montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

پيشوايان معصوم هر چه به دوران غيبت نزديك مى شوند، معجزات بيشترى از خود نشان مى دهند تا شيعيان با عزمى راسخ و ايمانى استوار، گام در عصر غيبت نهاده و پيروزمندانه دوران غيبت را پشت سر قرار دهند.از اين رو شمار معجزاتى كه از امام هادى و امام عسكرى علیه السلام صادر شده، قابل مقايسه با شمار معجزات پيشوايان قبلى نبود. به همين دليل در دوران غيبت صغرى، هرچه به غيبت كبرى نزديك تر مى شويم، معجزات بيشترى از ناحيه مقدسه صادر مى شود و به خصوص به صورت خبرهاى غيبى درباره زندگى شخصى افراد، كه در مدتى كوتاه به وقوع پيوسته، اعجاز آن آفتابى مى گردد. معجزاتى كه از ناحيه حضرت در غيبت صغرى به وقوع پيوسته بسيار است.در برخى روايات، پاره اى معجزات براى حضرت ذكر شده است. اينك به بخشى از معجزات وكرامات حضرت اشاره مى كنيم:

1. سبزكردن چوب خشک

2. نرم كردن سنگ سخت

3. سخن گفتن پرنده به امر حضرت اميرالمؤمنين علیه السلام مى فرمايد:حضرت مهدى ارواحنا له الفداء در مسير حركت خود به يكى از سادات حسنى كه دوازده هزار رزمنده به همراه دارد، برخورد مى كند. حسنى در مقام احتجاج برمى آيد و خود را سزاوارتر به رهبرى مى داند. حضرت در پاسخ او مى گويد: من مهدى هستم. حسنى مى پرسد: آيا دليل و نشانه اى دارى تا با تو بيعت كنم؟ حضرت به پرنده اى كه در آسمان در حال پرواز است، اشاره مى كند و آن پرنده فرود مى آيد و در دستان حضرت قرار مى گيرد، آنگاه به قدرت خداوند لب به سخن مى گشايد و بر امامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء گواهى مى دهد.براى اطمينان بيشتر سيد حسنى، امام چوب خشكى را به زمين فرو مى برد آن چوب سبز مى شود و شاخ و برگ مى دهد. بار ديگر، پاره سنگى را، از زمين برمى دارد و با يك فشار آن را خرد كرده، همانند خمير نرم مى كند. سيد حسنى با ديدن آن كرامات، به حضرت ايمان مى آورد. خود و همه نيروهايش تسليم امام مى شوند و حضرت او را به عنوان فرمانده نيروى خط مقدَم مى گمارد. [1]

4.جوشش آب وآذوقه از زمين :امام صادق علیه السلام مى فرمايد: هنگامى كه حضرت قائم ارواحنا له الفداء در شهر مكه ظهور مى كند و قصد حركت به كوفه را دارد، به نيروهايش اعلاْم مى كند كه كسي كه آب و غذا و توشه راه با خود بر ندارد. حضرت، سنگ موسى علیه السلام را همراه دارد. هرجا توقف مى كنند سنگ را به زمين مى كوبد و از زمين چشمه هاى آب مى جوشد. هركس گرسنه باشد با نوشيدن آن سير مى گردد و هركس تشنه باشد، سيراب مى شود. [2]

5. طي الارض و نداشتن سايه :امام رضا علیه السلام فرمود: هنگامى كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ظهور مى كند، زمين از نور خداوند روشن مى شود و زمين زير پاى مهدى به سرعت حركت مى کند او با سرعت، مسيرها را مى پيمايد و اوست كه سايه نخواهد داشت. [3]

6. کندي حرکت زمان :امام باقر علیه السلام فرمود: وقتى امام زمان ارواحنا له الفداء ظهور كند، به سوى كوفه حركت مى كند و در آن جا هفت سال حكومت مى كند كه هر سال آن برابر ده سال از ساليان شماست. [4]

7.قدرت تکبير: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مى فرمايد:...حضرت مهدى ارواحنا له الفداء جلوى قسطنطنيه فرود مى آيد. در آن روزگار، آن دژ، هفت ديوار دارد حضرت هفت تكبير مى گويد و ديوارها فرو مي ريزد. [5]

8. عبور از آب : امام صادق علیه السلام مى فرمايد: پدرم فرمود: هنگامى كه حضرت قائم ارواحنا له الفداء قيام كند... سپاهيانى را به شهر قسطنطنيه مى فرستد. آن گاه كه به خليج برسند، جمله اى بر روى پاهاى خود مى نويسند و از روى آب مى گذرند. روميان وقتى اين معجزه را مى بينند به يك ديگر مى گويند: وقتى سپاهيان امام اين چنين باشند، خود حضرت چگونه خواهد بود. از اين رو، درها را به روى آنان مى گشايند. [6]

9. نداي ابر امام صادق علیه السلام فرمود: ... حضرت مهدى ارواحنا له الفداء در آخرالزمان ظهور مى كند بر سر آن حضرت ابرى در حركت است و هرجا برود، آن ابر نيز مى رود تا حضرت را از تابش خورشيد حفظ كند و با صداى رسا و آشكار، ندا مى دهد، اين مهدى است. [7]

و اما تعدادى از افرادى راكه در غيبت صغرى به مشاهده معجزات آن حضرت نائل شده اند، مى آوريم:

ابن اعجمى، ابن بادشاله، ابن قاسم بن موسى، ابرثابت، ابو جعفر رفا، ابورجا، ابو عبدالله بن فروخ، ابو عبدالله جنيدى، ابو عبدالله كندى، ابو على اسدى، ابوالقاسم بن ابى حابس، ابوالقاسم بن دبيس، ابو محمد بن هارون، ابو محمد بن وجناء، احمد بن ابى الحسن، احمد بن اسحاق، اسحاق كاتب، بسامى، بلالى، جعفر بن حمدان، جعفرى، حاجز، حسن بن فضل بن يزيد، حسن بن نضر، حسن هارون، حسن به يعقوب، حصينى، زيدان، شمشاطى، عاصمى، عطار، على بن احمد، على بن محمد، على بن محمد بن اسحاق، فضل بن يزيد، قاسم بن علا"ء، قاسم بن موسى، مجروح، مرداس، مسرور طباخ، محمد بن ابراهيم مهريار، محمد بنابى الحسن، محمد بن اسحاق، محمد بن شاذان، محمد بن شعيب، محمد بن صالح محمد بن كشمرد، محمد بن محمد، محمد بن محمدكلينى، محمد بن مارون بن عمران، هارون فزار و ... [8]طي الاَرض

پيمودن مسافت طولانى در مدت بسيار كوتاه را گويند،و اين يكى از معجزات و كرامات حضرت است. امام رضا علیه السلام مى فرمايد: هنگامى كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ظهور مى كند، زمين از نور خداوند روشن مى شود و زمين زير پاى مهدى به سرعت حركت مى كند. [10]درباره شيوه آگاهى ياران و سپاهيان حضرت از قيام و گرد هم آمدن آنان در مکه، روايات به شيوه هاى گوناگونى اشاره دارد. بعضى شب در بستر خود به خواب رفته اند و صبحگاهان خود را در محضر امام مى بينند و برخى با طىَ الارض به حضرت مى پيوندند و گروهى پس از آگاهى از قيام، به وسيله ابرها نزد حضرت مى آيند. [11]

امام باقر علیه السلام مى فرمايد:شيعيان و ياران مهدى ارواحنا له الفداء از سراسر زمين به سوى او حركت مى كنند زمين زير پایشان جمع مى شود و با طي الارض به امام مى رسند و با او بيعت مى كنند. [12]

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پس از شما اقوامى خواهند آمد كه زمين زير پایشان پيموده مى شود و درهاى جهان به رویشان باز مى گردد .... زمين در كمتر از يك چشم به هم زدن پيموده مى گردد به گونه اى كه اگر كسى از آنان بخواهد شرق تا غرب زمين را در ساعتى بپيمايد، اين كار را انجام مى دهد. [13]
إنا انزلنا

سوره اى است كه حضرت مهدى ارواحنا له الفداء در رحم مادر آن را تلاوت كرده است. حكيمه خاتون مي گويد: هنگام طلوع فجر صادق، وقتى درد زايمان نرجس شروع شد، از درون خانه، امام حسن عسكرى علیه السلام صدا زد: عمه جان سوره انا انزلنا را بر او بخوان حكيمه مي گويد: من مشغول خواندن سوره انا انزلنا شدم، طفل داخل رحم نرجس نيز، همان گونه كه من مي خواندم، مي خواند.در حالا تعجب بودم كه امام عسكرى علیه السلام با صداى بلند فرمود: عمه از امر خدا تعجب مكن كه خداوند زبان ما را در كودكى، به حكمت بازكرده و در بزرگى، حجت خود در زمين قرار مي دهد.

[1] عقدالدرر ص 97,138,139, الشيعة والرجعةج 1 ص 158 به نقل از چشم اندازى به حكلومت مهدى ارواحنا له الفداء نجم الدين طبسى ص 88.

[2] كافى ج 1، ص 1 23 غيبة نعمانى ص 238 بحارالانوار ج13 ص 85 1 وج 52،ص324.

[3] كمال الدين، ص 372 اعلام الورى، ص 408 بحارالانوارج 51 ص 157.

[4] ارشاد مفيد، ص 365 بحا رالانوار، ج 52ص377

[5] عقدالدرر، ص 180.

[6] غيبة نعمانى ص 59 1 بحارالانوار ج 52ص 365 اثبات الهداة، ج 3، ص 573.

[7] كشف الغمه ج 3ص 265 بحارالانوار، ج 51 ص 240 ا ثبات الهداة، ج 3 ص 615.

[8] اعلام الورى ص 425 اثبات الهداة ج 3 ص 669 بحارالانوار، ج 52 ص 31 كمال الدين ص 442.

[9] كمال الدين ص 372 كشف الغمه ج 3، ص 314 بحارالانوار، ج 1 5 ص 157.

[10] كمال الدين، ج2 ص672 غيبة نعمانى ص 315 بحارالانوار ج 2 ص 368.

[11] روضة الواعظين ج 2 ص263 عقد الدرر ص 65 به نقل از چشم اندازى به حكومت مهدى ارواحنا له الفداء، نجم الدين طبسى، ص110.

[12] فردوس الا خبار ج 2 ص 449 احقاق الحق ج 13، ص 351.

[13] بحار الانوارج51 ص13.


معجزات حضرت مهدى ارواحنا له الفداء


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته