montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

نگاهی به حکومت امام مهدی(عج) در روایات

آنچه از روایات استفاده می شود، بیانگر آن است که در آخرالزمان، دنیا را ظلم و ستم فرا می‌ گیرد و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که آخرین منجی است، با تشکیل حکومت جهانی زیبایی ‌ها را نمایش می ‌دهد. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پس از ظهور، حکومت را سازماندهی و مردم را چنان تربیت می‌ کند که دیگر از ظلم و ستم خبری نیست. آنان با رعایت قانون الهی، زمینه ی مسالمت ‌آمیزی را برای زندگی فراهم می ‌کنند.

عدالت مهدوی
از ویژگی ‌های بارز حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گسترش عدالت در عالم است. در احادیث فراوانی از شیعه و سنی، به این مسأله اشاره شده و این دسته از روایات، به اندازه ‌ای است که هیچ شکی را برای انسان منصف باقی نمی‌ گذارد. مردم جهان از عدالت‌ گستری حضرت، زمانی بهره می ‌برند که ستمگران و منافقان، دستشان از حکومت کوتاه می ‌شود و منادی از آسمان ندا می ‌دهد: "ای مردم به حضرت مهدی بپیوندید". [1]
در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام آمده است: «حضرت با مردم عادلانه رفتار می ‌نماید و ثروت را بین آن ها به صورت مساوی تقسیم می ‌کند. پس کسی که از او پیروی نماید، مثل کسی است که از خدا اطاعت نموده است و کسی هم که از او نافرمانی نماید، مثل کسی است که نافرمانی خدا را کرده باشد.» [2]
روایت دیگری نیز از عدالت آن حضرت چنین پرده برداشته است: «از مصادیق عدالت مهدی این است که او از غار انطاکیه، کتاب تورات و کتاب ‌های آسمانی دیگر را بیرون می‌ آورد، آن‌ گاه میان پیروان تورات، انجیل، زبور و قرآن مطابق کتاب‌ های ‌شان حکم می ‌کند. برای حضرت اموال بسیاری جمع می ‌شود و خطاب به مردم می ‌فرماید: "بشتابید به سوی آنچه برای آن، شما خون ریختید و مرتکب حرام شدید و صله ی رحم را قطع کردید." بعد حضرت به مردم اموال زیادی را می ‌بخشد که کسی در طول تاریخ آن مقدار اموال را به کسی نبخشیده است و زمین را پر از عدالت و نور می ‌نماید؛ همچنان‌ که از ظلم و شر پر شده است.» [3]
آنچه از احادیث به دست می آید، بیانگر آن است که مردم در قلمرو حکومت مهدی آنچنان زندگی می ‌کنند که قبل از آن هرگز زندگی نکرده ‌اند؛ زیرا زندگی‌ شان بسیار آرام و توأم با وفور نعمت ‌های الهی، عدالت اجتماعی شکوفایی استعدادها و کمالات انسانی خواهد بود.

تأسیس مراکز فرهنگی
بنا بر روایات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در شهر حیره مسجدی می ‌سازد که پانصد در دارد و دوازده امام جماعت عادل در آن نماز جماعت می ‌خوانند. در کوفه چهار مسجد دیگر ساخته می ‌شود که مسجد فعلی کوفه از همه ‌شان کوچک‌ تر خواهد بود و دو مسجد دیگر در دو سوی شهر احداث می ‌شوند. حضرت در قسطنطنیه و نزدیک آن مسجدهای بسیاری می‌ سازد. [4]

رشد و توسعه علم
در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است: «پیامبران، فقط دو حرف از 27 حرف علم را آورده ‌اند و مردم تا امروز چیزی بیشتر از آن دو حرف نمی ‌دانند، اما وقتی مهدی ظهور نماید، 25 حرف دیگر را نیز با دو حرف قبلی ضمیمه نموده و در میان مردم 27 حرف کامل علم را منتشر می ‌کند.» [5] این حدیث و احادیث دیگر مشابه بیانگر آن است که علم و دانش بشری در زمان حضرت پیشرفت بسیاری می ‌کند، اما پیشرفت آن دوران با زمان ما بسیار متفاوت است؛ زیرا پیشرفت در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف پیشرفت توأم با حفظ ارزش‌ ها، تعالی اخلاق و انسان است که این مسأله در پیشرفت امروز در نظر گرفته نشده و به آن اهمیت داده نمی شود.

کارگزاران صالح
امام صادق علیه السلام در حدیثی با اشاره به این کارگزاران صالح فرموده است: «هنگامی که مهدی آل‌ محمد قیام می ‌کند، 27 نفر از پشت کعبه خارج می ‌شوند که عبارت‌ اند از: 15 نفر از قوم موسی، آنان که به حق قضاوت می‌ کنند و با عدالت رفتار می ‌نمایند و هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابادجانه انصاری و مالک اشتر». [6] بنابراین در رأس حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف کسانی هستند که بارها آزموده شده ‌اند و شایستگی خوبی از خود نشان داده ‌اند. افرادی مانند حضرت عیسی که وزیر می ‌شود و مالک اشتر، سلمان فارسی و... که مسئولیت دارند.
در حدیث دیگری آمده است: «در حکومت مهدی زمامدارانی حکومت می ‌کنند که از تبار زمامداران امروزین نیستند؛ کارگزارانش را در برابر کار و کردار زشتشان کیفر می ‌دهد ... او چگونگی حاکمیت عدل را به نمایش می ‌گذارد و کتاب و سنت مرده را از نو زنده می‌ کند.» [7]

رفع شکاف طبقاتی
فراوان شدن برکت و نعمت الهی در دولت مهدوی از یک سو و تربیت مردم به گونه ای که اهداف واقعی خود را بهتر بشناسند و برای رسیدن به کمالات معنوی تلاش کنند، سبب می شود شرایط اقتصادی جامعه به نحوی تنظیم شود که شکاف طبقاتی از بین رفته و رفاه اقتصادی جامعه را فرا می گیرد. در روایتی آمده است: «در دوران مهدی اموال یک‌ جا انباشته شده و مردی برمی ‌خیزد و می ‌گوید: "یا مهدی! از آن اموال برایم عطا نما"، حضرت می ‌فرماید: "از این اموال بردار"» [8]

تکامل اخلاق و عزت اجتماعی
در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است: «در زمان ظهور مهدی زمین گنج ‌های خود را بیرون می‌ ریزد، به گونه ‌ای که مردم آن را بر روی زمین می ‌بینند؛ مردم زکات مال خود را به دوش می‌ گیرند تا مستحقی بیابند و زکات مال را به او بدهند، اما به دلیل اینکه خداوند آن ها را بی ‌نیاز گردانیده و به فضل خویش به آن ها روزی داده است، کسی پیدا نمی ‌شود تا زکات را قبول نماید.» [9]
در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز آمده است: «هنگامی که مهدی ظهور کند، مردم اموال و زکات‌ ها را در کوچه ‌ها می ‌برند، ولی کسی پیدا نمی ‌شود که به دریافت آن ها حاضر باشد.» [10]
در دوران حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مردم از درون ساخته می‌ شوند و با تربیت قرآنی و اسلامی رشد می‌ کنند، از باطن خود به آموزه ‌های دینی عشق می‌ ورزند و از مجریان احکام دین راضی‌ اند؛ زیرا حضرت به کسی ستم نمی‌ کند و زندگی مادی و معنوی ‌شان را به شایستگی فراهم می‌ کند.

برکت‌ های زمینی و آسمانی
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روایتی نزول برکات آسمانی و زمینی در عصر حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را این گونه بیان کرده است: «در حکومت مهدی ... زمین گیاهان خود را می‌ رویاند و از آسمان باران می ‌بارد و امتم در حکومت او از نعمتی بهر‌ه‌ ‌مند می ‌شود که مثل آن نعمت هیچ زمانی بهره ‌مند نبوده است.» [11]
امام علی علیه السلام نیز فرموده است: «زمانی که قائم ما بپاخیزد، آسمان باران خود را می‌ باراند و زمین سبزه‌ های خودش را می‌ رویاند ... به گونه ‌ای که شخص بین عراق و شام راه می ‌رود، اما هیچ قدمی نمی‌ گذارد، مگر اینکه بر روی سبزه باشد.» [12]

امنیت اجتماعی
در حدیثی از امام علی علیه السلام می خوانیم: «اگر قائم ما بپاخیزد، کینه از دل‌ های آدمیان سفر می ‌کند و حیوان ‌های وحشی با یکدیگر با صلح و صفا زندگی می‌ نمایند؛ آنچنان‌ که زنی [راه] بین عراق و شام را چون رهگذری در آرامش، از روی سبزه ‌ها عبور می ‌نماید و بر سرش زینت (طلا و نقره) حمل می‌ کند، ولی هیچ موجودی از وحوش او را نمی‌ ترساند.» [13]
در دوران امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آگاهی دینی مردم بالا می رود و آن ها از درون به خودساختگی کامل می رسند، به طوری که اخلاق و عقول ‌شان کامل می ‌شود. آنان با یکدیگر به مهربانی رفتار می کنند و زندگی با صلح و صفا در کنار هم را ترجیح می‌ دهند. مشکل اقتصادی که مردم به دلیل آن دست به هر جنایتی می زدند و یا حتی نزدیکانشان را برای رسیدن به اموالشان به قتل می رساندند، حل می شود، مردم تأمین می ‌شوند و دلیلی برای دزدی، راهزنی، غارت و قتل باقی نمی‌ ماند. از لحاظ اخلاقی نیز رشد می‌ کنند و در نتیجه ناامنی از میان می‌ رود.

استعدادها برای یادگیری
روایات حاکی از آن است که در حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف استعدادها شکوفا و عقل ‌ها رشد می ‌یابد تا از آموزه ‌های اسلامی بیشتر بهره بگیرند. در روایت آمده وقتی که قائم بپاخیزد، دست خود را بر سر بندگان خدا می ‌کشد. آن‌ گاه عقل‌ های آن ها رشد می ‌کند و اخلاقشان کامل می ‌شود. [14]
با کامل شدن عقل و اخلاق انسان، ایمان او نیز تکمیل می ‌شود؛ زیرا با عقل کامل بهتر می‌توان آموزه ‌های ناب دین را فرا گرفت. آن‌ گاه وقتی انسان بتواند دانش دینی را به خوبی بفهمد، باورش رشد صعودی می ‌یابد و ایمانش به کمال خود می ‌رسد.


پی نوشت:
1. عقد الدرر، ص63.
2. بحارالانوار، ج52، ص351.
3. ابن طاووس، الملاحم و الفتن، ص150.
4. نجم الدین طبسی، چشم اندازی به حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، ص 183.
5. بحارالانوار، ج52، ص336.
6. تفسیر العیاشی، ج2، ص35.
7. معادی خواه، فرهنگ آفتاب، ج9، ص4697.
8. الکنجی و الشافعی، البیان فی اخبار صاحب الزمان، ص145.
9. بحارالانوار، ج52، ص337.
10. عقد الدرر، ص166.
11. الملاحم و الفتن، ص151.
12. همان، ص150.
13. همان.
14. فرهنگ آفتاب، ج9، ص4697.
نویسنده: زهرا رضائیان
نگاهی به حکومت امام مهدی(عج) در روایات


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته