montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ماه رجب آمده ...
دیشب دروازه های آسمان باز بود و به نامت أین الرجبیون را می خواندند ...
مولاجان ماه رجب ماه شروع عاشقانه های من است برای تو ...
که برای رسیدن به خدا در ماه خدا باید از تو شروع کنم و به خدا برسم ...
عجب ماهِ دلربایی ست ماهِ خداست ماهِ معبود یگانه ی مولای من ...
دلم می خواهد شب های این ماه را به یادت بیدار بمانم و عشق بازی های عارفانه ی تو را با معشوقت ببینم ...
اما من کجا و نگاه بر عاشقانه های تو ...
دلم هوایت را کرده، راستی مولاجان در قنوت نمازهای عارفانه ات در شب های رجبیه مرا هم میهمان کن محتاجم
محتاج دعایی خالصانه از جانب کسی که مرا خالصانه دوست بدارد ...
دلم برای اجابتِ دعایی به نام تو دلتنگی می کند ...
دلم برای کمی با خدا بودن در ماهِ خدا بی تابی می کند ...
درهای آسمان از امشب باز می شود به روی اهل زمین خواستی بیا و مرا هم با خودت ببر دلم بهانه گیر شده، دنیا برایش تنگ شده
بیا مرا با خودت به شب های دلدادگی ات ببر، می خواهم معشوقِ یگانه ام را ببینم که معشوقِ یگانه ی خود را عاشقانه می خواند ...
کاش می توانستم صدایِ مناجاتِ نیمه شب های رجبت را به گوشِ اهل زمین برسانم تا مدهوش جمله ی عاشقانه ات شوند در این زمانه اما ...
کاش می توانستم تو را در حالِ راز و نیاز آسمانی ات به اهل زمین نشان بدهم تا کمی عشقبازی بیاموزند اما ...
امان از این زمانه و دلربایی های تو ...
مولای مهربان من آمدن ماه خدا بر محضر مبارکت مبارک ...

ماه رجب آمده ...


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته