montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

اعتقاد به ظهور منجی

عقیده به ظهور یک نجات دهنده بزرگ آسمانی و امید به یک آینده روشن که در آن، نگرانی ها و هراس ها مرتفع گردد، و به برکت ظهور یک شخصیت ممتاز الهی همه تاریکی ها از پهنه گیتی برچیده شود، و ریشه ظلم و جهل و تباهی از روی کره زمین برکنده شود، یک اعتقاد عمومی ثابت است که همواره در همه وقت، در همه جا، و در همه زمانها بین تمام ملتها شایع و رایج بوده است.
بر اساس تحقیقات پژوهشگران مسایل اسلامی، این عقیده در طول دوران زندگی انسانها پیوسته در میان همه ملتها و پیروان ادیان موجود بوده و حتی اقوام مختلف جهان چون: اسلاوها، ژرمنها، اسنها و ساتها نیز معتقدند که سرانجام باید پیشوایی در آخر الزمان ظهور کرده، بی عدالتی ها را از بین برده، حکومت واحد جهانی تشکیل داده و در بین مردم بر اساس عدالت و انصاف داوری کند. آنچه از تاریخ امتها استفاده می شود این است که : مساله عقیده به ظهور یک رهبر مقتدر الهی و آمدن مصلحی در آخر الزمان به نام منجی موعود جهانی به قدری اصیل و ریشه دار است که در اعماق دل ملتها و پیروان همه ادیان الهی و تمام اقوام و ملل جهان جا گرفته است تا جایی که در طول تاریخ بشریت انسانها در فراز و نشیب های زندگی با یادآوری ظهور چنین رهبر مقتدری پیوسته خود را از یاس و ناامیدی نجات داده اند و در انتظار ظهور آن مصلح موعود جهانی در پایان جهان لحظه شماری می کنند. برای اثبات این مطلب، کافی است بدانیم که عقیده به ظهور یک "نجات دهنده" حتی از نظر یهود و نصاری نیز قطعی است. و حتی این که در میان همه طوایف یهود و همه شاخه های مسیحیت وجود این عقیده قطعی و مسلم است{1}.
{1}ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان، اسدالله هاشمی شهیدی، ص40-39
اعتقاد به ظهور منجی


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته