montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

خیالت همیشه هست …

امروز دلم خودت را می خواهد
مدت هاست با تو و خاطراتت دلم را دل گرم می کنم
برای ماندن در زمین
برای ماندن در جمع انسان هایی که با آمدن بهار هم
حالی از احوال روزگارشان دگرگون نشد و
باز در همان هوای بی تو ماندن: مانده اند و
فقط گاهی هوایی با طعم اکسیژن زمینی می کشند
تا کمی زنده بمانند در زمین
اما من فقط هوای حوالی حضور تو را می خواهم و دیگر هیچ
شاید دلم می خواهد کمی با مردم زمانه ام فرق داشته باشم کمی با تو باشم
کمی با تو عشقبازی کنم
کمی هوای حوالی خاطرم را با عطر و بوی بهشتی ات: آسمانی کنم
مدت هاست با خاطره ات و با خاطراتت در زمین دلم را دل خوش به ماندن می کنم
و هر بهار با دگرگون شدن زمین
من هم دگرگون می شوم به بهانه ی آغاز دیدارت
اما باز هم من می مانم و خاطره ی روشن آمدنت
من تو را می خواهم
تو را تمام مهدی را
تو را تویی که تنها بهانه ی ماندن منی در این حوالی
وگرنه من را با زمین و انسان هایش چه کار؟
من از تمام زمین یک مهدی دارم
و خاطره ی روشن دیدارش در فرداهای خلقت
بماند که شاید این نَفَس ها به دیدارت نرسند
و دلم دلتنگ بماند برای دیدنت
اما برزخ که هست محشر که هست
قیامت هم که بر پا شود
شاید در صحرای محشر که تو را به نام می خوانند تا برای شفاعت دوست دارانت حاضر شوی:
من هم باشم و تو را ببینم
"بماند که گاهی دلم از اهل زمین می رنجد
که به دنبال بهانه اند تا حضور تو را به سُخره بگیرند"
اما من تو را باور دارم
من تو را دارم و یقین دارم که حاضری و ظاهر اما مرا توان دیدار تو نیست

در محشر که حاضر شدی
وقتی قد و قامت رعنایت بر سر اهل محشر سایه انداخت
تو را تمام مهدی را به رُخ اهل زمین خواهم کشید
تا بدانند تو نه تنها یک خاطره ی جاودانه ای
بلکه یک انسان کاملی در آفرینش
و من تو را به مقام والای امام بودنت دوست دارم
و حال با تمام عشقی که بر بلندایِ وجودت دارم
در برابر مقام امام بودنت
در برابر مقام خلیفه اللهی ات
در برابر تمام مهدی:
به عنوان هدایتگر جاودانه ی این روزهای خلقت:
سر خم می کنم
و سخن پروردگار تو را به اهل زمین گوشزد می کنم
که اگر تو نبودی قرار از آسمان ها و زمین برداشته می شد
که اگر تو نبودی اهل زمینی هم نبود
که اگر تو نبودی لَساخَت الارض و السموات
حال آنان که تو را باور ندارند بخواهند
از خدای مهدی بخواهند
تا نشانشان بدهد اگر مهدی نباشد
چه بر سر زمین و اهل زمین خواهد آمد!!
خدایا ...
مهدی ام را از شرِّ اهل زمین
و این سخن های زمینی به تو می سپارم
خیالت همیشه هست …


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته