montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

بي‌بي‌سي بر ضد مهدويت (1)

گويي موضوع مهدويت از دل ‌مشغولي ‌هاي بي ‌بي ‌سي شده است اين شبكه، به مناسبت ‌هاي مختلف، به اين موضوع پرداخته و با نيرنگ ‌هاي زيرکانه و شبهه ‌هاي زهرآگين خود سعي مي‌ کند ذهن خواننده ‌ها را از مسير حقيقت منحرف کند. بي‌ بي ‌سي نماينده رسانه ‌اي فکري است که قرن ‌ها دنيا را به استعمار کشيده و بارها با ايجاد مدعيان دروغين مهدويت در اسلام و مسيحيت، تلاش کرده است به اهداف شوم خود برسد.
شايد براي شما هم جالب باشد که بدانيد هميشه دولت انگليس از طرفداران مدعيان دروغين مهدويت بوده است و در طول قرن ‌هاي گذشته، بارها مدعيان مختلفي را براي ايجاد شکاف در اعتقادات مردم تراشيده است.
نطفه تولد بسياري از مدعيان دروغين مهدويت در گذشته و حال، توسط صاحبان اصلي اين رسانه ايجاد شده است.
بي ‌بي‌ سي به تريبوني تبديل شده است که علاوه بر مخالفت ‌هاي سياسي با دولت جمهوري اسلامي ايران، تلاش دارد با ايجاد شبهه ها و تزريق دروغ‌ هايي در ذهن جوانان، پايه‌ هاي اعتقادي مردم ايران را سست كند.
ما اين جا قصد پرداختن به انواع استعمار رسانه ‌اي بي ‌بي ‌سي را نداريم و فقط به توجه خاصش به موضوع مهدويت مي ‌پردازيم، تا متوجه شويد اين رسانة پير با شيوه ‌هاي جديدش چگونه ميان ده خبر راست خود، يک خبر دروغش را در ذهن خواننده‌ ها مي‌کارد و چگونه شبهه‌ ها را مثل تخم علف ‌هاي هرز مي‌ پراکند.
شايد بپرسيد چرا مهدويت؟
جواب، ساده و صريح است؛ چون در دنياي امروز، انديشه شيعه و تفکر مهدويت است که همه خواب‌هاي امپرياليسم جهاني و صهيونيسم را به کابوس تبديل مي‌ کند و دستشان را رو مي ‌نمايد.
تفکر شيعه، موجي را در دنيا ايجاد کرده است که همه تارهاي عنکبوتي آن‌ ها را ويران، و چشم ‌هاي به خواب رفته را بيدار كرده است. شايد باورش براي شما هم سخت باشد که آن ‌ها با همه ابزارهاي رسانه ‌اي و پيشرفت‌ هاي علمي و ابزارهاي جنگي و ...، بزرگ ‌ترين کابوسشان را شيعه مي ‌دانند و از هيچ تلاشي براي ريشه‌ کني اين تفکر دست بر‌نمي ‌دارند.
تفکر شيعه از ريشه‌ هايي تشکيل شده که در هميشه تاريخ، برابر استعمارگران و مستکبران تاريخ ايستاده و آن ‌ها را به نابودي کشانده است:
يکي تفکر سرخ (حسيني) شيعه است که مرگ را مي‌ پذيرد؛ اما ظلم و استثمار را هرگز.
ديگري تفکر سبز (مهدوي) شيعه است که هميشه ايمان به حضور منجي موعود و اميد آمدنش، آن را به ايستادگي و آمادگي واداشته است.
اکنون که عصر رسانه‌ ها است و استعمار نوين، از طريق رسانه ‌ها انجام مي ‌شود، رسانه ‌هايي چون بي ‌بي سي همه تلاش خود را براي خشکاندن اين ريشه‌ ها به کار مي‌ گيرند و گاه با بد جلوه دادن عاشوراي حسيني و گاه با توهم دانستن انتظار مهدوي سعي مي‌ کنند شيعيان را از اين دو ريشه اساسي جدا کنند.
البته تاريخ هميشه شاهد بوده که تلاش آن ‌ها بي ‌اثر مانده است؛ چرا که خون حسين عليه السلام در رگ ‌هاي تاريخ جاري است و غير از شيعه و سني و مسيحي، همه مردم آزادة دنيا را تحت تأثير قرار داده و انقلاب هند و انقلاب‌ هاي بسياري را سبب شده است. انتظار نيز توقع فردايي زيبا و آمدن منجي است كه بارقه اميد را در جان آزاديخواهان مي ‌درخشاند.
از گوگل هم مي‌توانيد بپرسيد!
با جست ‌و جوي کوتاهي، گوگل نشان مي ‌دهد تا کنون بيش از هزار صفحه درباره مهدويت و امام زمان و جمکران در سايت فارسي بي ‌بي‌ سي ذکر شده است که مخاطب اصلي آن، فارسي ‌زبان‌ هاي داخل و خارج است.

نقاد زياد است، بي ‌بي ‌سي از کدام نوع است؟
بي ‌بي ‌سي کمتر سعي مي ‌کند نقد بزند؛ چرا که جايگزيني براي تفکر مهدويت ندارد و کسي نقد مي ‌زند که جايگزيني براي آنچه نقد مي ‌زند داشته باشد. هدف بي ‌بي ‌سي مترقي ‌تر از هدف صاحبان تفکر استعمار پير است؛ چرا که آن ‌ها تلاش کرده‌ اند با توليد مدعيان دروغين، جايگزيني براي موعود ايجاد کنند، تا توجه مردم را به منجي حقيقي کم کنند؛ اما اين شيوه در عصر کنوني چندان جوابگو نيست (نشانه آن هم تولد مدعيان فراوان در کنار هم و دسته دسته است). ظهور مدعيان دروغين فقط مي ‌تواند آشفتگي ايجاد کند وگرنه، ديگر تأثيري در افکار مردم ندارد.
اما امواج شيطاني استعمار پير، سعي در حذف صورت مسأله دارد. سعي دارد القا کند که مهدويت، خرافه‌ اي بيش نيست و اين فکر، در طول تاريخ به هزار و يک علت مثل حمله مغول‌ ها و ... به وجود آمده است. بي ‌بي ‌سي آن قدر کارشناس در اختيار دارد که سعي کند از جديدترين موضوعات روز براي زير سؤال بردن سنديت و حقيقي بودن مهدويت استفاده نمايد. حتي روحاني ‌نماهايي که از ملت بريدند و در دامن استعمار پير افتادند، گاه با نوشتن نقدها و يادداشت‌هايي سعي در بي ‌ريشه جلوه دادن موضوعاتي مثل مهدويت مي‌ کنند که روزي با تکيه بر همان ‌ها در ميان مردم، عزيز شدند.
در شماره بعد، با استفاده از گزارش‌ هاي بي ‌بي ‌سي به شما نشان خواهيم داد که بي ‌بي‌ سي درباره مهدويت دنبال چيست و چگونه تلاش دارد شبهه ‌ها را در دل‌ ها بکارد و افکار مردم را مسموم كند.
نویسنده: علي محمدپور
بي‌بي‌سي بر ضد مهدويت (1)


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته