montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

نويسنده کنزالعمال در کتاب برهان ص200 به نقل از تاريخ ابن عساکر از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم روايت كرده است كه فرمود:
مردى از قريش به نام اَخنس در مصر وجود دارد كه به قدرت مى رسد. آن گاه بر او پيروز مى شوند و يا قدرت از او گرفته مى شود و به مردم مي گريزد و روميان را به اسكندريه مي آورد و در آن جا با مسلمانان به نبرد مى پردازد و اين نخستين حادثه است.منظور از حادثه، حوادث ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداءاست. [1]

[1] عصرظهور على كورانى ص 171.

نشانه های غیر حتمی اخنس


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته