montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در عصر ما كه يهوديان صهيونيست خود بر پاى خاسته وبا اشغال فلسطين درصدد برآمد ه اند حقارت هميشگى قوم يهود را برافكنند، چيزى از تب وتاب انتظار موعود كاسته نشده است ويهوديان در انتظار مسيحا لحظه شمارى می كنند. حدود صد سال پيش متفكران يهود گفتند قوم ما اين همه سال در انتظار مسيحا خوارى ها را بر خود همواركرد، ولى از وی خبرى نيامد. ديگر انتظارمان به سر آمد وكاسه صبرمان لبريز شد. جا دارد كه خود براى پايان دادن به وضع موجود برخیزیم آنان مكتب صهيونيسم را تأسيس كردند وگفتند بايد خودمان فلسطين را بگيريم عموم يهوديان می گفتند اين كار درست نيست، زيرا طبق باورهاى دينى، تنها مسيحا مى تواند به چنين كارى اقدام كند صهيونيست ها گفتند ما براى قيا م مسيحا پايگاهى در فلسطين درست می كنيم. قانع نمودن قومى كه قرن ها در خيالات واهى به سر برده بود، كارى مشكل بود. اما آنان با صبر وحوصله فراوان، براى اين كار تبليغ كردند و مهاجرانى را به فلسطين بردند وپنجاه سال پيش دولت غاصب اسرائيل را در اراضى اشغالى بنياد نهادند. البته هنوز هم اقليتى ناچيز از يهوديان بر اثر دلبستگى شديد به اميدهاى قديم، تشكيل دولت صهيونيستى را مخالف آرمان مسيحاى مى دانند وپيوسته با آن مخالفت كرده، می گويند بايد به سنت انتظار ادامه داد. سرانجام، سواد اعظم يهوديت صهيونيسم را از جان ودل پذيرفتند و آن را رهگشاى عصر مسيحا دانستند. از اين رو، صهيونيست هاى غاصب فلسطين، علاوه بر دعاهاى مسيحايى موسوم، در پايان مراسم سالگرد بنيانگذارى رژيم غاصب پنجم ماه (اِیار عبرى) پس از دميدن در شيپور عبادت، اين گونه دعا می كنند: اراده خداوند ما چنين بادكه به لطف او شاهد سپیده دم آزادى باشيم ونفخ صور مسيحا، گوش ما را نوازش دهد.تخريب مسجد الاقصی

يك جریان مسيحى صهيونيستى در آمریكا شكل گرفته كه اعتقاد دارد ویرانى مسجد الاقصى وساخت معبد سوم سلیمان به جاى اين مسجد، شرط ظهور حضرت مسيح علیه السلام است و بدون ساخت معبد سوم، مسيح هرگز ظهور نمی كند . اين جریان، به ويژه گروه هاى تندرو صهيونيست وابسته به آن، اعتقاد دارند كه خرابه هاى معبد نخست ودوم سليمان در زير مسجدالاقصى است وبراى ساخت مجدد اين معبد، راهى جز ويرانى مسجدالاقصى وجود ندارد.

با توجه به همين اعتقاد پيروان اين جريان صهيونيستى مبالغ هنگفتى را در سازمان هاى افراطى صهيونيستى مانند عطيرات كوهانيم قرار مى دهند كه يهودى كردن قدس وتخريب مسجد الاقصى هدف اعلام شده آن ها است.

چهره هاى بارز اين جريان در مصاحبه هاى مختلف با رسانه هاى ارتباط جمعى رژيم صهيونيستى مى گويندكه هيچ رئيس جمهورى در آمريكا جرأت آن را نداردكه به اسرائيل كمك نكند؟ زيرا در غير اين صورت سرنگون خواهد شد.

در چارچوب اعتقادات وتلاش هاى اين جريان صهيونيستى روز 21 مهرماه سال 1382 مراسمى قدس با حضور سه هزار نفر از طرفداران جدى رژيم صهيونيستى كه به سرزمين هاى اشغالى آمده بودند، برگزار شد.

9 آریل شارون نخست وزیر رژیم صهيونيستى خطاب به شركت كنندگان در اين مراسم گفت: كشمكش كنونى اسرائيل با فلسطينيان ريشه در مخالفت جهان عرب با حقوق يهوديان دارد وجهان عرب نمى خواهد با ملت يهود آشتى كند.

وى همچنين در اين مراسم براى تحريك احساسات اعضاى اين جريان افراطى ادعا كرد: اسرائيل ظرف سه سال گذشته شاهد جنگ تحميلى فلسطينيان بوده است، اما اين كشمكش صد سال پيش آغاز شد. هدف از سفر اين سه هزار آمریكايى به سرزمين هاى اشغالى آن بوده كه ازكابينه شارون بخواهند از قدس دست نكشد وشارون نيز به آنان گفته است كه قدس براى هميشه مركز يكپارچه اسرائيل باقى خواهد ماند.


مهدویت و صهيونيسم


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته