montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

مباهله
حسین در آغوشش، دست حسن در دستش، فاطمه به دنبالش و علی در پشت سرش
محمد را می گویم پیغام آور رهایی و آزادگی در خلقت را
برای اثبات دین بر حقش در زمین به مباهله می رود با اهل بیتش
خانواده اش را همراه خود آورده در این بزم عاشقانه اش با خدا
مولای من! رسول خدا برای اثبات دین آسمانی اش در هستی، عزیزترین انسان های خلقت را به میدان آورده
پنج تن از نورانی ترین و پاک ترین آفریده های خداوند در زمینی کوچک کنار هم ایستاده اند تا خدا را به نامش سوگند بدهند و از خدا بخواهند افراد دروغگو را از رحمت خود دور کند!
یک سمت این صحرا اهل آسمان ایستاده اند و یک سمت آن بازمانده های قوم مسیح
یک سمت خدا روشنگری می کند و یک طرف عقاید تحریف شده
مولاجان! به گمانم اهل زمین یادشان رفته اگر این انسان های برگزیده ی خلقت نبودند خدا دست به آفرینش نمی زد؟
و حال می خواهند دعا کنند خدا رحمتش را از آنان بردارد!
یادشان رفته اگر خدا رحمتش را بر اهل آسمان و زمین ارزانی می دارد به بهانه ی همین شایستگان قوم محمد است
مولاجان! می دانی بازمانده های قوم عیسی که نگاهشان به فاطمه و فرزندانش افتاد دست از لجاجت برداشتند و میدان را به نفع اهل بیت محمد خالی کردند
زیباست وقتی زمان در اختیار صاحب زمانش باشد و عاشقانه به عشق او بگردد و بگذرد
محمد هم صاحب اختیار زمین و زمان بود در مباهله و خدا همه ی هستی را به لبخند اهل بیتش در مباهله بخشید
مباهله


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته