montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

در اصطلاح فقه شيعه، نيمى از خمس آل محمد علیه السلام است كه به امام معصوم اختصاص دارد و در عصر غيبت، به نواب عام امام مى سپارند كه در موارد رضاى ائمه مانند ترويج دين مصرف كنند.
سهم امام


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته