montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: «پس از ظهور» خداوند بادى را می فرستد که در هر سرزمینى ندا دهد: این مهدی (علیه السلام) است. به قضاوت داوود و سلیمان حکم مى کند و براى آن در خواست بینّه نمى کند.«در حدیث دیگرى به جاى باد« منادی» آمده است»[۱]

ابوجارود از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده فرمود: «حضرت مهدی (علیه السلام) به سیره و روش سلیمان بن داوود عمل مى کند.»[۲]

امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: «گویا پرنده سفیدى را بالاى حجر الاسود می بینم که زیر آن مردى قیام مى کند که در میان مردم به حکم آل داوود و سلیمان حکم مى کند و از کسى بیّنه در خواست نمى کند.»[۳]

امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: «هنگامى که قائم آل محمد (علیه السلام) ظهور مى کند، در میان مردم به حکم داوود حکم مى کند و نیازى به بینه ندارد. خداوند به او الهام مى کند، پس به علمش حکم مى کند و هر قومى را به آنچه مخفی کرده اند خبر مى دهد.»[۴]

امام صادق (علیه السلام) مى فرماید: «حضرت مهدى (علیه السلام) به تقوا فرمان مى دهد و به هدایت عمل مى کند و در حکم کردن و قضاوت از گرفتن رشوه ممانعت مى نماید.»[۵]
پی نوشت:

[۱] . بحار الانوار ۵۲ /۳۶۹ حدیث ۱۵۵، ۵۲ /۲۸۶ حدیث ۱۹ و ۲۰.

[۲] . بحار الانوار ۵۲ /۳۹۰ حدیث ۲۱۲.

[۳] . بحار الانوار ۵۲ / ۳۳۶ حدیث ۷۴

[۴] . بحارالانوار ۵۲ / ۳۳۹ حدیث ۸۶ – ص ۳۲۰ حدیث ۲۵ (نظیر آن از امام حسن عسکری(علیه السلام) ).

[۵] . بحار الانوار ۵۲ / ۲۶۹ حدیث ۱۵۸

روش حضرت مهدى (عج) در قضاوت در کلام امام باقر و امام صادق علیهم السلام


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته