montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

ويژگيهاى جوان منتظر
جهانى شدن
از ويژگى كه براى نسل منتظر مى توان در نظر گرفت اين است كه انسان از خويشتن و از خودش بيرون بيايد و جهانى شود. اصلا يكى از ويژگى هاى انتظار اين است كه انسان ها را از درون خودشان بيرون بياورد و از اين كه به مسائل جزئى و زندگى خودشان بپردازند، دورى كنند. خود محورى براى جامعه بسيار خطرناك است.
كسى كه درخت را از خيابان مى كند و در منزل خويش مى كارد، انديشه ى اين آدم در حقيقت، از خودش و خانه ى خودش فراتر نمى رود.
و خود محورى يعنى اين كه خود را در حد خودش و خانه ى خودش ببيند. هر چيزي،در خانه ى او معنا دارد،در درون خانه ى او ارزش دارد، فراتر از خانه ى خودش نمى انديشد، به شهر نمى انديشد، به كشور نمى انديشد، انگار فقط همين نسل است و بس.
انتظار انسان را از خانه ى خود بيرون مى آورد و جهانى مى كند. اصلا ما مى خواهيم نسل منتظر را تربيت كنيم،نه فقط يك شهروند.
اگر بخواهيم يك نوجوان را تربيت كنيم بايد بتوانيم او را با انتظار و مفهوم آن آشنا كنيم. بايد به او بفهمانيم كه تو براى خودت و در چارچوبه ى خودت زندگى نمى كنى، بايد به جهان بينديشى، به حكومتى كه بر جهان حاكم است.
خوش بختانه در رگه هايى كه با عنايت خود امام (عجل الله تعالي فرجه ) در وجود جوانان، به وجود آمده، كاملا ديده مى شود كه مثلا دانش جوى مهندسى اين گونه مى انديشد كه من بايد پاسخ گوى امام زمانم باشم، امامى كه حكومت جهانى برقرار خواهد كرد.
حال اگر ايشان را درك كردم كه به مقصود رسيده ام، در غير اين صورت نيز باز پاسخ گوى او هستم و براى تحقق حكومتش تلاش كرده ام. او از عمل و حاصل عمل ما آگاه است.
و از آن طرف متإسفانه در دستگاه ها و ادارات ما برخى از افراد، گويا با همين رييس كه بالاى سرشان است مواجه اند. مثلا مى گويند ))آقا تا وقتى در اين اداره وضعيت اين گونه است، من مانند شمعك كار مى كنم.)) يعنى شعله ور نمى شوم.
اين حرف در حقيقت حرف آدمى است كه گويى رييسش همين كسى است كه بالاى سرش است. نسل منتظر نبايد اين گونه باشد. او بايد پاسخ گوى امام زمانش باشد، يعنى هر كس كه منتظر است: كارمند، دانشجو، طلبه، پزشك و ... بايد امام زمان(عجل الله تعالي فرجه ) را بالاى سرش ببيند، نه رييس و وزير و رييس جمهور و ... را.
علاوه بر مسئله ى پيش گفته، مسئله ى نياز به ولى و مرشد است. كسى كه به او عشق بورزيم و او را از صميم دل دوست بداريم و به گونه اى عمل كنيم كه گويى ذره ذره ى عمل ما با هدايت او انجام مى گيرد.
زيستن با ياد او
ما بايد اين آرزو را داشته باشيم كه اگر توفيق زيارت ايشان حاصل شد، چگونه زيستن و چگونه مردن را از او بپرسيم. نسل منتظر بايد منتظر لحظه اى باشد كه وقتى امامش را مى بيند صراط مستقيم را با تمام اجزاى آن از امام بخواهد، منتها اين كار احتياج به آمادگى دارد.... )) فزت و رب الكعبه...(( جمله اى نبود كه على(عليه السلام ) در هنگام ضربت خوردن به ذهنشان رسيده باشد، امام سراسر عمرشان با اين جمله زيسته بودند و منتظر اين لحظه بودند، لحظه ى رهايى از دنياى تنگ و تاريك به سوى جوار الهى.
ما بايد به نسل منتظر بياموزيم از امامى كه در پس پرده ى غيبت است چگونه استفاده كند.
نوجوانان ما بايد لحظه به لحظه از امام زمان (عجل الله تعالي فرجه ) بهره بگيرند.
من در تمامى مراحل درس و زندگيم هرگاه توكل به خدا كردم و پشت سرش ((يا مهدى ادركنى)) را گفتم، يعنى از او هم به عنوان ولى و امامم كمك خواستم، راه هايى را در مقابلم باز كرد.
هر نعمتى كه نصيب همه ى ما و بنده شده، از بركت يارى طلبيدن از امام زمان(عجل الله تعالي فرجه ) است. اين را من به نوجوانان و جوانان منتقل مى كنم.
لحظه اى نباشد كه از ياد امامشان غافل باشند. اينها نكاتى است كه ما درباره ى بهره ورى كودكان و نوجوانان بايد به كودك و فرزندمان يادآورى كنيم كه همين الان از امام كمك بخواهند و او كمك مى كند و كمكش را در درازمدت خواهند ديد, نه اين كه بگوييم امروز كه كمك بخواهند, فردا يارى مى بينند.
بنابراين يكى از ويژگى هاى نسل منتظر اين است كه در همه ى اعمالش توجه به امام زمان(عجل الله تعالي فرجه ) دارد، ازدواج، تحصيل، غذا خوردن و .... اگر بخواهيم نسل امروز را تربيت كنيم، بايد هدف هاى رفتارى و تربيتى ما اين ويژگى ها باشد.
انديشيدن به آينده
از ويژگى هاى انسان منتظر اين است كه به واقعه اى كه در آينده اتفاق خواهد افتاد, ايمان دارد. اين موضوع را اگر شما با اين رويكرد ملاحظه كنيد كه اگر در وجود انسان اين قابليت بود كه بتواند وقايع آينده را پيش بينى كند، چه مى شد. يا مثلا در امريكا اگر عده اى مى دانستند چنين اتفاقى خواهد افتاد، خودشان را آماده ى اين اتفاق مى كردند.
خداوند دو هديه ى بزرگ به ما كرامت فرموده است: نخست اين كه قيامت را وعده داده است و در آينده اتفاق خواهد افتاد، دوم اين كه موعودگرا است.
آينده اى را به نام عصر ظهور پيش بينى كنيم كه در آن شيعيان منتظر دوازدهمين حجت الهى حضرت مهدى عجل الله تعالي فرجه هستند. بنابراين يكى از ويژگى هاى تربيتى انسان منتظر اين است كه به آينده اى با وقايع و ويژگى هاى خاص مى انديشد.
اميد به آينده ى جهان
از ويژگى هاى نسل منتظر، اميدوارى و نگرش مثبت به آينده ى جهان است. اگر ما خودمان را در اين شرايط ببينيم، تصور كنيم كه منتظر دادگستر و عدل گستر جهان هستيم، در راستاى اين اهداف تلاش خواهيم كرد. اديانى كه موعودگرا نيستند، يك نگرش كاملا منفى و يأس آور نسبت به جهان دارند.
اگر اميد به آينده نباشد انسان دچار افسردگى خواهد شد. سرنوشت جهان را بسيار تأسف آور و نگران كننده خواهد ديد.
آمادگي
از ويژگى انسان منتظر، آمادگى است. يعنى نسل منتظر، كودك و نوجوان وجوان ما بايد بداند كه در عصر ظهور چه كاره است و داراى چه نقشى است.
انسان منتظر بايد آمادگى كارگزارى حكومت جهانى داشته باشد. امام زمان(عجل الله تعالي فرجه ) به نيرو و آدمى نياز دارد كه بتواند با پديده ها و شرايط مواجه شود.
اين امر كه افراد در دوران غيبت قابليت ها و تخصص هاى خودشان را گسترش ندهند با مفهوم انتظار تطابق ندارد.
ويژگيهاى جوان منتظر


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته