montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net
montazar.net

برابر روايات، تعدادى از نشانه هاى ظهور متصل به ظهور خواهند بود به گونه اى كه ميان آن ها و ظهور فاصله زيادى نيست از پديدار شدن نخستين نشانه متصل، تا ظهور مهدى ارواحنا له الفداء نشانه ها همچون حلقه هاى زنجير، بدون فاصله پي درپى مى آيند، چنان كه در روايتى، محمد بن صامت از امام صادق علیه السلام پس از آن كه برخى نشانه ها را امام بيان كرده بودند، پرسيد: فدايت شوم، مى ترسم اين امر تحقق نشانه هاى ظهور مهدى ارواحنا له الفداء به طول انجامد امام فرمود: نه، محققاً هم چون مهره هاى تسبيح، يكى پس از ديگرى مى آيد.[1]

حتى درباره برخى از نشانه هاى متصل به ظهور، مقدار فاصله آن با ظهور نيز بيان شده است امام باقر علیه السلام درباره قتل نفس زكيه، فرمود: "فاصله ميان كشته شدن نفس زكيه و قيام قائم، بيش از پانزده شب نيست [2]خروج سفيانى و يمانى نيز، برابر آن چه از روايات استفاده مى شود، در يك محدوده زمانى در آستانه ظهور صورت مى گيرد و فاصله آن تا قيام قائم ارواحنا له الفداء از پانزده ماه، بيشتر نخواهد بود [3] بر اين اساس، ترديدى نيست كه شمارى از نشانه هاى ظهور، كه بيشتر نشانه هاى حتمى نيز هستند، نزديك ظهور و متصل به آن واقع مى شوند.

در مقابل، نشانه هاى فراوانى وجود دارند كه پيدايش آن ها در عصر غيبت خبر داده شده، ولى پيوستگى به ظهور معلوم نيست و چه بسا با فاصله زياد از ظهور مهدى ارواحنا له الفداء واقع شوند، چنان كه شمارى از نشانه ها بر فرض نشانه بودن آن ها سال ها، بلكه قرن ها از وقوع آن مى گذرد. مانند: از هم گسستن بنى اميه و بنى عباس، خروج ابو مسلم خراسانى، اشغال منطقه جزيره توسط ترك ها و بسته شدن پل بر روى دجله و [4] مرحوم شيخ مفيد مى فرمايد: روايات رسيده از پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان وحى و رسالت بيانگر نشانه ها و رخدادهايى است كه پيش از قيام حضرت مهدى ارواحنا له الفداء پديدار مى گردند كه اهم آن ها عبارتند از: جنبش ارتجاعى سفيانى، قتل سيد حسنى، جنگ قدرت بنى عباس، گرفتن خورشيد در نيمروز ماه رمضان، گرفتن ماه در آخر ماه رمضان، بر خلاف عادت، شكافته شدن زمين و فرو بردن تجاوزكاران، فرو رفتن زمين در مشرق، فرو رفتن زمين در مغرب، توقف خورشيد به هنگام نيم روز در وسط آسمان، طلوع خورشيد از مغرب، قتل "نفس زكيه"پشت دروازه كوفه در زمره هفتاد نفر از شايستگان، بريده شدن سر مردى از بنى هاشم ميان ركن و مقام، ويران شدن ديوار مسجد كوفه، آمدن پرچم هاى سياه از طرف خراسان، قيام و جنبش يمنى، آشكار شدن مرد مغربى و تصرف شام بوسيله سپاه او، فرود آمدن ترك ها در جريره، فرود آمدن روميان در "رمله " طلوع ستاره اى درخشان و نورانى به سان ماه و آنگاه انعطاف خاص آن...، پديدار شدن سرخى در آسمان و گسترش آن در آفاق آسمان، پيدايش ستون آتشى در مشرق به مدت سه تا هفت روز، قيام امت عرب و بركنار شدن زمامدار آن عرب به وسيله ملت هاى خويش و به دست گرفتن زمام امور كشورها به وسيله مردم، خروج جهان عرب از سيطره عجم، كشته شدن رهبر مصر به دست مردم، انهدام شام و اختلاف سه جريان سياسى در آن، ورود پرچم هاى قيس و عرب به مصر، و پرچم هاى كنده، به خراسان، ورود سپاهى از سوى مغرب و رسيدن آن ها به دروازه شهر "حيره "، آمدن پرچم هاى سياه از سوى مشرق، شكستن ديوار فرات و جريان يافتن آب دركوچه هاى كوفه، خروج 60پيامبر دروغين، خروج دوازده امام دروغين،و به آتش كشيده شدن مرد گرانقدرى از بنى عباس بين جلولاء و خانقين ،ايجاد پل ارتباط ميان كرخه و بغداد، وزش بادى سياه در آغاز روز، زلزله اى كه انبوهى را به زمين فررمى برد، ترس و نا امنى فراگيرى كه همه عراق و بغداد را فرا مى گيرد، مرگ سريع و دردناك و نقص و زيان در اموال و جان و ثمرات، آفت ملخ نابهنگام و به هنگام كشاورزى، برداشت كمِ محصولات زراعى، جنگ قدرت ميان عجم و خونريزى بسيار در ميان آنان، شورش بردگان بر ضدَ برده داران وكشتن آنان، مسخ شدن گروهى از بدعت گذاران و به صورت ميمون و خوك درآمدن آنان، تسلط كشورهاى عقب مانده به كشورهاى زورمند و ثروتمند، طنين افكن شدن ندايى از آسمان و رسيدن آن به گوش جهانيان به زبان هاى گوناگون، پديدار شدن چهره و سينه اى در كره خورشيد، زنده شدن گروهى از مردگان و بازگشت آنان به دنيا، به گونه اى كه مردم آنان را شناخته با آنان ديدار مى كنند. [5]

[1] بحار الانوار ج52ص 235.

[2] غيبة طوسى ص 445.

[3] بحار الانوار ج52ص 248.

[4] برترين هاى فرهنگ مهدويت درمطبوعات ص 214.

[5] ارشاد مفيد ص 356 بحارالانوار ج 52، ص 220.


نشانه هاى نزديک ظهور


در خواست عضویت جهت دریافت ایمیل
نام:
ایمیل:
montazar.net

نظر سنجی
مایلید در کدام حوزه مطالب بیستری در سایت گذاشته شود؟
معارف مهدویتغرب و مهدویت
وظایف ما در عصر غیبتهنر و فرهنگ مهدویت
montazar.net

سایت های وابسته