montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

باران هاى فراوان

از نشانه هاى ظهور ذكر شده است. در سال ظهور، باران هاى پياپى زمين را آباد و سبز مي كند و وضع مردم بهتر مي شود. امامان علیه السلام در تبيين نشانه هاى ظهور و خبر دادن از رخدادهاى آن روزگار، از اين واقعه نيز ياد كرده اند. امام صادق علیه السلام مي فرمايد: در آستانه قيام مهدى ارواحنا له الفداء سالى پر باران خواهد بود كه در اثر آن، خرما بر روى نخل مي پوسد. پس در اين ترديدى به خود راه ندهيد". [1] و نيز مي فرمايد: و چون هنگام ظهور مهدى ارواحنا له الفداء نزديك شود، در تمام ماه جمادى الاخر و ده روز نخست ماه رجب، بارانى بر مردم ببارد كه تا آن هنگام، مانند آن را نديده باشند... . [2]اين نشانه را بزرگانى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى و طبرسى در رديف نشانه هاى ظهور آورده اند، ولى بايد توجه داشت كه روايت طبرسى و مفيد مرسله است و روايت شيخ طوسى نيز ضعيف است. [3]

و اما درباره عصر ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء آورده اند كه: خداوند، براى مهدى ارواحنا له الفداء بركت را از آسمان فرو مي فرستد. [4] آسمان، بارانى مي بارد كه زمين، محصول خود را آشكار مي سازد و مردم در حكومت آن حضرت از نعمتى برخوردار مي شوند كه هرگز مانند آن را نديده اند . [5] در دولت او، آب ها فراوان مي شود و رودخانه ها بالا مي آيد، [6]چشمه ها مي جوشد، و زمين چند برابر محصول مي دهد. [7]


صورتى در خورشيد

از نشانه هاى آخرالزمان، ظاهر شدن صورتى در قرص خورشيد ذكر شده است. مردم سيماى مردى را در قرص خورشيد خواهند ديد كه نام و نشان او را خواهند شناخت. اين نشانه پرشكوه در عهد سفيانى خواهد بود و در آن هنگام سپاه سفيانى و خود سفيانى هلاک خواهند شد. [8]صاحب كتاب روزگار رهايي مى نويسد: منظور از سيماى مردى كه در قرص خورشيد ظاهر خواهد شد، سيماى حضرت مسيح علیه السلام است كه در خورشيد ظاهر مى شود و از آسمان فرود مى آيد و با حسب و نسبش شناخته مى شود و ديگر كسى در حق او دچار ترديد ، [9]نمى شود. در حديث ديگري آمده است: صورت و سينه اى در قرص خورشيد براى مردمان ظا هر مي شود. [10]

در روايتى از امام صادق علیه السلام آمده است: سه بانگ آسمانى در ماه رجب شنيده مى شد:

1. آگاه باشيدكه لعنت خدا بر ستمگران باد.

2.اى گروه مؤمنان رستاخيز نزديك است.

3. بدن انسانى به وضوح در قرص خورشيد ديده مى شود كه با صداى رسا بانگ بر مى آورد: هان اى مردم خداوند فلانى، پسر فلانى .... سلسله نسب حضرت قائم ارواحنا له الفداء را تا حضرت على علیه السلام مى رساند را برانگيخت. [11]ملخ سرخ

از نشانه هاى پيش از ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء ظاهر شدن ملخ هايى سرخ فام در فصل خود و در خارج از فصل خود است كه بر زراعت و غلات هجوم مى برند و موجب كمى محصول مى گردند[12] در روايتى آمده است: يمن با هجوم ملخ و ستم زمامداران خراب مى شود. [13] و در روايت ديگرى خرابى چين، از ملخ ذكر شده است.سرخى آسمان

پديدار شدن سرخى در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان، از نشانه هاى ظهور مهدى ارواحنا له الفداء ياد شده است. [14]
اين رخداد ممكن است انعكاس پرتو خورشيد در افق يا فضا باشد و اين از آثار و نشانه هاى خشم خدا بر زمينيان است كه نظير آن در عاشورا پس از شهادت امام حسين علیه السلام پديدار شده است. ابوالعلاء در اين مورد مى گويد: بر افق آسمان دو شاهد از خون مقدس على علیه السلام و فرزندش موجود است [15] در روايتى آمده است: قائم قيام نمى كند، جز هنگامى كه چشم دنيا در آورده شود وسرخى آسمان پديد آيد كه آن ها اشك هاى خونبار حاملان عرش است كه براى مردم زمين از چشم آسمان مى بارد. [16]صورتى در ماه

در روايت است: سالى كه صيحه آسمانى در آن شنيده مى شود نشانه اى پيش از آن در ماه رجب ديده مى شود. گفته شد: آن نشانه چيست فرمود: سيمايى در قرص ماه ديده مى شود، دست و كف دست روشنى در فضا ظاهر مى شود و به سوى او اشاره مى كند و ندايى از آسمان بلند مى شود و همه مردم روى زمين آن را مى شنوند. [17]ابرسخت

به ابرهايى گويند كه در آن رعد وبرق و آذرخش و صاعقه باشد. امام باقر علیه السلام فرمود: ابر سخت، براى حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفداء ذخيره شده است. هرگاه ابرى چنين بود، صاحب شما بر آن سوار است. بى شک او سوار برابر مى شود و با آن به سوى آسمان بالا مى رود و آسمان ها و زمين هاى هفتگانه را مى پيمايد. [18]

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند ذوالقرنين را در انتخاب بين دو ابر سخت و رام مخير كرد. او ابر رام را برگزيد. و اگر ابر سخت را بر مي گزيد، اجازه استفاده از آن را نداشت، زيرا خداوند، ابر سخت را براى حضرت قائم ارواحنا له الفداء ذخيره كرده است. [19]گرسنگى

از نشانه هاى پيش از ظهور حضرت، گرسنگى ذكر شده است.

محمد بن مسلم مى گويد: از امام صادق علیه السلام شنيدم كه فرمود: "پيش از ظهور حضرت قائم ارواحنا له الفداء از سوى خداوند براى مؤمنان نشانه هايى است " گفتم: خدا مرا فداى تو گرداند، آن نشانه ها كدام است؟ فرمود: آن ها همان گفته خداوند است كه فرمود: و لبنونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين [20] وشما مؤمنان را به چيزى از ترس و گرسنگى و كمى دارايى ها و جان ها و ميوه ها مى آزماييم، پس صابران را مژده ده. آنگاه فرمود: "خداوند مؤمنان را به سبب ترس از پادشاهان بنى فلان در دوران پايانى حكومت شان مى آزمايد و مراد ازگرسنگى، گرانى قيمت هاست.

[1] غيبة طوس ص 449.

[2] اعلام الورى ص 290 و 432 بحار الانوار ج 52 ص 337.

[3] برترين هاى فرهگ مهدويت در مطبوعات ص 250.

[4] ملاحم ابن طاووس ص 1 7 و 141 عقد الدرر ص 69 1.

[5] بحارالانوار ج 52 ص 345 اثبات الهداة ج 3 ص 524 احقاق الحق ج 9 1 ص 655.

[6] عقد الدرر ص 84.

[7] بحارالانوار ج 52 ص 304 اختصاص مفيد ص 208.

[8] ارشاد مفيد ص 338 بحار الا نوار ج52 ص 220 اعلام الورى ص 428.

[9] روزگار رهايي ج2 ص 845.

[10] همان ص 846.

[11] غيبة طوسي ص 268 بحار الانوار ج 52 ص 289 منتخب الاثر ص 422.

[12] غيبة نعماني ص 148 الزام اناصب ص 185.

[13] بشارة الاسلام ص 43.

[14] ارشاد مفيد ص 356 بحار الانوار ج 2 5 ص 220.

[15] امام مهدى الزمان ارواحنا له الفداء از ولادت تا ظهور سيد محمد كاظم قزوينى ص 495.

[16] غيبة نعمانى ص 74 بحارالانوار ج 52 ص 226 الزام الناصب ص 179.

[17] غیبة نعمانى ص 33 1 بحارا لانوار ج 52 ص 233 ارشاد مفيد ص 337.

[18] بحار الانوار ج 2 5 ص 1 32 بصائرالدرجات ص 409 اختصاص مفيد ص 99 1.

[19] بحار الانوار ج 52 ص 2 31 اختصاص مفید ص 326 غایة المرام ص 77.

[20] سوره بقره 155.


نشانه های حتمی نشانه ها در طبیعت


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته