montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

سرلوحه برنامه های حضرت مهدی (ع) چیست؟

گسترش عدالت در سراسر گیتی در رأس آرمان های انقلاب امام مهدی (ع) قرار دارد و از هدف های اساسی آن تحوّل عظیم جهانی است ، چنان که این اصل از نخستین هدف ها و اصلی ترین برنامه های همۀ پیامبران بوده است، که در گذشتۀ تاریخ، اجتماعات و مردمان را بدان فرا خوانده اند و در راه تحقق آن فداکاری های فراوان کرده اند. می توان گفت بیشترین درگیری و مبارزۀ پیامبران بر سر اجرای عدالت بوده است ... .

امام زمان (ع) در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفکرانی که بخواهند به گونه ای در برابر اجرای عدالت بایستند مقاومت می کند و با کسانی که با توجیه کلام خدا و تأویل آیات قرآن کریم، قصد تضعیف مبانی انقلاب او را دارند درگیر می شود و آنان را از جلو راه انقلاب بر می دارد. «عدل» به معنای رعایت دقیق حق و حقوق مردم و برابری همۀ آنها در بر خورداری از حقوق و منافع مشروع و معقول خویش است، چنان که «ظلم» زیر پا نهادن حق و حقوق دیگران و نابرابری و تبعیض است. عدالت، زمینۀ حیات اجتماعی تنها در بخش ویژه ای از جامعه نیست، بلکه در همۀ ابعاد حیات فردی و اجتماعی، عامل اصلی حیات و زندگی انسان، اصل عدالت و عدل است. عدل حیات زندگی است و زندگی بی عدالت، مرگی است که حیات پنداشته می شود.

امام حسین (ع) فرمود: «لو لم یبق من الدنیا إلّا یوم واحد لطوّل الله عزّوجل ذلک الیوم حتّی یخرج رجل من وُلدی فیملأ ها عدلاً و قسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً. کذلک سمعت رسول الله یقول» ؛ «اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد خداوند آن روز را دراز گرداند تا مردی از فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد بیاکَند آن گونه که از ظلم و ستم و بیداد آکنده باشد . این چنین از پیامبر (ص) شنیدم . »

امام زمان در لحظات نخستین پس از تولد، دهان به سخن گشود و عرض کرد: « ... اللهمّ انجز لی ما وعدتنی و أتمم لی أمری و ثبّت وطأ تی واملأ الأرض بی عدلاً و قسطاً»؛ «خداوندا! به آنچه برمن وعده دادی وفا کن، و امر مرا به کمال برسان، و گام های مرا استوار بدار، و زمین را به دست من آکنده از عدل وداد ساز. »

امام علی (ع) در بارۀ عصر ظهور حضرت مهدی (ع) می فرماید: «... لینزعنّ عنکم قضاة السوء و لیقبضن عنکم المراضین و لیعزلنّ عنکنم أٌمرآء الجور و لیطهرنّ الأرض من کلّ غاشِ ِ»؛ « ... امام مهدی (ع) قاضیان زشت کار را کنار می گذارد و دست سازشکاران را از سرتان کوتاه می کند و حکمرانان ستم پیشه را عزل می نماید، و زمین را از هر نادرست و خائنی پاک می سازد.»
سرلوحه برنامه های حضرت مهدی (ع) چیست؟


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته