زنان تشكيل مي‌ دهند. از جمله در بخشي از روايتي كه «ام سلمه» دربارة نشانه‌ هاي ظهور از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده ‌اند، چنين مي‌ خوانيم:
پس پناهنده ‌اي به حرم [الهي] پناه مي ‌آورد و مردم همانند كبوتراني كه از چهار سمت به يك سو هجوم مي‌برند سوي او جمع مي‌ شوند تا اينكه در نزد آن حضرت سيصد و چهارده نفر گرد آمده كه برخي از آنان زن مي ‌باشند كه بر هر جبار و جبارزاده‌ اي پيروز مي‌شود.[4]
در روايتي ديگر كه «جابر بن يزيد جعفي» از امام باقر(ع) نقل كرده، در اين زمينه چنين آمده است:
به خدا سوگند، سيصد و سيزده نفر كه پنجاه نفر از آنها زن هستند، بدون هيچ قرار قبلي در مكه كنار يكديگر جمع خواهند شد. [5]

پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين تعداد زن جزء 313 نفر ياران خاص امام مهدي(ع) هستند يا اينكه خير، آنها جزء عموم ياران آن حضرت مي‌باشند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: با توجه به آنكه امام باقر(ع) در اين روايت از تعبير «فيهم» استفاده كرده و نفرموده است «معهم» مي‌ توان استفاده كرد كه اين تعداد زن جزء 313 نفر ياران خاص هستند و اينكه در بيشتر روايات آمده است 313 نفر مرد آن حضرت را ياري مي‌كنند، شايد به اين دليل باشد كه بيشتر اين 313 نفر مرد هستند. [6]
3. ذكر نام تعدادي از زنان به عنوان رجعت‌كنندگان
در برخي از روايات به طور مشخص از تعدادي از زنان كه هر كدام در مقعطي از تاريخ نقش مهم و تعيين كننده ‌اي در گسترش و تحكيم دين حق داشته ‌اند، به عنوان رجعت‌ كنندگان ياد شده است كه از آن جمله مي ‌توان به «صيانه» همسر «جزقيل»، پسر عموي فرعون و گنجينه ‌دار وي كه در برخي روايات آمده است (مؤمن آل فرعون همين فرد بوده است) اشاره کرد. «امّ ايمن» كنيز پيامبر اكرم(ص)، «زبيده» همسر هارون الرشيد كه به انجام كارهاي نيك معروف بود؛ «سميه» مادر عمار ياسر كه در راه اسلام به شهادت رسيد؛ «ام خالد» يكي از زنان فداكاري كه به جرم تشيع و حمايت از قيام زيد بن علي دستش بريده شد؛ «حبابه والبيه» زني كه دوران هشت امام معصوم را درك كرد و يك بار به معجزه امام سجّاد و يك بار به معجزه، امام هشتم دوباره جوان شد؛ «قنواء» دختر رشيد هجري كه پدر او در زمان ابن زياد به جرم بيزاري نجستن از امام علي(ع) به شهادت رسيد و خود او نيز در راه عقيده ‌اش پايداري و فداكاري فراوان كرد. [7]
پي ‌نوشت ‌ها:
[1] قرآن كريم در اين زمينه مي ‌فرمايد: هركس ـ از مرد و زن ـ كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگي پاكيزه‌ اي، حيات [حقيقي] بخشيم». سورة نحل(15)، آية 97.
[2] براي مطالعه بيشتر در زمينة وظايف و تكاليف منتظران ر.ك: شفيعي سروستاني، ابراهيم، معرفت امام زمان و تكليف منتظران، ص 127 ـ 151.
[3] مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 102، ص 111.
[4] معجم أحاديث الامام المهدي(عج)، ج 1، ص 500، ح 340، به نقل از: هيثمي، علي بن ابي بكر، مجمع الزوائد، ج 7، ص 315.
[5] مجلسي، همان، ج 52، ص 223.
[6] براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك: طبسي، محمدجواد، زنان در حكومت امام زمان(عج)؛ طبسي، نجم ‌الدين، چشم ‌اندازي از حكومت مهدي(ع)، ص 73 ـ 74.
[7] براي مطالعة بيشتر در اين زمينه ر.ك: طبسي، همان، ص 74 ـ 81.
زنان


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته