montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

زنان در حكومت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه مى كنند؟ چه كسانى هستند؟ چند نفرند ازكجا مى آيند وچه مسؤوليتى بر عهده دارند؟ بر اساس برخى از روايات، حضور ونقش اين زنان از نظر زمان و موقعيت، چهارگونه است: الف : حضور پنجاه زن در بين ياران امام : اولين گروه اززناني که به محضر امام زمان مي شتابند، آن هايند كه در آن ايام مى زيسته اند وهمانند ديگر ياران امام به هنگام ظهور، در حرم امن الهى به خدمت امام مى رسند. در اين باره دو روايت وجود دارد: روايت اول: ام سلمه ضمن حديثى درباره علايم ظهور، از پيامبر روايت كرده است كه فرمود: در آن هنگام پناهنده اى به حرم امن الهى پناه مى آورد و مردم همانند كبوترانى كه از چهار سمت به يك سو هجوم مى برند، به سوى او جمع مى شوند تا اينكه در نزد آن حضرت سيصد و چهارده نفرگرد مى آيندكه برخى از آنان زن مى باشندكه بر هر جبار و جبارزاده اى پيروز مى شود. [1]

روايت دوم: جابر بن يزيد جعفى، ضمن حديث مفصلى از امام باقر علیه السلام در بيان برخى نشانه هاى ظهور نقل كرده كه: به خدا سوگند، سيصد وسيزده نفر مى آيندكه پنجاه نفر از اين عده زن هستندكه بدون هيچ قرار قبلى در مكه كناريكديگر جمع خواهند شد. اين است معناى آيه شريفه: هر جا باشيد خداوند همه شما را حاضر مى كند. زيرا او بر هركارى توانا است. [2] نکته شگفت در اين دو روايت اين است كه مى فرمايد: سيصد و سيزده مردگرد آيندكه پنجاه نفر ايشان زن هستند.

دوم آنكه: در روايتى كه نام ياران برشمرده شده است نام هيچ زنى وجود ندارد. [3]در پاسخ اين شبهه مى توان گفت: اين چند نفر در زمره همان سيصد و سيزده نفر هستند.

زيرا اولا امام مى فرمايد: فيهم ؟ يعنى در اين عده پنجاه زن مى باشد.

دوم: شايد تعبير مردان بدين سبب باشد كه بيشتر اين افراد مرد هستند و اين كلمه از باب فزونى عدد مردان، چنين ذكر شده است.
سوم: اگر مقصود همراهى خارج از اين عده بودكه امام مى فرمود: معهم... نه اينكه بفرمايد فيهم ، زيرا اين سيصد وسيزده نفر مانند عدد اصحاب بدر برشمرده شده ا ند و همه ياران و فرماندهانعالى رتبه واز نظر مقام وقدرت در حد بسيار بالايى هستندكه برخى با ابر جابه جا مى شوند واين ها بدون شك با بقيه مردم آن زمان فرق بسيار دارند . بنابراين اگر بگوييم آن ها جزو همان سيصد وسيزده نفر هستند براى آن ها رتبه وموقعيت ويژه قائل شده ايم واگر بگوييم در زمره ياران ديگر حضرت باشند از امتيازكمترى برخوردارند.

ب) زنان آسماني : دسته دوم چهارصد بانوى برگزيده هستندكه خداوند براى حكومت جهانى حضرت ولى عصر الزمان ارواحنا له الفداء در آسمان ذخيره كرده است وبا ظهور آن حضرت به همراه حضرت عيسى علیه السلام به زمين مى آيند. ابوهريره از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم روايت كرده كه: عيسى بن مريم علیه السلام به همراه هشتصد مرد وچهارصد زن از بهترين وشايسته ترين افراد روى زمين فرود خواهد آمد.

آيا اين زنان از امت هاى پيشين هستند يا امت اسلامى زمان پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم ومعصومين علیه السلام يا از دوران هاى مختلف؟ آن ها از چه زمان وبه چه علت به آسمان برده شده اند وبراى عهده دارى منصبى در حكومت حضرت مى آيند يا براى مسايل ديگر؟ اين ها پرسش هايى است كه اين حديث از آن ها چيزى نمى گويد.

ج) رجعت زنان: سومين گروه از ياوران حضرت بقية الله زنانى هستندكه خداوند به بركت ظهور امام زمان آن ها را زنده خواهد كرد وبار ديگر به دنيا رجعت خواهند نمود. اين گروه دو دسته اند: برخى با نام ونشان از زنده شدن شان خبر داده شده وبرخى ديگر فقط از آمدن شان سخن به ميان آمده است .در منابع معتبر اسلامى نام سيزده زن ياد مى شودكه به هنگام ظهور قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم زنده خواهند شد ودر لشكر امام زمان به مداواى مجروحان جنگى و سرپرستى بيماران خواهند پرداخت.

طبرى در دلائل الامامة، از مفضل بن عمر نقل كرده كه امام صادق علیه السلام فرمود: همراه قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم سيزده زن خواهند بود. گفتم آن ها را براى چه كارى مى خواهد؟ فرمود: به مداواى مجروحان پرداخته، سرپرستى بيماران را به عهده خواهندگرفت. عرض كردم: نام آن ها را بفرماييد. فرمود: قنواء دختر رشيد هجرى، ام ايمن، حبابه والبيه، سميه مادر عمار ياسر زبيده ام خالد احمسيه، ام سعيد حنفيه، صيانه ماشطه، ام خالد جهنيه. [4] اين گروه سيزده نفرى رجعت خواهندكرد وخداوند براى قدردانى از آن ها، به بركت امام زمان آن ها را زنده خواهد كرد . در اين روايت امام صادق علیه السلام از سيزده زن فقط نام نه نفر را ياد مى كند. دركتاب خصايص فاطميه به نام نسبيه، دختر كعبه مازينه ، ودركتاب منتخب البصائربه نام وتيره و"احبشيه " اشاره شده است.

د) بانوان منتظر:، چهارمين گروه ياوران امام زمان الزمان ارواحنا له الفداء بانوان پرهيزكارى هستندكه پيش از ظهورحضرت بقية الله رحلت كرده اند. به ايشان گفته مى شود: امام تو ظاهرگشته است، اگر مايلى مى توانى حضور داشته باشى. آنان نيز به اراده پروردگار زنده خواهند شد. رجعت زنان مربوط به گروه خاصى نيست وهر بانويى خود را با خواسته ها وشرايط زندگى در حكومت مهدى آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تطبيق دهد، ممكن است در آينده از رحمت خداوندى بهره مندگشته، براى يارى امام زنده شود. يكى ازآن شرايط خواندن دعاى عهد است كه در فرد، نوعى آمادگى براى پذيرش حكومت آخرين ذخيره الهى ايجاد مى كند. [5]
[1] معجم احاديث الامام المهدى ج ا ص 500.

[2] همان.

[3] بحار الا نوار ج 52 ص 223.

[4] دلائل الکافي الامامة ص 314.

[5] نشريه موعود شمار27 ص 75.


زنان در دوران ظهور


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته