montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

دين زرتشت

اعتقاد به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجى غيبى كه فوتوريسم (Futurism) ناميده مى ‏شود، در مباحث تئولوژيكى مذاهب آسمانى، (تئولوژى كتب مقدسه كه مبانى استدلالى آن، متون كتب مقدسه است)، كاملًا شرح و بسط داده شده است. بر اين اساس اعتقاد به منجى عالم يك اصل مسلم دينى است‏.

** سال ظهور زرتشت:

ابن اثیر در کتاب کامل بدین‏ گونه بیان می کند: «یجیئکم‏ صاحب الجمل الاحمر، یعنی محمد ص و ذالک علی رأس الف سنة و سته مائه سنة و بسبب‏ ذالک وقع البغضاء بین المجوس و العرب» یعنی: شما را مردی خواهد آمد به نام محمد که صاحب شتر سرخ ‏موی بوده و این ظهور در رأس یک هزار و ششصد سال دیگر است که‏ به سبب آن کینه و جنگ میان مجوسان و اعراب تولید خواهد شد. پس با توجه به تاریخ‏ ظهور پیامبر اسلام (ص) در سال ششصد میلادی، زمان زندگی زرتشت در هزار سال‏ قبل از میلاد صحیح می ‏باشد.
بر اساس اين تعاليم؛ همواره دو نيروى «نور» و «ظلمت»، يزدان و اهريمن در نزاع هستند تا زمانى كه «سوشيانس» (نجات دهنده دنيا) ابتداى هزاره سوم بعد از زرتشت ظهور كند. او به طور كامل اهريمن را شكست مى‏ دهد.

** در نگاه آنان، عمر جهان 12 هزار سال است که آن را نیز به‏ چهار دوره‏ی سه هزار ساله تقسیم می ‏کنند. درست در پایان سه هزار سال آخر است که موعودان زرتشتی ظهور می ‏کنند. منتها، ترتیب‏ ظهور آنان بدین‏ گونه است که در اواخر هزاره‏ ی اول هوشیدَر،(Aushetar) در اواخر هزاره ‏ی دوم هوشیدَرماه، (Aushetarmah) و سرانجام موعود نهایی، یعنی‏ سوشیانس (Saoshyan) يا رهايي‌ بخش در سال ‏های پایانی هزاره‏ ی سوم ظهور و قیام می‏ کند و روزگار با او پايان مى ‏پذيرد.

*اهورا مزدا، به معنی سرور دانا ؛

*امشَاسِپَند به‏ معنی: بی‏ مرگ مقدس كه به یک گروه‏ از بزرگترین فرشتگان اطلاق شده و تعداد این ملائک به هفت عدد می ‏رسد(هرمزد و بهمن و اردیبهشت و شهریور و اسفندار مذ و خرداد و امرداد) ؛

*اهورامزدا عوالم مخلوق و جهان آفرینش را به وسیله امشاسپندان که واسطه‏ هایی‏ میان او مخلوقات وی می ‏باشند اداره کرده و در واقع این فرشتگان هفت ‏گانه اجراء کنندگان اراده و خواست الهی در عالم وجود بوده است؛

- نكات:

*«سپنت مینو» یا عقل مقدس و«انگره مینو» یا «اهریمن خبیث»؛

*نبرد نهايى اهورامزدا و اهريمن يا جنگ آخرالزمان نيز در دين زرتشت آمده است. پس از اين نبرد سهمگين زندگى در جهان ابدى و سرمدى شروع خواهد شد.

پيكار آخرين كه بين اهورامزدا و سپاهش با اهريمن و لشكريانش درمى‏ گيرد، اهريمن و اتباع او هزيمت نهايى يافته به آتش فرو مى ‏افتند و براى هميشه نابود مى‏ گردند. پس آن كسان كه از اين آزمايش و ابتلاء به سلامت و درستى بيرون آيند، در زمين و آسمان نوين، مردان همه به سن چهل و كودكان به سن پانزده با دوستان و خويشاوندان در كمال خوشى و خرّمى زندگانى جاويد خواهند كرد و اين جهان ابدى و سرمدى، ابدالآباد به جاى خواهد ماند.

* کلمه مهر دارای معانی بسیار از جمله: پیمان و محبت و خورشید و هفتمین ماه هر سال شمسی و روز شانزدهم هر ماه نیز مهر نامیده شده . مسعود سعد این معانی را در بیتی آورده:

روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان‏ مهر بفزا، ای نگار مهر چهر مهربان

* در«جاماسب‏ نامه»که در بردارنده پرسش ‏های گشتاسب شاه از جاماسب است و او پیشگویی‏ های زرتشت را برای گشتاسب نقل می‏ کند، چنین آمده است:

سوشیانس، دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه ‏کن سازد. ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را هم فکر، هم‏ گفتار و هم‏ کردار گرداند.

* در کتاب«زنده»:

ای زرتشت! چون زمان سر رود، این دشمنان مانند بن درختی که یک شب‏ سرد زمستانی که برسد و به شب برگ بیفکند، تباه شوند. هنگام گرگان به سر رسد و هنگام میشان اندرآید.

1- آخر الزمان، مشتمل بر يك دوره هزار ساله شكوهمند است.
2- آخر الزمان، عصر دين و دين ‏باورى است، چون سوشيانس دين را به جهان رواج دهد.
3- فرداى جهان، عصر رفاه اقتصادى و ريشه ‏كنى فقر است.
4- پايان تاريخ، دوره نابودى اهريمن، در جهان است.
5- آخرالزمان، دوره وحدت فرهنگى، وحدت پندار، گفتار و كردار است.

نویسنده: دکتر محمد علی وطن دوست
بررسی مهدویت در دین زرتشت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته