montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

آينده بشريت از ديدگاه قرآن

بسياري از آيات قرآن مجيد مؤيد اين حقيقت است و دوران خوشي و امنيت را نويد مي‏ دهد که يقيناً همه‏ ي جهان را فرا خواهد گرفت و بشريت از رفاه و عدالت و آزادي و از تمام مايحتاج يک زندگي آبرومندانه برخوردار خواهد شد.
قرآن مجيد مي ‏فرمايد:
«و لقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون.» [1]
«و ما بعد از تورات در زبور داود نوشتيم و در کتب انبياء سلف وعده داديم که البته بندگان نيکوکار من ملک زمين را وارث و متصرف خواهند شد.»
پس اسلام ادامه ‏ي اديان پيشين آسماني است که جملگي به بشريت، آينده‏ ي سعادت باري را نويد مي ‏دهند تا فرمانروایي زمين تا فرمانروایي زمين و جهان از آن طلايه داران با ايمان و نيکوکار گردد و زماني که اين فرمانراوایي به دست طلايه‏ داران با ايمان و نيکوکار بيفتد فرصتي براي سعادت و يک دوره رفاه، دست خواهد داد.
خداوند بزرگ مي‏ فرمايد:
«انا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد.» [2]
«ما (که خداي توانایيم) البته رسولان خود و اهل ايمان را هم در دنيا (بر دشمنانشان) ظفر و نصرت مي‏ دهيم و هم روز قيامت که گواهان (اعمال نيک و بد) به شهادت برخيزند.»
بديهي است پيامبران که خود، خواهان خوشبختي و عدالت و آزادي ‏اند و پيروانشان که خويشتن را وقف خدمت آرمان ‏هاي مقدس ياد شده کرده ‏اند از گزند و آسيب در امان نبوده ‏اند. آنچه پيامبران و پيروانشان متحمل شدند به مراتب سخت‏ تر از رنج ‏هایي است که ساير مردم کشيدند؛ زيرا آنان جبهه ‏ي مبارزه و جهاد را به خاطر خوشبختي بشريت و حيثيت او رهبري مي‏ کردند، لذا سرنيزه‏ هاي ستم و طغيان به سوي سينه ‏هاي آنان روانه گشت و زندگي دنيایي آنان مبدل به يکپارچه درد و رنج و تعب در راه خدا شده بود. و لکن خداوند تبارک و تعالي به پيامبران و اهل ايمان وعده‏ ي برآورده شدن آرمان هاي والايشان و چشيدن طعم شيرين پيروزي سريع در دنيا و لذت اجر و ثوابش در آخرت را داده است.
به فرموده ‏ي خداي تعالي:
«هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين کله و لو کره المشرکون» [3]
«اوست خدایي که رسول خود (محمد مصطفي صلي الله عليه و آله) را با دين حق به هدايت خلق فرستاد تا بر همه‏ ي اديان عالم تسلط و برتري دهد هرچند مشرکان و کافران ناراضي و مخالف باشند.»
اين آيه سه بار در قرآن کريم تکرار شده است تا وعده ‏ي پروردگار را در مورد گسترش دين اسلام در پهنه ‏ي گيتي و پيدايش حقيقي و به کار بردن آن را در پي ناکامي همه‏ ي مکاتب و اديان ديگر به ثبوت برساند.
به فرموده‏ ي خداي تبارک و تعالي:
«و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين.» [4]
«ما اراده کرديم که بر ناتوان شدگان زمين منت گذارده و آنها را پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث ملک و جاه فرعونيان گردانيم.»
پروردگار، گروه‏ هاي ستمديده و مستضعف و رنجديده ‏ي زمين که بهترين نمونه‏ هاي آنان ائمه‏ ي بر حق و اهل بيت محمد صلوات الله عليهم اجمعين هستند منت خواهد گذارد تا عملاً رهبري جهان را به عهده گيرند و در پناه حکومت عدل و ايمان وارثان ثروت هایي شوند.
اينها همه به راستي نشانه‏ هاي روشني است که تأکيد بر اين دارند که حق سرانجام پيروز شده و پيروان حق زمام جهان را بدست گرفته و آن را به ساحل امن و امان رهنمون خواهند شد.
بي شک اين وعده‏ ها در تاريخ گذشته ‏ي انسان تحقق نيافت و تا به امروز نيز جامه عمل نپوشيده است و جز دو راه چاره ‏اي نيست:
يا اينکه به درستي اين وعده مشکوک باشيم که بايد از اين تفکر پناه بر خدا برد يا اينکه بر اين عقيده باشيم که اين وعده‏ ها در آينده تحقق خواهند يافت و يقيناً نمي‏ توان در صحت و درستي اين وعده‏ ها تشکيک نمود زيرا که:
«وعد الله لا يخلف الله وعده.» [5]
اين وعده الهي است و خدا هرگز خلاف وعده نمي ‏کند.
و نيز بر مبناي آيه ‏ي شريفه‏ ي قرآن که مي ‏فرمايد:
«ان الله لا يخلف الميعاد.» [6]
به درستي که خداوند خلاف وعده نخواهد کرد.
ناگزيريم که مطمئن باشيم که اين وعده‏ ها در آينده به صورت يک حقيقت واقعي درآيند هر چند که اين آينده دور باشد.نویسنده: حسن موسي صفار، محمد علي مجيديان
پی نوشت:
1-قرآن کريم، سوره ‏ي انبياء آيه‏ ي 105
2- قرآن کريم، سوره‏ ي غافر آيه‏ ي 51
3- قرآن کريم، سوره ‏ي توبه آيه‏ ي 33
4- قرآن کريم، سوره‏ ي قصص آيه ‏ي 5
5-قرآن کريم، سوره ‏ي روم، آيه‏ ي 6
6- قرآن کريم، سوره‏ ي آل عمران، آيه ‏ي 9
آينده بشريت از ديدگاه قرآن


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته