montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

حكايت سيد محمد جبل عاملي
مرحوم نورى مى ‏نويسد: عالم متّقى مرحوم سيد محمد جبل عاملى از اهالى قريه جب شليت، از ترس حاكمان ستم پيشه و ظالم آن منطقه، كه قصد داشتند سيد را وادار كنند به نيروهاى نظامى آنها بپيوندد، به طور مخفيانه با دست خالى از جبل عامل خارج مى ‏شود و پس از تحمّل سختى‏ ها، خود را به نجف اشرف مى ‏رساند و مجاور حرم حضرت اميرالمؤمنين على‏ عليه السلام زندگى ساده و فقيرانه‏ اى را شروع مى ‏كند. شرايط آن زمان به گونه ‏اى بوده است كه تقريباً اكثر مردم حتى در تأمين مايحتاج روزانه خود دچار مشكل بوده ‏اند، وقتى وضع عامه مردم چنان باشد بديهى است كه امثال سيد محمّد كه با دست خالى مجبور به ترك وطن مى ‏شوند و در عين حال به جهت عفيف و با حيا بودن راضى نمى ‏شوند كه كسى متوجّه تنگ دستى آنها گردد، مجبورند فشارهاى زيادترى را متحمل گردند. در چنين شرايطى گاهى به خاطر فقر و غربت، سيّد محمّد مجبور بود چندين روز متوالى را گرسنه بماند و حتى نتواند مختصر خوراكى را براى خوردن تهيه نمايد، بر اثر تكرار اين وضع سيّد هر چه فكر مى‏كند هيچ راهى به نظرش نمى ‏رسد. ناگهان به ذهنش خطور مى‏كند كه عريضه ‏اى به حضرت حجة بن الحسن المهدى‏ عليه السلام بنويسد و از آن حضرت درخواست كمك و حلّ مشكل نمايد. در موقع نوشتن عريضه بنا را بر اين مى ‏گذارد كه چهل روز تمام، اعمال و رفتار خود را به گونه ‏اى كنترل كند كه كوچکترين خلاف شرعى را مرتكب نشود، تا به واسطه اين كار مورد عنايت امام زمان ‏عليه السلام قرار گيرد.
ضمناً عهد مى‏ كند درخواست خود را هر روز صبح روى كاغذى بنويسد و قبل از طلوع آفتاب بدون آن كه كسى متوجه شود، به خارج شهر برود طبق دستورى كه در عريضه ‏نويسى وارد شده است آن را در آب جارى يا چاهى بيندازد.
سيّد اين كار را بدون وقفه سى و نه روز انجام مى‏ دهد منتهى در روز آخر وقتى نتيجه ‏اى نمى ‏بيند با ناراحتى خاصّى بر مى‏گردد. در وسط راه متوجه مى ‏شود كه كسى از پشت سر مى‏ آيد. وقتى سيّد بر مى ‏گردد و به پشت سر خود نگاه مى ‏كند مى ‏بيند يك مرد عربى در چند قدمى او مى ‏آيد. وقتى به سيد نزديكتر مى ‏شود سلام مى ‏كند و پس از احوالپرسى مختصر، از سيّد سؤال مى‏ كند: سيّد محمّد! مگر چه مشكلى دارى كه سى و نه روز تمام قبل از طلوع آفتاب خود را به اينجا مى ‏رسانى و عريضه‏ اى را كه همراه مى ‏آورى به آب مى ‏اندازى و سپس بر مى ‏گردى؟ آيا فكر مى ‏كنى كه امام تو از حاجت و مشكل تو اطلاعى ندارد؟!
سيد محمّد مى ‏گويد: من در حالى كه از حرف هاى آن عرب جوان تعجب كرده بودم با خود گفتم: اين آقا كيست كه مرا با اسم شناخت؟ در حالى كه من تاكنون او را در جايى نديده ‏ام.
ثانياً: او با من به لهجه جبل عاملى صحبت مى ‏كند، و حال آنكه از اهالى جبل عامل كسى اين‏ گونه لباس نمى‏ پوشد و قطعاً او از جبل عاملى ‏هاى ساكن نجف هم نيست چون من همه آنها را مى ‏شناسم.
ثالثاً: من در طى اين سى و نه روز كه صبح زود از شهر خارج مى‏ شدم، همواره مواظب بودم كه كسى متوجه من نشود، پس اين آقا چگونه خبردار شده است كه سى و نه روز است من اين كار را تكرار مى‏ كنم؟!
همين‏ طور كه با آن مرد عرب به طرف شهر مى ‏آمديم من به اين مطالب فكر مى ‏كردم، ناگهان با خودم گفتم: يعنى ممكن است كه من اين توفيق را پيدا كرده و به زيارت حضرت ولى عصرعليه السلام نائل آيم؟!
از آنجايى كه قبلاً درباره اوصاف و شمايل آن حضرت چيزهايى شنيده بودم، تصميم گرفتم ببينم آيا از آن نشانه ‏ها در اين عرب جوان اثرى وجود دارد يا نه؟ اين بود كه در صدد برآمدم تا با او مصافحه كنم، لذا دستم را به طرف او دراز كردم و متقابلاً آن جوان هم دست مباركش را پيش آورد، وقتى با هم مصافحه كرديم، مطمئن شدم كه او همان عزيزى است كه همه مشتاق زيارتش هستند، بلافاصله آماده شدم تا دست مباركش را ببوسم سپس خود را به روى قدم هاى مباركش بيندارم ولى وقتى با تمام وجود خم شدم تا لبهاى خود را به دست مباركشان برسانم، بلافاصله ناپديد شد و مرا در حسرت ديدار دوباره ‏اش گذاشت و گر چه بعدها آن مشكل فقر از من برطرف شد، ولى هيچ وقت حسرت ديدارى دوباره، به پايان نرسيد.

حكايت سيد محمد جبل عاملي


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته