montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

آیا آن زمان که ندای جهانی وروح نواز صاحب الرجعه که همه عالم وجودرازنده خواهد کرد.آن زمان که خدا زمان راآغازخواهدکرد، چون روز، روز خداست وافتتاح کننده آن مهدی خداست ،
آیا آن زمان برای کسانی که حق دیگران را غصب کر ده اند ، به جان ومال وناموس دیگران تعدی وتجاوز کرده اند، در دنیا ازهیچ خوشی وسرمستی (برای مردم و برای خدا ) چشم پو شی نکرده اند ، اعضاء و جوارح ناپاکشان به خون وآبروی مردم هیچ احترامی و ارزشی قائل نشده ، هیچ عضوی دربدن ناپاکشان ، ازآلودگی بری نیست ، جایی وجوددارد؟ انها که از اسلام برای دنیا خود سوء استفاده کرده اند ، انها که ازنوشته ها وگفته های خودبرای امرار معاش استفاده کرده اند، راهی جزهلاک وجوددارد؟
پس برای مهدی که می ماند ؟
افرادی که یکی از انها جناب سلمان فارسی است که پس ازبوسیدن دست پیامبر ص و حضرت علی ع و نگاه به چهره دلربای آنان حالا باید دست فرزند آنها راببوسد و بر چهره یگانه نازدانه آنها، یگانه زیباتی هستی ، یگانه منجی بشر و حیات ، بنگرد ولذت ببرد.
آن روز که مهدی زسفر می آید هرجا که رود فتح و ظفر می آید
تازنده شود خاطره نصرت بدر باسیصدو وسیزده قمرمی آید
او می آید تا بی بند و باری برود ، او می آید تا نعمت های خدا، بین همه بالسویه تقسیم شوداو می آید تاسحاب رحمت برسرمومنین ومومنات ببارد، اومی آید تامومنین ومومنا ت و مسلمین ومسلمات سرازقبر بردارند و قبل از متنعم شدن به نعمتهای اخروی ازنعمات دنیوی بهرمند گردند، و می آید تا نالایقان دنیابروند و درزیرخاک مخفی ونیست شوند،
اومی آید تازندگانی صحیح دنیوی رابیاموزد ، اومی آید تاعلوم واقعی دنیوی اعم از مادی ومعنوی رابیاموزد ، وعبادت خدا آنگونه که شایسته پرستش خداست به اجرا دراورد ، او می آید تازمین واسمان وهوا و آب وخاک وافلاک خوشحال و راضی شوند ،
او می آید تاخداراضی شود ، رضای خدا درحکومت اوست ، او می آید تاپلیدیها برود وزمین مطهر شود برای حکومت جدش حضرت امام حسین ع درعصر رجعت و سپس پیامبر اکرم ص وسپس حضرت علی ع وامامان بعداز او.
و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثین
که استضعفوا همان ائمه هدی هستند.
مانباید تنها دعا کنیم که مهدی بیاید ، باید اینگونه دعا کنیم که خدای متعال ماراپاک گرداند وبعدبرای تعجیل ظهور آن حضرت دعا کنیم چراکه اگر آن حضرت بیاید و ما گنهکار ومغضوب باشیم شامل
آیه( ولاتزد الظالمین الاخسارا ) یا ( ولاتزد الظامین الاتبارا) خواهیم شد که ظهور آنحضرت بخاطر اعمال خودمان برایمان رحمت نخواهد بود.

کی شود موسم پاکی و سرور؟!


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته