montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

حکمت نماز در پنج وقت
1-حکمت نماز ظهر:
ساعتی ایست که جهنمیان در قیامت وارد جهنم می کنند و و هر مؤمنی در این ساعت در حال رکوع و سجود و یا قیام باشد، خداوند جسدش را بر جهنم حرام می گرداند. بنابراین ای عزیز نماز ظهر را اول وقت بخوان .
2-حکمت نماز عصر:
آن ساعتی ایست که آدم ابوالبشر از میوه ی ممنوعه خورد و از بهشت خارج شد. پس خداوند ذریه ی او را به نماز عصر امر فرمود و این نماز از محبوب ترین نمازها در پیشگاه خداوند است این نماز را با وقت بیشتری بخوانید.
3-حکمت نماز مغرب:
آن در ساعتی ایست که خداوند توبه ی آدم را پذیرفت که 40سال طول کشید و بعد که توبه اش قبول شد 3رکعت نماز خواند. یک رکعت برای رفع خطای خویش و یک رکعت برای خطای حوا و یک رکعت به شکرانه ی پذیرش توبه اش و خداوند این سه رکعت را واجب نمود.
4-حکمت نماز عشاء:
به راستی که در قبر و در روز قیامت ظلماتی ست، لذا نماز عشاء برای نورانیت روشن شدن قبر و نوری برای صراط است و خداوند فرمودند: هیچ بدنی نیست که به سوی نماز عشاء برود و من بدنش را به آتش جهنم حرام نکنم .
5-حکمت نماز صبح:
آفتاب بر شاخ های شیطان طلوع می کند، پس خداوند امر فرمود قبل از آنکه کافر به آفتاب سجده کند. شما نماز صبح بخوانید تا اینکه شما برای خدا سجده کنید این نمازی ایست که هم ملائکه شب و هم ملائکه روز شاهد آن هستند.
حکمت نماز در پنج وقت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته