سال :
دل نوشته
روز میلاد صبر
در این روز خجستگی عید، روز میلاد صبر، سخن ها می شود گفت از شکیب موروث، از آشنایی گذشت و ایثار با اهالی قوم شعور... پس شگفت نیست که هفتمین وارث عشق نیز ادامه حیات عنایت و عبادت و رهنمونی حقیقت باشد. بشتابید به تلفظ نام مؤکدش که امروز کامِ تمام شادی ها را شیرین ‎تر خواهد کرد. بگوییم باران، بگوییم ابر، بر دیوارها و معبرها بنویسیم گل. .. مهم نیست کدامین فصل باشد. امروز به هر حال بهارِ ناگهان است. شکوفه زار میلاد او...
بی دریغ لبخند شویم. نامی از تنهایی نبریم. سخن از اندوه نگوییم. او غمخوار است و طبیب دلتنگی مردمان و پذیرای درد دل‎ های پژمرده.. . فقط لب ‎ها را در صدا کردن او غرق کنیم و تپیدن های دل را به نسیم میلادش بسپریم.

نویسنده: سودابه مهیجی
شعر
امشب گل بـاغ مصطفــی آمده است
ساطع شده نور آسمـان‌ هـا بـه زمین
امشب شـده مـتـصـل ثـریا بـه زمین

امشب گل بـاغ مصطفــی آمده است
آورده تمام کهکشــان را بـه زمـیــن

امشب متحیّرم کجا را نـگــرم
آیــا نــگــرم بـه آسمان یا به زمین؟

ارکــان زمیـن بـه رقـص در آمده اند
غـوغـای عـجیبـی شده برپا به زمین

ای کاش کسی بود که با من می گفت
امشب چـه خبر شده در أبوا به زمین؟

جمعی ز فــرشتـگـان ندا سر دادند
آورده خدا ولــیِّ خود را به زمین

از بطــن حمیده و ز صلب صادق
آمد پـسـری به نام موسی به زمین

تا دیــده گشود ماه لرزید و شکست
افتــاد از آسمــان در اینجا به زمین

با خیل فرشته هــا بــه همراه علــی
آمد ز جنان حضرت زهرا به زمیــن

امـشـب چه شود عیدی ما این باشد
یـک لحظه نظر کنی خدایا به زمین
شاعر: حمید ضیاء یزدی
داستان
وارث امامت
از حج برمی گشتیم، خسته از راه به محله اَبواء رسیدیم. برای استراحت ایستادیم. غذا می خوردیم که خبر دادند حال حُمیده خوب نیست. جعفر بن محمد علیه السلام بلند شد؛ انگار منتظر چیزی باشد....
وقتی برمی گشت، خوشحال بود. تا آن روز ندیده بودم این طور خوشحال باشد و بخندد.
حُمیده مادر شده بود؛ مادر موسی، وارث امامت.
گلواژه
حدیث
امام موسی کاظم (ع):
مشورت با عاقلِ خیرخواه، خجستگى، برکت، رشد و توفیقى از سوى خداست.
منبع: تحف العقول، ص ۳۹۸
آیات آسمانی
قله نشین استقامت و ایمان
سلام بر هفتمین ستاره هدایت، امام موسی کاظم علیه السلام که کلامش زنجیرهای ناامیدی و تیرگی را از هم می گسلد و نامش آتش حرص و غضب را فرو می نشاند.
زمین عطر می افشاند و زمان به شادی و هلهله ایستاده که امروز، مولودی مبارک از تبار روشنی به دنیا می آید.
فرشتگان، کاسه های شبنم در دست، بر زمین فرود می آیند و خورشید، ناب ترین بارقه‎ هایش را بر خاک می بارد.
ای هفتمین نشانه راستی، با کلامت، درهای روشن تفکر را بر ما گشودی و الفبای نورانی صبر و تحمل را به ما آموختی.
کوه ها به تحسین صبوری ات ایستاده اند و زمین، نام بلندت را بر صفحه تاریخ، بزرگ می دارد.
سال‎روز میلاد قله نشین استقامت و ایمان، حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام بر دل های مؤمن و پرهیزکار مبارک باد.
نویسنده: سهیلا بهشتی
کتاب
ماه در محاق
«ماه در محاق» عنوان کتابی با موضوع زندگی نامه امام موسی کاظم (ع) به قلم «مهدی قزلی» است. نویسنده این کتاب را براساس روایات و داستان های مختلف پیرامون زندگی این امام همام گردآوری کرده است.

ماه در محاق
نویسنده: مهدی قزلی
انتشارات امیرکبیر، 1390: تهران
مهدویت
حدیث
امام موسی کاظم (ع) فرمود:
خوشا به حال شیعیان ما که در غیبت قائم ما بر محبت و ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما پایدار ماندند. آنها از ما و ما از آنهاییم. همانا آنان همت ما را پذیرفتند، ما هم آنان را به عنوان شیعیان خود پذیرفتیم. خوشا به حال آنها و باز هم خوشا به حال آنها. به خدا قسم، آنان در روز قیامت در درجه ما و در کنار ما هستند.
منبع: الزام الناصب،ص 68