montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در منابع زرتشتيان تصريحات بسيارى به ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء شده است كه قسمتى از آن ها را در اين جا مى آوريم: در كتاب زند كه از كتب مقدسه زرتشتيان است، درباره انقراض اشرار و وراثت صلحا مى گويد:لشكر اهريمنان با ايزدان، دايم در روى خاكدان محاربه و كشمكش دارند و غالباً پيروزى با اهريمنان باشد، امَا نه به طورى كه بتوانند ايزدان را محو و منقرض سازند، چه در هنگام تنگى از جانب اورمزد كه خداى آسمان است به ايزدان كه فرزندان اويند يارى مى رسد و محاربه ايشان نه هزار سال طول مى كشد. آنگاه پيروزى بزرگ از طرف ايزدان مى شود و اهريمنان را منقرض مى سازند، و تمام اقتدار اهريمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند، و بعد ازپيروزى ايزدان و برانداختن تبار اهريمنان، عالم كيهان به سعادت اصلى خود رسيده، بنى آدم بر تخت نيكبختى خواهند نشست. [1]

در بخش "گات ها" كه يكى از بخش هاى چهارگانه"اوستا"ست، نويدهايى درباره ظهور حضرت مهدى ارواحنا له الفداء و سيطره جهانى آن حضرت آمده است:... و هنگامى كه سزاى اين گناهكاران فرا رسد، پس آنگاه اى "مزدا" كشورت را "بهمن " در پايان برپا كند، از براى كسانى كه دروغ را به دست هاى راستى سپرند، و خواستاريم از آنانى باشيم كه زندگى تازه كنند.... كى اى مزدا بامداد روز فراز آيد، جهان دين راستين فرا گيرد، با آموزش هاى فزايش بخش پر خرد رهانندگان، كيانند آنانى كه بهمن به ياریشان خواهد آمد، از براى آگاه ساختن، من تو را برگزيدم اى اهورا بهمن را نماينده توانايى و منش نيك و راستى و پارسايى دادار اهور مزدا، تفسير كرده اند. [2]

جاماسب دركتاب معروف خود "جاماسب نامه " مى گويد:پيغمبر عرب،آخر پيغمبران باشد كه در ميان كوه هاى مكه پيدا شود، وشتر سوار شود و قوم او شتر سواران خواهند بود، و با بندگان خود چيز خورد، و به روش بندگان نشيند، و او را سايه نباشد و از پشت سر، مثل پيش رو ببيند. دين او اشرف اديان باشد و كتاب او باطل گرداند همه كتاب ها را ... و از فرزندان دختر آن پيغمبر كه خورشيد جهان و شاه زنان نام دارد، كسى پادشاه شود در دنيا به حكم يزدان، كه جانشين آخر آن پيغمبر باشد در ميان دنيا كه مکه باشد و دولت اوتا به قيامت متصل باشد و بعد از پادشاهى او، دنيا تمام شود... همه جهان را يك دين كند و دين گبرى و زرتشتى نماند، و پيغمبران خدا وحكيمان و پرى زادان و ديوان و مرغان و همه اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفيد رويان در خدمت او باشند... [3]

در زند و هومن يسن از ظهور شخصيت فوق العاده اى بنام سوشيانس، نجات دهنده بزرگ خبر داده و درباره نشانه هاى ظهور وى چنين مى گويد. نشانه هاى شگفت انگيزى در آسمان پديد آيد كه به ظهور منجى جهان دلالت مى كند و فرشتگانى از شرق و غرب به فرمان او فرستاده مى شوند، و به همه دنيا پيام مى فرستند...سوشيانس دين را به جهان رواج دهد، فقر وتنگدستى را ريشه كن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و هم گفتار و همكردار گرداند. [4] لازم به ياد آورى است كه اعتقاد يه ظهور سوشيانس در ميان ملت ايران باستان به اندازه اى رايج بوده است كه حتى در موقع شكست هاى جنگى و فراز و نشيب هاى زندگى با يادآورى ظهور چنين نجات دهنده مقتدرى، خود را از يأس و نااميدى نجات مى دادند. [5]

[1] بشارت عهدين ص237.

[2] بشارات عهدين استدراكات، پس از مقدمه چاپ دوم ص 10 و 11.

[3] لمعات النور، ج 1 ص 23-25.

[4] او خواهد آمد على اكبر مهدى پور، ص 08 1 و 121 و 122.

[5] ظهور حضرت مهدى الزمان ارواحنا له الفداء از ديدگاه اسلام مذاهب و ملل جهان، هاشمى شهيدى ص 355.


زرتشت و بشارت موعود


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته