montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ویژگی ‌های مدينه فاضله مهدوي

هنگامی که حكومت مهدی شرق و غرب جهان را فراگیرد، وی در آن مدینه فاضله و ملکوتی بر اساس معيارهاي زير حكومت خواهد كرد:
1. «حكم بالعدل؛ بر اساس عدل حكم خواهد كرد.»
2. «إرتفع الجور في أيّامه؛ ستم به كلي برچيده مي ‌شود.»
3. «أمنت به السبل؛ راه‌ ها امنيت مي ‌يابد.»
4. «أخرجت الأرض بركاتها؛ زمين، بركات خود را خارج مي ‌سازد.»
5. «و ردّ كّل حقّ إلي أهله؛ حق را به صاحبان اصلي آن برمي ‌گرداند.»
6. «حكم بين الناس بحكم داود(ع) و حكم محمد (ص)؛ همانند حضرت داوود(ع) و محمد (ص) حكم خواهد كرد.»
7. «يقسم المال صحاحاً؛ اموال را به شكل مساوي تقسيم مي ‌كند.»
8. مردم از رشد اخلاقي بهره‌ مند خواهند شد.
9. منابع و ذخاير زمين را استخراج خواهد كرد.
10. چشمه‌ ها و نهرها از دل زمين خواهد جوشید و محصولات زمين فراوان خواهد شد.
11. روحيه آزمندی، دنيا طلبي و ثروت ‌اندوزي از ميان خواهد رفت.
12. مساجد را به شكلي می ‌سازد كه در زمان پيامبر (ص) بود؛ به گونه ‌ای كه همه مساجد يك شكل باشند و از نظر ظاهر همسان.
13. راه‌ ها را گسترش مي ‌دهد.
14. دريچه ‌ها و روزنه ‌هايي را می ‌بندد كه به طرف راه‌ ها باز مي‌ شود و بالكن‌ هاي مزاحم مردم را خراب مي ‌كند.
15. فاضلاب‌ ها و آب ناودان ‌هايي را می ‌بندد كه به راه مردم مي ‌ريزند.
16. كوفه آن ‌قدر توسعه پيدا مي ‌كند كه به كربلا متصل مي‌ شود.
مهدی(عج) هزاران اقدام دیگر را در زمينه ‌هاي تعليمي و تربيتي، اخلاقي و ديني، اقتصادي و سياسي، امنيتي و اجتماعي به اجرا می ‌گذارد كه همه از خير و بركت و كرامت و رشد و تعالي حكايت مي ‌كند.
17. همه مردم حكمت و علم می ‌آموزند تا آن ‌جا كه زنان در خانه‌ ها با كتاب خدا و سنت پيامبر اعظم (ص) قضاوت مي ‌كنند.
18. مردم از رشد عقلاني كافي برخوردار خواهند شد و مهدي(عج) به تأييد الهي، خرد مردمان را به كمال می ‌رساند و در همگان فرزانگي پديد می ‌آورد.
19. عيب و آفت از شيعيان برداشته مي ‌شود و دل‌ هاي آنان محكم و پولادين شود، به گونه ‌ای كه يك نفر آنان به اندازه چهل مرد نيرو داشته باشد.
20. سراسر زمين از عدل و داد آكنده شود و همه مردم در زمان حكومت مهدوي بي ‌نياز می ‌شوند.
21. خداوند همه اموال جهان را در اختيار او قرار می ‌دهد و آن‌ چه در دل زمين است و آن ‌چه در روي آن است، نزد مهدي گرد می ‌آيد. آن ‌گاه ایشان به مردم خطاب مي ‌كند: بياييد و اين اموال را بگيريد. اينها همان چيزهايي است كه براي به دست آوردن آن قطع رحم مي ‌كرديد و خويشان را مي‌ رنجانديد و خون ‌ها را به ناحق مي‌ ريختيد و مرتكب گناهان مي ‌شديد. بياييد و بگيريد. او اموال را به صورت مساوي ميان مردم تقسيم می ‌كند و كسي را بر ديگر امتياز نمی ‌دهد.
22. همگان به رفاه و آسايش و نعمت فراوان دست می ‌يابند. زمين، گياهانش را مي‌ روياند و آب نهرها فراوان می‌ شود و گنج ‌ها و دفينه ‌ها و معادن زمين استخراج می‌ گردد.
23. آتش فتنه ‌ها و آشوب‌ ها خاموش می‌ شود. رسم ستم و شبيخون و غارتگري برمی ‌افتد و جنگ از ميان می‌ رود.
24. در جهان جاي ويراني باقي نمي ‌ماند، مگر اين‌ كه مهدي(عج) آن‌ جا را آباد سازد.

گسترش عدل در جهان
يكي از ويژگي ‌هاي مهم جهاني‌ سازي اسلامي و مهدوي، بسط عدل و برابري در همه زمينه‌ هاي فكري، اطلاعاتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. امام زمينه بهره ‌مندي همه مردم را از مواهب طبيعي فراهم مي‌ كند و هر گونه استثمار و سلطه و امتيازات ساختگي و دنيايي را نفي مي ‌كند.
اصول تعاليم اسلامي، جهاني است و هيچ ‌يك از حد و مرزها، فاصله‌ ها و امتيازات ساختگي زمامداران و مجامع بین ‌المللي را به رسميت نمي ‌شناسد. عدالت اسلامي به معناي وسيع آن در همه روابط فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و بین ‌المللي حاكم مي‌ شود.
در روایت آمده است:
مهدي(عج)، عادل است و خجسته... او ذره‌ اي از حق را فرو نگذارد. خداوند به وسيله او، دين اسلام را عزيز می‌ گرداند. در حكومت او به هیچ‌کس بدي و ظلم نمی ‌شود.
در جای دیگری گفته شده است:
به هنگام رستاخيز مهدي(عج)، آن ‌چه هست، دوستي و يگانگي است و اين دوستي‌ ها عميق و خالصانه است، به گونه ‌ای كه هر كس هر چه نياز دارد، بدون هيچ ممانعتي از جيب برادر ديني ‌اش بر‌مي‌ دارد.
به طور کلی، در زمان مهدي(عج) مؤمنان در معاملات خويش از یکدیگر سود نمی ‌گيرند، كينه‌ ها از دل ‌ها بيرون می ‌رود و همه ‌جا را آسايش و امنيت فرا می ‌گيرد. مهدي(عج) به مساكين، رحيم و بخشنده و بركارگزاران خويش بسيار سخت ‌گير است و همچون علي(ع) حكومت مي ‌كند. مهدي(عج)، حق هر حق‌ داري را می‌ گيرد و به او می ‌دهد. در زمان او غير‌مسلماني نمی ‌ماند و همه مردم را به دين اسلام درمی ‌آورد.

نابودي ستمگران و منافقان
«او هر منكر و سركشي را پس از دعوت به حق نابود مي ‌كند و هر منافق و شك‌ باوري را می ‌كشد. كاخ‌ ها را ويران می ‌سازد. ظلمه و اعوان ظلم را بي ‌دريغ می ‌كشد و مانع‌ الزكاة را می ‌كشد و حدود خدا را جاري می ‌كند.» به هنگام حكومت او، حكومت جباران و مستكبران و نفوذ منافقان و خاینان از بین می ‌رود.
او با پاك كردن جهان از آثار يهود و مسيحيت كنوني به نفوذ يهود و مسيحيت در جهان خاتمه می ‌دهد. حكومت او شرق و غرب جهان را فرا می‌ گيرد و با كشتن دجّال و هفتاد هزار سپاه او، جهان را از وجود يهود پاك می‌ گرداند و در زمين جايي نمی‌ ماند مگر اين‌ كه در آن نداي «أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّداً رسول الله» را بلند می‌ گرداند.

جامعه آرماني مهدوي
«جامعه مهدوي يعني آن دنيايي كه امام زمان(عج) مي ‌آيد تا آن را بسازد، همان جامعه ‌اي است كه همه پيامبران براي تأمين آن در عالم ظهور كردند؛ يعني همه پيغمبران، مقدمه بودند تا آن جامعه ايده ‌آل انساني به وجود بيايد. انبياي الهي (علیهم السلام) از آغاز تاريخ بشريت، يكي پس از ديگري آمدند تا جامعه بشريت را قدم به قدم به آن جامعه آرماني و آن هدف نهايي نزديك كنند. انبيا همه موفق شدند. حتي يك نفر از رسولان الهي هم در اين راه و در اين مسير ناكام نماند.»
قرآن كريم يكي از اهداف مهم انبيا را اقامه قسط و عدل بيان كرده است:
(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)؛
به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.
پس حكومت مهدي(عج) و جامعه مهدوي همان جامعه‌ اي است كه اين هدف را به طور كامل تأمين مي‌ كند.
هدف اصلي و مهم پيامبران، بسط توحيد بود، ولي بدون عدالت و استقرار عدل، توحيد معنايي ندارد. يكي از نشانه ‌ها و اركان توحيد، نبودن ظلم و بي‌ عدالتي است و اين دو مستلزم یکدیگرند و جامعه توحيدي آن‌ گاه توحيدي است كه بعضي از انسان‌ ها، ارباب و برخي ديگر، بنده نباشند و تمام امتيازات و ملاك ‌هاي قومي و نژادي، جاي خود را به برابري و برادري و اخوت بدهد. یکی از كارهاي بزرگ پيامبران الهي، تلاش براي تحقق عدالت بوده است.
امام علي(ع)، زمانه مهدي(عج) را چنين ترسيم مي ‌کند:
چون مهدي(عج) درآيد، هواپرستي را به خداپرستي بدل کند، پس از آن ‌كه مردم از خداپرستي، به هواپرستي رو كرده باشند. قرآن را سرلوحه همه افكار و رأي‌ ها و نظرها قرار دهد بعد از آن‌ كه مردم، قرآن را تابع رأي و نظر و افكار خود قرار داده باشند و به شما سيرت عدل و روش احياي كتاب خدا و سنت رسول ‌الله را نشان خواهد داد. مهدي(عج) بر اساس علم امامت و علم باطني قضاوت كند و از مردم شاهد و بيّنه نطلبد و خدا حكم را به او الهام كند.
مهدي(عج)، نقشه‌ هاي پنهاني هر گروه را بداند و نقشه‌ هايشان را به آنان تذكر دهد. مهدي(عج)، دوست و دشمن خويش را با نگاه بشناسد.
ادامه دارد . . .
نویسند: مهدي نكویي ساماني
جهانی ‌شدن و مهدويت- بخش پنجم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته