montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

طناب
اگر بخواهیم صد کیلو عطر را که داخل شیشه ای است با طناب بالای پشت بامی بکشید، طناب را آزمایش می کنید، تا ببینید آیا طاقت صد کیلو را دارد یا نه! حتی یک سنگ صد و بیست کیلویی به آن وصل کرده، بالا می کشید. اگر پاره شد اتفاق مهمی نیفتاده زیرا تخته سنگی از بالا به پایین افتاده که قیمت چندانی نداشته است، زبان حالتان این است که؛ خدا را شکر که ناتوانی و زدگی طناب معلوم شد و ما آن شیشه عطر را به آن نبستیم؛ اگر موقعی که صد کیلو عطر به آن بود، پاره می شد چقدر ضرر می کردم.
اما اگر کسی برای آزمایش طناب بگوید: سنگ نود کیلویی به آن وصل می کنیم، اگر پاره نشد، صد کیلو هم پاره نمی شود، این سخن، درست نیست، چون شاید نتواند صد کیلو را بالا بکشد و طنابی که تحمل وزن نود کیلو را دارد دلیل نمی شود که بتواند تحمل وزن صد کیلو را هم داشته باشد.
ما برای اطمینان بیشتر، نه تنها از وزنه صد کیلویی بلکه حتی از وزنه های سنگین تر استفاده می کنیم تا اگر این طناب بنای پاره شدن دارد، همین حالا پاره بشود و ما متوجه شویم. این مثال برای آن است که بدانیم، برای تحمل سختی های اوایل ظهور و قیام حضرت حجت، باید با فشارهای قبل از ظهور، تمرین و خود را آماده ظهور نماییم. امتحان های پیش از ظهور، هدیه ای مخفی است برای آمادگی جهت یاری امام زمان در هنگام ظهور.
طناب


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته