montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ما و بنی امیه
از سفیانی چه می دانید؟ آیا سفیانی یک جریان است یا یک فرد خاص؟ چه نسبتی بین سفیانی و جریانات اخیر در سوریه وجود دارد؟.... این ها و ده ها سؤال مشابه دیگر از زمانی در ذهن علاقمندان به مباحث آخرالزمان، منتظران و مؤمنان به امام عصر (عج) شکل گرفت که ماجرای غم انگیز این سال های سوریه پیش آمد و حقیقت این است که گرچه پاسخ قطعی به این پرسش به راحتی میسر نیست، اما می توان به لحاظ جریان شناسی، میان مختصات جریانات معارض سوری با سفیانی، روایات انطباقی قابل توجهی یافت. در این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی از شخص سفیانی می پردازیم و سپس به تطبیق جریان شناسانه سفیانی با تروریست های سوریه می پردازیم.
سفیانی کیست؟
در روایات متعددی که از سفیانی و حوادث مربوط به او سخن به میان آمده، در مقام اشاره به این شخصیت، بیش تر از دو واژه (سفیانی) و (ابن اکله الاکباد) (پسر زن جگر خوار) استفاده شده است.
در رابطه با نام او امام علی می فرمایند: (فرزند زن جگر خوار از سرزمین خشک قیام می کند. نامش عثمان و فرزند عنبسه است). [1]
نسب سفیانی
در روایات، سفیانی فردی از نسل قریش [2]، بنی امیه [3]، ابو سفیان [4] و فرزند زن جگر خوار[5] معرفی شده است. از آنجا که ابوسفیان از قبیله بنی امیه است و بنی امیه از طوائف قریش هستند و زن جگر خوار، همسر ابوسفیان، بنابراین سفیانی از نسل ابوسفیان است و به همین علت نیز به لقب سفیانی مشهور شده است.
ویژگی های بدنی سفیانی
در روایات سفیانی به فردی ازرق (کبود چشم) اعور (شبیه یک چشم) وحش الوجه (دارای صورت وحشت انگیز) اشقر (سرخ و سفید آن که سرخی بر سفیدی اش غالب باشد) احمر (سرخ روی) جدری (ابله روی) ضخم الهامه (بزرگ سر) ربعه (میانه بالا) [6] توصیف گردیده است. سفیانی از منطقه شام خروج می کند و پس از ظهور سپاهی را به سمت امام زمان در مدینه گسیل می دارد. این سپاه در منطقۀ بیداء بین مدینه و مکه در زمین فرو می رود . پس از این، مواجهه امام با دیگر لشگریان سفیانی در عراق آغاز می شود و تا حدود 9 ماه ادامه می یابد.
تطبیق مختصات کلی جریان سفیانی با تروریست های سوریه:
1-سفیانی جریانی خونریز و سفاک
آنچه از روایات فراوان پیرامون سفیانی استفاده می شود، این است که سفیانی رهبر جریان سفاک، خونریز و ضد انسانی است. او به هرکجا که پای می گذارد زندگی مردمان آنجا را تباه می سازد. قتل و تجاوز دو مشخصۀ بارز در سفیانی است که در روایات به آن اشاره شده است. [7] از جمله در روایتی امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: سفیانی سپاهی هفتاد هزار نفری را به کوفه گسیل می دارد. آن ها برخی از اهل کوفه را می کشند، برخی را به دار می آویزند و برخی را اسیر می کنند. [8]
کارنامه تروریست های مستقر در سوریه نیز بیانگر سفاکی و جنایت کاری آنهاست. اعمالی مثل قتل، سرقت، تجاوز، سر بریدن بی گناهان حتی کودکان، مُثله کردن، آدم ربایی، به خصوص ربایش زنان و دختران و... نمونه هایی از اعمال دد منشانۀ این قوم اهریمنی است که این روزها مرتباً از اخبار شنیده می شود.
2-سفیانی جریانی به ظاهر اسلامی
بر خلاف دجال که به احتمال زیاد جریانی غیر اسلامی است، سفیانی یک جریان درون اسلامی می باشد؛ یعنی قائلۀ او به نام اسلام توسط بخشی از مسلمانان با دیدگاه خاص حمایت می شود؛ البته اسلامی که سفیانی نماینده آن است، اسلام بنی امیه است؛ اسلامی ظاهری عاری از حقیقت؛ اسلامی که تأمین کنندۀ منافع مادی پیروان آن می باشد و مطابق با خواست آنان تغییر می کند. تأکید روایات بر واژه سفیانی، مؤید این مطلب است که سفیانی اگر چه نامش عثمان است، اما منش و تفکر او، منش و تفکر ابوسفیان جریان بنی امیه می باشد. در روایات بسیاری بر همراهی و همانندی سفیانی با بنی امیه تأکید شده و اساساً سفیانی فردی در امتداد ابوسفیان، معاویه و یزید معرفی گردیده است. همچنین مطابق روایات علت اینکه سفیانی، سفیانی نام گرفته است، به این اعتبار می باشد که، او از نسل ابوسفیان و از دودمان بنی امیه است و منش و تفکر او هم منش و تفکر بنی امیه است والا در روایات از او به عثمان بن عنبسه یاد شده است.
پرچم دار این نوع از اسلام (اسلام بنی امیه) معاویه است! معاویه ای که هر طور دلش می خواست دین را تغییر می داد (مثل خواندن نماز جمعه در چهارشنبه و... ) و با تمسک به ظاهر دین با حقیقت دین (علی علیه السلام) می جنگید.
جریانات سلفی و تروریست های حاضر در سوریه نیز مشابهت بسیاری با امویان دارند. آنها ظواهر اسلام را "البته به صورت دلخواه" فریاد می زنند ولی در عمل هیچ احترامی برای احکام دین قائل نیستند؛ در واقع آنها در عمل پیرو معاویه بن ابی سفیان اند و این را نیز فاش می گویند. در یکی از نوشته های بر جا مانده از تروریست ها آمده است: باید در شام مجسمه بزرگی از یزید بن معاویه بن ابی سفیان درست شود که سر حسین بن علی (ع) را در دست دارد و آن زمان است که معاویۀ جدید به عنوان خلیفۀ امارت اسلامی شام خروج خواهد کرد تا حکومت فراگیر خود را روی زمین برپا کند . [9]

3-سفیانی جریانی ضد شیعه و ضد امام زمان (عج)
ضدیت با شیعه و جنگ با امام عصر (عج) از مشخصات بارز سفیانی است. اشارۀ روایات فراوانی به کشتار شیعیان[10] توسط سفیانی و در نهایت جنگ او با امام عصر (عج) و گسیل داشتن لشکری بزرگ به سمت مدینه برای مقابله با امام عصر (عج)، حکایت گر دشمنی سفیانی با شیعه است. در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام می فرماید: خشم و کینه او تنها متوجه شیعیان ماست و تنها برکشتن آنها حریص است. [11]
یکی از نکات برجسته در رفتار تروریست های سوریه اعمال وقیحانه و وحشیانۀ آنها در قبال علویان و شیعیان سوریه است. بریدن سر جوان سوری به اتهام شیعه بودن با شعار الله اکبر! اعدام و بدار آویختن پسر بچۀ سه ساله و شیعۀ عراقی تباری که پس از قتل خانواده اش صورت گرفت و .... نمونه هایی از این دد منشی و سفاکی است .
4-ارتباط سفیانی با دشمنان اسلام
اگر چه سفیانی نمایندۀ جریان اسلام تکفیری است، ولی در همان حال ارتباط جدی با جبهۀ کفر خارج از دایرۀ اسلام دارد. در روایات به گرایش سفیانی به نصرانیت و آویختن صلیب به گردنش اشاره شده است [12] و البته اجداد او ( معاویه و یزید و... ) نیز همواره با یهود و نصارا در ارتباط بودند و از حمایت های آنها استفاده می کردند و کیست که نداند، تروریست های سوریه دست نشاندۀ اسرائیل و آمریکا هستند و این انبوه سلاح های آمریکایی، اسرائیلی و غربی در دست تروریست ها است که عامل به خاک خون کشیدن مظلومان است و....
از آنچه تا کنون گفته شد به خوبی روشن گردید که از لحاظ جریان شناسی بین سفیانی موعود که روزی در سوریه خروج خواهد کرد با تروریست های امروز مستقر در سوریه مشابهت های فراوانی وجود دارد؛ اما آیا به راستی این دو یکی هستند؟
حقیقت این است که بصورت قطعی نمی توان در این باره نظر داد، چرا که سفیانی در روایات اگر چه یک جریان تاریخی در امتداد جریان بنی امیه است ولی همان طور که اشاره شد، یک فرد مشخص با ویژگی های خاص خود نیز هست. البته ممکن است و ما امیدواریم در بین این حوادث سوریه چنین فردی ظهور نماید و جریان سفیانی به عنوان یکی از علائم حتمی ظهور امام زمان شکل گیرد، ولی در حال حاضر در این باره اظهار نظر قطعی نمی توان کرد.
آنچه می توان گفت !!!
آنچه می توان گفت این است که بین جریان اسلام اصیل (اسلام اهل بیت علیه السلام) و اسلام التقاطی (اسلام اموی) همواره در طول تاریخ جنگ بوده و خواهد بود. در برهه ای نماد اسلام اصیل؛ یعنی امام علی (ع) با پرچمدار اسلام التقاطی؛ یعنی معاویه در جنگ بود. زمانی امام مجتبی علیه السلام با معاویه و زمانی امام حسین علیه السلام با یزید اموی! و این تقابل ادامه خواهد داشت تا هنگامۀ ظهور، که برای آخرین بار این دو اسلام در برابر هم صف آرایی کنند و آن گاه در یک طرف میدان، سفیانی، نماینده امویان و طرف دیگر میدان مهدی آل محمد (عج) حضور خواهد داشت. در آن کارزار که طبق روایات حدود 9 ماه طول به خواهد انجامید، سفیانی رفته رفته از عراق و شامات عقب نشینی خواهد کرد و سرانجام در فلسطین به دست امام عصر (عج) به قتل خواهد رسید.
آری، ماجرای اهل بیت و امویان ماجرایی تاریخی است؛ امام حسین علیه السلام در این باره می فرمایند: (نحن و بنو امیه اختصمنا فی الله تعالی قلنا صدق الله و قالو کذب فنحن خصمان یوم القیامه) ما و بنی امیه همواره در حال دشمنی هستیم درباره خدا، ما می گوییم خدا راست گفت، آنها می گویند دروغ گفت و این دشمنی تا قیامت ادامه دارد. [13]
آنچه امروز در سوریه جریان دارد در راستای همین جنگ تاریخی، قابل تحلیل است. جنگ سوریه به نوعی جنگ کفر با اسلام به رهبری ایران است. در اینجا نیز دو جریان اسلام التقاطی (اموی) با اسلام حقیقی و ناب (ولایت اهل بیت) حضور دارند. بنابراین اگر چه نمی توان گفت تروریست های سوریه همان سفیانی از علائم ظهور هستند، ولی می توان گفت که از همان قبیله و قماش اند و در همان دستگاه تاریخی قابل تحلیل می باشند؛ یعنی این تروریست های تکفیری که حسابشان از عموم اهل سنت جداست، نمایندۀ سفیانی آینده و مروانیان و امویان گذشته، در عصر حاضرند.

پی نوشت:
1-کمال الدین، باب 57 ح 9
2- عقدالدرر، باب 4 فصل 2 ص 90
3- التشریف بالمنن، ص 296
4- معجم احادیث المهدی، ج 3 ص 23
5-کمال الدین، باب 57 ح 9
6-تاملی در نشانه های حتمی ظهور، نصرت الله آیتی ص 139
7- بحار الانوار، ج 52، ص 186 – 222 .
8- معجم احادیث المهدی، ج 3 ص 85
9-خبرگزاری مشرق
10-غیبت نعمانی، ص 311
11- عقدالدرر، ص 73 ب 4
12- غیبت شیخ طوسی، ص 790

نویسنده: رسول صادقیان
ما و بنی امیه


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته